L’activitat física millora la memòria en la gent gran amb deteriorament cognitiu lleu

El deteriorament cognitiu és un dels problemes de salut més preocupants del segle XXI. Un nou cas de demència es detecta cada set segons a tot el món i es preveu que el nombre de persones afectades serà de més de 80 milions l’any 2040. És una afirmació que fa el National Center for Biotechnology Information (NCBI) en un estudi publicat al Journal of Aging Research. Tot això fa que cada vegada hi hagi més estudis que busquen donar una solució a aquest tema.

Qué-es-la-memoria-humanaPosem com a exemple un estudi sobre els efectes de l’exercici físic sobre la memòria en la gent gran amb deteriorament cognitiu provable. L’objectiu principal de l’estudi era investigar l’eficàcia de l’exercici com a estratègia d’intervenció per millorar el rendiment de la memòria de la gent gran que ja han començat a experimentar un declivi cognitiu, o sigui persones amb deteriorament cognitiu lleu (MCI). Els estudis indiquen que les persones grans amb deteriorament cognitiu lleu desenvolupen Alzheimer a un ritme del 10-30% anualment, en comparació amb el 1-2% de la gent gran sense MCI.

Per fer l’estudi es van agafar com a mostra 86 dones d’entre 70 i 80 anys amb queixes subjectives de memòria i es van repartir en 3 grups: entrenament de resistència, entrenament aeròbic o l’equilibri i to (control). Totes les participants van fer exercici dues vegades per setmana durant uns sis mesos. Durant aquest temps es va mesurar la memòria verbal i l’aprenentatge, i la memòria espacial fent servir la tècnica Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). Les dades s’anotaven abans i després de fer exercici físic.
Sis mesos després els resultats van mostrar que el grup que feia entrenament aeròbic recordava notablement més conceptes en la pèrdua després de la interferència del RAVLT en comparació amb el grup d’equilibri i to (control). A més, tant el grup de resistència com el d’entrenament aeròbic van mostrar una millora de rendiment de memòria espacial, en la condició més difícil que consistia en memoritzar la localització espacial de tres elements, en comparació amb el grup d’equilibri.
Es va trobar una relació significativa entre el rendiment de la memòria espacial i la capacitat física en general, després de la intervenció, en el grup d’entrenament aeròbic.
La conclusió de la investigació és que l’exercici pot impactar positivament en el funcionament cognitiu i pot representar una estratègia eficaç per millorar la memòria en les persones que han començat a experimentar un declivi cognitiu.

Fotografia per: ojocientifico

Deixa un comentari