obert el període de rebuda d’articles per al nou número, Estrat Crític 9

263126_138066172940682_8261920_n
Des d’Estrat Jove, Col·lectiu d’estudiants d’arqueologia de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) amb l’actual revista (Estrat Crític 7-8) ja en impremta i ja quasi fora del forn, hem decidit obrir el període de rebuda d’articles per al nou número, Estrat Crític 9. Per aquest motiu, fem una crida a tots els interessats i interessades (estudiants de grau, llicenciatura, màster o doctorands) a publicar articles a la nostra revista. La data límit per al lliurament dels articles és el 30 març 2015. En el cas de ser necessari, tornaríem a obrir el plaç.

Pels que no ens coneixeu, Estrat Crític és una revista feta per i per als estudiants d’arqueologia per promoure la investigació i el coneixement crític de la nostra disciplina i al mateix temps fomentar la col·laboració i l’associacionisme amb l’objectiu de promoure una arqueologia crítica i social que serveixi per a construir una consciència històrica que doni eines pel canvi social.

És per això que els apartats de la nostra revista van més allà del format convencional de la majoria de revistes científiques, donant espai doncs al sentit crític que ens caracteritza:

· Articles científics, apartat pels articles que exposin qualsevol tipus d’investigació de temes actuals.

· Articles de crítica, secció on s’exposen visions de crítica social, de la disciplina o del seu estudi.

· L’apartat de dossiers, dedicat als resums i exposicions de diverses mètodes i tècniques d’arqueologia, per facilitar una formació metodològica bàsica de la disciplina.

· L’última secció de la revista, és l’apartat de ressenyes.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem rebre els vostres articles aviat.

Salut.

Estrat Jove.

———————————————————————————————————————-

Saludos,

Desde Estrat Jove, Colectivo de estudiantes de arqueología de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). Con la actual revista (Estrat Crític 9) ya en imprenta y ya casi fuera del horno, hemos decidido abrir el período de recepción de artículos para el nuevo número, Estrat Crític 9. Por este motivo, hacemos un llamamiento a todos los interesados (estudiantes de grado, licenciatura, máster o doctorados) en publicar artículos en nuestra revista. La fecha límite para la entrega de los artículos es el 30 de marzo de 2015. En el caso de necesitarlo, volveríamos a abrir el plazo.

Para los que no nos conocen, Estrat Crític es una revista hecha por y para los estudiantes de arqueología para promover la investigación y el conocimiento crítico de nuestra disciplina y fomentar la colaboración y el asociacionismo y así promover una arqueología crítica y social que sirva para construir una conciencia histórica de cambio para la sociedad.

Los apartados de nuestra revista son cuatro:

• Artículos científicos, apartado para los artículos que expongan cualquier tipo de investigación sobre temas actuales.

• Artículos de crítica, sección donde se exponen visiones de crítica social, tanto de la disciplina como de su estudio.

• El apartado de dossiers, dedicado a los resúmenes y exposiciones de diversos métodos y técnicas de arqueología, para facilitar una formación metodológica básica de la disciplina.

• La última sección de la revista, es el apartado de reseñas.

Muchas gracias por su colaboración y esperamos recibir sus artículos pronto.

Salud.

Estrat Jove.

———————————————————————————————————————-

Greetings

From Estrat Jove, Collective of archaeology students of the UAB (Autonomous University of Barcelona) with the present magazine (Estrat Crític 7-8) already printed and published, we decided to open the period of receipt of papers for the new issue, Estrat Crític 9. For this reason, we call on all who are interested (undergraduate, degree, master or doctorate) in publishing articles in our magazine. The final date for the delivery of articles is 30 March 2015. If needed, we’ll extend the date of delivery.

For those who do not know us, Estrat Critic is a magazine made by and for students of archaeology to promote research and critical knowledge of our discipline and encourage collaboration and partnership and so promote social critical archaeology and serve to construct a historical consciousness of change for society.

The sections of our magazine are four:

• Scientific articles, the articles section to expose any research on current topics.

• Articles of critical section which displays socially critical visions of both the discipline and its study.

• The file section devoted to abstracts and presentations of various methods and techniques of archaeology, to provide a basic methodological training discipline.

• The last section of the magazine consists of book and article reviews.

Thank you very much for your support and hope to receive your items soon.

Kind regards.

Estrat Jove.


No Responses to “ obert el període de rebuda d’articles per al nou número, Estrat Crític 9”

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.