Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [1] Bloc d’aplicacions per aprendre llengües

Tag Archive 'mapa_flux'

Mai 31 2010

[153] FLOWCHART

Posted in General |

FLOWCHART

flowchart.JPG

Poderosa eina per a la creació de mapes de fluxos en col·laboració. [E. Serra]


No hi ha comentaris