Activitat física i nutrició durant l’embaràs

Les dones embarassades tenen la capacitat d’influir en la salut dels seus fills de manera substancial, tal com s’explica en aquest article d’About Kids Health. Hi ha molts factors que determinen la salut del bebè, però el fet que les mares segueixin una alimentació saludable i practiquin activitat física hi influeix notablement.

De fet, és recomanable que aquelles dones que vulguin quedar-se embarassades segueixin una determinada dieta abans de fer-ho, que inclouria una quantitat més elevada de fruita i vegetals i una part més petita de llet, carn i els derivats d’ambdues. Aquestes proporcions les poden ajudar a adquirir els macronutrients i micronutrients que necessiten abans de tenir un fill.

Durant l’embaràs, les dones poden continuar consumint el mateix amb algunes petites variacions a partir del segon trimestre, ja que a partir d’aleshores necessiten més calories. Per això podran menjar també algun iogurt o poma de més i algun got més de llet amb un tros de pa. Tot això, evidentment, tenint en compte que poden patir algun tipus d’aversió contra alguns aliments que faran que tinguin nàusees.

En aquest cas, les embarassades poden substituir els nutrients que no puguin adquirir a través dels aliments mitjançant multivitamines o reemplaçant els aliments per uns altres que els aportin els mateixos nutrients. De la mateixa manera, aquelles que siguin vegetarianes també hauran de buscar alternatives per aconseguir els nutrients que necessiten i que trobaran el altres fruites, llegums i vegetals.

Pel que fa a l’activitat física, és molt recomanable abans de quedar-se embarassada que es realitzin exercicis per a millorar la resistència, la flexibilitat i evitar problemes cardiovasculars. Caminar, nedar, córrer, ballar i practicar esport són activitats que caldria practicar la majoria dels dies de la setmana entre 20 i 60 minuts.

Després, un cop embarassades, les dones que han estat actives poden continuar fent la majoria d’aquestes activitats (cal evitar els esports d’impacte) amb menys intensitat i les que no ho han fet hauran de començar a activar-se a poc a poc. De totes maneres, els tipus d’exercicis, la seva durada i la capacitat per realitzar-los els determinarà el metge en cada cas, ja que cada persona és diferent i cada nen tindrà es trobarà també en una situació determinada.

Deixa un comentari