Archive for the category 'Estudiants opinen'


Seminaris Crítics (Estrat Jove Col.lectiu d’Arqueologia de la UAB) 0

Seminaris crítics 2015

Des Estrat Jove Col-lectiu d’Arqueologia i Arrel – Antropologia Radical hem creat aquest grup amb la intenció de que tots els i les estudiants de la UAB interessats/des puguin participar en la ORGANITZACIÓ dels Seminaris. Aquells/lles que vulguin entrar en aquest grup l’únic que han de tenir en compte és que s’ha d’estar disposat/da a treballar i a acceptar responsabilitats.


Posted in El Departament, Estudiants opinen, General, Links recomanats | No Comments »

Noticia avalució Treballs Final de Màster 0

Master,0

Document que regula l’organització de l’avaluació dels Treballs Final de Màster de l’especialitat d’Arqueologia Prehistòrica a partir del curs 2013-14: pdf

 


Posted in El Departament, Estudiants opinen, General, Noticies del departament | No Comments »

Situació personal postdoc a la UAB 0

Volem compartir amb vosaltres la situació del personal postdoc de la UAB a través del manifest que hem fet en motiu de la manifestació d’aquest matí. Com a col·lectiu pensem que és important que la resta de professorat n’estigui assabentat.

Us adjuntem el link al nostre bloc amb el manifest complert:
http://uabpostdocs.wordpress.com/

i el ressò a diferents mitjans de comunicació
http://www.tv3.cat/videos/4853751/Mobilitzacio-del-personal-universitari
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/mitad-los-docentes-universitarios-catalunya-cobra-entre-300-1200-euros-3005822


Posted in El Departament, Estudiants opinen, Recerca del Departament | No Comments »

Enquestes d’avaluació de l’activitat docent del professorat i de les assignatures del primer semestre del curs 2013/2014 0

Enquestes d’avaluació de l’activitat docent del professorat i de les assignatures del primer semestre del curs 2013/2014

Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’activitat docent del professorat i l’enquesta sobre les assignatures de grau del primer semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 8 de gener de 2014.

 

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 

1. Enquestes d’avaluació de l’actuació docent del professorat

Ja està activa al Serveis d’Intranet i Aplicacions, l’enquesta d’Avaluació de l’Activitat Docent del professorat els alumnes d’assignatures de teoria de graus i de màsters del primer semestre del curs 2013-2014.

Els resultats d’aquesta enquesta formen part del sistema d’avaluació institucional dels mèrits docents del professorat.

 

L’enquesta estarà activa fins al 8 de Gener del 2014 i ja hi podeu accedir:

Enquesta d’avaluació de l’activitat docent

(posar l’enllaç http://sia.uab.cat/ALU_ENWES.html)

 

Els resultats estaran disponibles a partir del mes de març de 2014, en format paper, a les biblioteques de la UAB.

2. Enquestes d’avaluació de les assignatures de titulacions de Grau

Ja estan actives al Campus virtual, fins el 8 de gener de 2014, les enquestes d’avaluació de les assignatures de les titulacions de Grau que han tingut docència al primer semestre del curs 2013/2014, a l’adreça

https://enquestes.uab.cat/

La UAB garanteix la confidencialitat dels resultats ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i els resultats no estan relacionats, sense possibilitat de connexió.

Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora en cas que fossin necessàries.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent

oqd@uab.cat


Posted in Estudiants opinen, General | No Comments »

Cinefòrum 3a Sessió. 0

Com a complement de la cel.lebració del solstici el grup de CineFòrum Prehistòric us convida tot seguit a la seva  tercera sessió d’enguany.cineforum 3


Posted in Conferències/Seminaris del departament, El Departament, Estudiants opinen, General, Noticies del departament | No Comments »

Manifest de companys que aquest any hem acabat 4rt 1

GRAU D’ARQUEOLOGIA,

DE LA PRECARIETAT ESTUDIANTIL A L’ATUR ENDÈMIC

 

Problemàtiques i lluites generals de la facultat: adaptació a Bolonya.

Augment de taxes, massivitat a les aules, horaris incompatibles amb la feina, acomiadament de PAS i PDI, eleccions fraudulentes a tots els nivells acadèmics (Teresa Cabré, Ferran Sancho), imposició d’assignatures transversals a primer, manca d’optativitat en la temàtica de les assignatures i l’horari de les mateixes. Davant d’unes beques insuficients i l’encariment del preu els estudis, aquests queden relegats a les famílies benestants i es produeix una elitització de la universitat.

Problemàtiques i lluites d’arqueologia: Un grau productor de peons.

Taxa de semi-experimentalitat imposada i precarietat dels equipaments, grau encarat a crear mà d’obra acrítica i adotzenada, separació d’història i arqueologia, arraconament dels estudiants en la presa de decisions (CC. De l’Antiguitat ha reduït la nostra participació en el consell de departament; el Dept. de Prehistòria, on podem participar, ha estat relegat en la coordinació del grau), desaparició de grups de les pràctiques en els primers cursos, entrada d’empreses privades que empren els i les estudiants com a mà d’obra barata (Àtics), desaparició dels màsters en base als criteris de mercat i no la qualitat, no costejar la totalitat de les pràctiques i manca de finançament per a fer-les quan són obligatòries.

Perspectives actuals: la precarietat i l’atur son el nostre futur!

Carrera creada pel boom immobiliari i no adreçada a la investigació ni a la difusió social, no estem reconeguts/es legalment com a arqueòlegs i arqueòlogues (no regulació del grau per desenvolupar un càrrec), tancament d’institucions, retallades en beques, grups i institucions de recerca, precarització del CSIC i pèrdua de places en els departaments de les universitats, emigració com a única sortida per desenvolupar tasques arqueològiques d’investigació, relegació dels museus a simples edificis d’emmagatzematge i exposició com un lloc de cultura infantilitzada i estandarditzada, reducció de les places de funcionariat.

Què volem? La participació dels i les estudiants en els organismes de govern de la universitat, una millora de la qualitat i els serveis del grau, una reducció en el preu del mateix, la dignificació de la feina de qualsevol graduat/da o llicenciat/da com a treballador/a qualificat/da i, sobretot, útil. I la imminent destitució d’Helena Kirchner com a coordinadora de grau i de Teresa Cabré com a degana de la facultat; ambdues han demostrat la seva total incompetència en la gestió d’afers estudiantils i són culpables de perpetuar models decimonònics i tradicions decadents (com aquesta graduació).

“La indiferència és el pes mort de la història” Antonio Gramsci

 

Signat,


Posted in Estudiants opinen, General | 1 Comment »

Reobrim el període de rebuda de articles per a la nostre revista, Estrat Crític nº 7 0

estratjoveDes d’Estrat Jove, Col·lectiu d’estudiants d’arqueologia de la UAB (Universitat Autónoma de Barcelona) reobrim el període de rebuda de articles per a la nostre revista, Estrat Crític nº 7. Degut a diverses causes, entre les quals la falta  de articles, hem hagut de enrederir la publicació d’aquest número. Per aquest motiu, fem una crida a tots els interessats (estudiants de grau, llicenciatura, máster o doctorands) en publicar articles a la nostre revista.

Per els que no ens coneixeu, Estrat Crític es una revista feta per i per a els estudiants d’arqueologia per promoure l’ investigació i el coneixement crític de la nostre disciplina i fomentar la col·laboració i el associacionisme i així promoure una arqueologia crítica i social que serveixi per construir una consciència històrica de canvi per la societat.

Els apartats de la nostra revista són quatre:

·         Articles científics, apartat pels articles que exposin qualsevol tipus d’investigació de temes actuals.

·         Articles de crítica, secció on s’exposen visions de crítica social, de la disciplina o del seu estudi.

·         L’apartat de dossiers, dedicat als resums i exposicions de diverses mètodes i tècniques d’arqueologia, per facilitar una formació metodològica bàsica de la disciplina.

·         L’última secció de la revista, és l’apartat de ressenyes.

Salut.

Estrat Jove.

From Estrat Jove, Collective of archeology students of the UAB (Autonomous University of Barcelona) reopened the period for receiving articles for our magazine, Estrat Critic No. 7. Due to various reasons, including the lack of articles, we have had to delay the publication of this number. For this reason, we call on all who are interested (undergraduate, degreee, master or doctorate) in publishing articles in our magazine.

For those who do not know us, Estrat Critic is a magazine made by and for students of archeology to promote research and critical knowledge of our discipline and encourage collaboration and partnership and so promote social critical archeology and serve to construct a historical consciousness of change for society.

The sections of our magazine are four:

• Scientific articles, the articles section to expose any research on current topics.

• Articles of critical section which displays socially critical visions of both the discipline and its study.

• The dossiers section devoted to abstracts and presentations of various methods and techniques of archeology, to provide a basic methodological training discipline.

• The last section of the magazine, is the reviews section.

Thank you very much for your support and hope to receive your items soon.

 

Regards.

Estrat Jove.

____________________________________________________________________________________

per més informació:estrat.jove@gmail.com


Posted in El Departament, Estudiants opinen, General, Noticies del departament, Recerca del Departament | No Comments »

obres de Darwin 0

Na Florencia del Castillo ens fa arribar questa interesant adreça:

 

Hola,
para los que estén interesados en las obras de Darwin, en el link pueden encontrar todo el material.

http://darwin-online.org.uk/


Posted in Estudiants opinen, Links recomanats | No Comments »

AJUTS A L’ESTUDI 0

COMUNICAT DE Sílvia Carrasco Pons
Vicerectora d’Estudiants i Cooperació
Universitat Autònoma de Barcelona

AJUTS A L’ESTUDI (BEQUES)

Trobareu tota la informació disponible al web de la UAB, on apareix des d’avui mateix:

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/noticies/detall-d-una-noticia/la-uab-atorga-ajuts-als-estudiants-per-garantir-la-continu-tat-dels-seus-estudis-1090226434100.html?noticiaid=1345644733455

Feu-ne, si us plau, tota la difusió que considereu més adient per arribar al conjunt de l’alumnat dels vostres centres i departaments.Posted in Estudiants opinen | No Comments »

ASSEMBLEA ESTUDIANTS DE LLETRES 0

dijous 4 d’octubre de 2012 se celebrarà una Assemblea d’Estudiants.

Atesa aquesta circumstància, les classes i activitats acadèmiques se suspendran en la franja horària de 11.30h a 13h


Posted in Estudiants opinen, Noticies del departament | No Comments »