Esport i higiene bucal

Segons l’article aparegut al Pulso diario de San Luís, edició digital d’un diari mexicà, la importància de la higiene bucal no recau només en poder tenir un bon somriure, per als esportistes és també la manera de prevenir altres tipus de lesions.

20030518_es_higienedentalTal com explica l’odontòleg Gilberto García, especialista del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR),  Mèxic, “les càries tenen més efecte sobre un esportista d’elit que no pas una persona normal”.

“Una mala higiene bucal pot predisposar a estripis i estirades causades pel streptococcus mutans, un bacteri que busca el mitjà adequat per desenvolupar-se dins la boca. Primer ho fa a l’esmalt i si no s’han raspallat les dents, la boca es posa més àcida, llavors, l’estafilococ es desenvolupa, penetra la capa de l’esmalt i ataca la dentina. Aquesta es degrada més ràpid per ser més tova que l’esmalt, tot seguit destrueix la dentina i entra en el paquet vascular”.

A més a més la pràctica d’esport d’alt rendiment, fa que aquest bacteri es reprodueixi i causi danys, no només a la boca.

“Durant l’entrenament, el ritme cardíac s’accelera i hi ha major circulació de la sang al cos. Aquest estafilococ comença a circular per l’organisme i s’allotja en els teixits conjuntius, col·lagen o músculs i predisposa a lesions, esquinços, estrebades, distensió de lligaments, o fins i tot endocarditis bacteriana, per infecció. Per això és important una higiene bucal adequada, per a tots en general i especialment per als esportistes.”

Dia Mundial del Síndrome d’Asperger

El 18 de Febrer és el Dia Mundial del Síndrome d’Asperguer, un trastorn sever del desenvolupament que causa als seus afectats problemes d’interacció social. Tot seguit aprofitarem per conèixer una mica més com és aquest trastorn, desconegut per a molts.

sindrome-de-aspergerSegons ens diu el web de la Federación  Asperger España, el terme Síndrome d’Asperger, va ser utilitzar per primer cop per Lorna Wig, l’any 1981, en honor al psiquiatra austríac Hans Asperger. És un trastorn neuro-biològic que té a veure amb la dificultat i anormalitat en alguns aspectes del desenvolupament com poden ser, les connexions i habilitats socials, ús del llenguatge amb intencions comunicatives, característiques de comportament relacionades amb aspectes repetitius, limitada gamma d’interès i dificultats en activitats motrius.

Es calcula que entre 3 i 7 de cada 1000 naixements tindran aquest trastorn, que té major incidència en nens que en nenes. Un dels principals problemes existents és que només un 1% dels afectats estan diagnosticats, segons l’article publicat a la revista Ella Hoy. Tot i que l’Asperger no és una malaltia, sinó una condició, cal un diagnòstic per començar a treballar en les seves habilitats socials i comunicatives.

Continua la lectura de Dia Mundial del Síndrome d’Asperger

Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites

El 14 de Febrer és per a molta gent Sant Valentí, el dia dels enamorats, però per a altres persones també és el Dia Internacional de les Cardiopaties Congènites.

imagesLes Cardiopaties Congènites (CPC) són tots aquells problemes que afecten el funcionament del cor. És la causa de defunció més comú dins el primer any de vida i es calcula que 8 de cada 1000 nadons presenta alguna CPC al moment de néixer. La majoria no presenta cap més problema de naixement, però algunes CPC poden formar part d’altres problemes genètics i cromosòmics de caràcter hereditari, com podria ser el Síndrome de Down o Síndrome de Turner.

Tot i això el Dr. Fernando Villagrá, de la Unidad de Cardiopatias Congénitas (UCC) i especialista en cirurgia cardiovascular, afirma que només un 6% dels casos de CPC presenta alteracions cromosòmiques.

A banda d’estar presents en el naixement, les CPC també poden ser adquirides amb el pas dels anys, com a conseqüència d’altres malalties, com una infecció de cor, per exemple.

En aproximadament un 70% dels casos no hi ha una única causa ni tampoc hi intervé un sol factor, per tant s’assumeix que és “poligènica i multifactorial”, doncs hi intervenen més d’un gen i més d’un factor.