Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [1] Bloc d’aplicacions per aprendre llengües

Tag Archive 'conversor_text_veu'

Set 08 2010

[159] SPOKENTEXT

Posted in General |

SPOKENTEXT

converter.JPG

Conversor text a veu. [ES]


No hi ha comentaris