regeneracioJPF

Un altre blog Blogs.uab.cat

març 15 2010

Recuperem la credibilitat i la confiança del PAS-Funcionari en la JPF

Posted in General by Col·lectiu Assambleari d'Universitats |

Davant de les properes eleccions sindicals per renovar la composició de la Junta de PAS Funcionari, els treballadors del PAS-F de la Universitat Autònoma de Barcelona que subscrivim aquest document, volem adreçar-nos al conjunt de futurs candidats en aquestes eleccions amb la intenció d’expressar la nostra preocupació pel que considerem progressiu allunyament de la JPF respecte als interessos reals dels treballadors que representa i la seva pèrdua de credibilitat entre una part cada vegada més important del nostre col·lectiu.Davant dels temps que venen, marcats pel retall dels recursos econòmics públics i la progressiva orientació de la universitat a satisfer les necessitats de les empreses i institucions econòmiques més poderoses en detriment dels interessos del conjunt de la societat, resulta imprescindible que els treballadors puguin actuar de forma unida, conscient i responsable i per això necessitem tenir uns òrgans de representació sindical col·lectiva que recullin fidelment la nostra opinió i que actuïn com a veritables representants de tots nosaltres.

És imprescindible recuperar la dinàmica participativa i decisòria del conjunt de treballadors per tal de que, en tot moment, l’actuació de la JPF respongui als interessos i desitjos generals del col·lectiu. Aquesta dinàmica havia existit històricament a la nostra universitat però s’ha anat perdent al llarg dels últims anys i, especialment, durant el mandat de la JPF actual.

Amb aquesta preocupació i, alhora, amb la constatació de la necessitat de rectificar el rumb, els treballadors del PAS Funcionari de la UAB sotasignats fem una crida als nostres futurs representants sindicals, siguin de la força sindical que siguin, per tal de que orientin la seva actuació en el sentit abans indicat per tal de recuperar la credibilitat de la JPF i la seva capacitat per representar i liderar al conjunt del col·lectiu.

Entenem que, per fer efectiva aquesta orientació, els nostres futurs representants haurien de posar en pràctica alguns criteris bàsics, entre d’altres:

1.- Construir permanentment la unitat dels treballadors per tal de defensar en millors condicions els seus interessos. Tenint en compte la pluralitat d’opcions sindicals, la construcció d’aquesta unitat passa necessàriament per potenciar la capacitat decisòria de TOTS els treballadors. En conseqüència l’actuació dels representants sindicals ha d’estar en concordança amb les decisions presses pels treballadors.

2.- Entendre que els treballadors han de tenir mecanismes de proposta i control de l’actuació dels seus representants sindicals. Aquests mecanismes han de tenir un caràcter permanent, àmpliament participatiu i democràtic i no poden circumscriure’s únicament a la possibilitat de votar cada 4 anys.

3.- Assumir que cap força sindical pot apropiar-se de la representativitat del conjunt del col·lectiu. La pluralitat sindical a la nostra universitat és prou significativa com per justificar suficientment aquest plantejament.

4.- La crítica i les opinions contraposades, son imprescindibles pel debat democràtic; però una vegada que els treballadors han decidit respecte a una reivindicació o un plantejament, tots els nostres representants han de treballar en la mateixa direcció.

5.- Fer que la JPF deixi de ser un espai d’enfrontament entre sindicats i persones i es transformi en un espai de companyonia i de treball per a la consecució dels objectius generals que, en cada moment, decidim els treballadors.

Bellaterra, març de 2010

Anna Borfo, Marina Garcia, Reyes Gázquez, Yolanda Macías, Josep Palau, Yolanda Pérez, Carlos Rodríguez, Ernest Verdura, Ana Celia Vílchez, Marta Violeta…………


12 Comments