Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [1] Bloc d’aplicacions per aprendre llengües

Tag Archive 'ciència'

Mar 02 2010

[149] SCIVEE

Posted in General |

SCIVEE

scivee.JPG

Portal per a la difusió de recerca científica (vídeos científics i didàctics). [E. Serra]


No hi ha comentaris