Sara Reyes

Tecnologies d'aprenentatge i coneixement

AVALUACIÓ EXPOSICIÓ (Melania,Judit, Laura,Andrea)

El projecte s’ha desenvolupat a l’escola Bellaterra per als alumnes de 5è de primària. Aquest projecte s’anomena “Las capas del oceano”…

AVALUACIÓ D’UNA COMPANYA DEL GRUP

En aquesta entrada realitzo una avaluació d’una de les companyes del grup, la Rocio Martagon. La Rocio és una companya…

AVALUACIÓ DE LA MEVA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE SCRATCH

El projecte realitzat pel nostre grup anava destinat als alumnes de 6é de primària de l’Escola Bellaterra. Les docents del…

DIARI PERSONAL

  24 de septembre, 2019 Comença l’assignatura, però jo personalment degut a un canvi inicialment, m’incoporo una setmana més tard….

AUTOAVALUACIÓ

En aquesta asignatura he aprés molts continguts relacionats amb  l’ús de la tecnologia i la importància de l’impacte que te…

B2.ANÀLISI COMPARATIU SOBRE EL LLIBRE DE TEXT I EL LLIBRE DIGITAL

L’entrada dels llibres digitals dins les aules ha estat un petit canvi dins del procés d’aprenentatge i ensenyament dels infants…

PROVA INDIVIDUAL, 7 de gener

Pregunta 1. L’opció que més s’adequa i que expressa el sentit del fragment seleccionat és la C.  L’autor ens mostra…

A.3 Comparació de l’Scratch amb el Kahoot

  Avui en dia, tenim a l’abast moltes eines i instruments multimèdia que s’enfoquen a contextos socioeducatius com a font…

Projecte Scratch a l’escoleta

Ja fa varies setmanes que duem a terme la preparació del projecte Scratch a una escola de Bellaterra, l’Escoleta. Aquest…

A2.Anàlisi d’un projecte o experiència que involucri la utilització de tecnologies digitals.

L’anàlisi anirà encaminat al projecte que té una de les escoles amb les que treballem amb part del seu alumnat…

© 2020 Sara Reyes . Tema creat per Anders Norén.