Què és la salut laboral?

Amb l’arribada del mes de maig, al blog del SAF tractem un nou tema: la Salut Laboral i com ho hem de fer per tenir cura de la nostra salut mentre treballem.

La Generalitat de Catalunya defineix la Salut Laboral com “la salut de les persones en relació a la seva ocupació professional”.

riesgosLaborales_lhQuan es parla de la salut laboral es fa referència a la salut de les persones en relació a la seva ocupació professional. Cal tenir present que les condicions de treball poden influir de forma perjudicial sobre la salut quan el treball es desenvolupa en condicions que poden causar accidents o malalties, i també quan produeix fatiga i insatisfacció, o trenca l’equilibri mental i social de les persones. Però també s’ha de tenir en compte que quan les condicions de treball són òptimes, el treball pot actuar sobre la salut de les persones en sentit contrari, és a dir, llocs de treball saludables en empreses generadores de salut.

L’Organització Internacional dels Treballadors i l’Organització Mundial de la Salut han definit la salut laboral com “la promoció i el manteniment de major grau de desenvolupament físic, mental i del benestar social dels treballadors en totes les ocupacions, la prevenció entre els treballadors de les desviacions de la salut causades per les seves condicions de treball, la protecció dels treballadors en el seu treball contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, l’ocupació i el manteniment del treballador en un entorn de treball adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques, i, per resumir, l’adaptació del treball a la persona i de cada persona al seu treball “.

Fotografia per: compromisorse

Deixa un comentari