Archive for month Desembre, 2014

ESTRAT JOVE: rebuda d’articles per al nou número 10 0

00banersup06Des d’Estrat Jove, Col·lectiu d’estudiants d’arqueologia de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) amb l’actual revista (Estrat Crític 7-8) ja en impremta i ja quasi fora del forn, hem decidit obrir el període de rebuda d’articles per al nou número, Estrat Crític 9. Per aquest motiu, fem una crida a tots els interessats i interessades (estudiants de grau, llicenciatura, màster o doctorands) a publicar articles a la nostra revista. La data límit per al lliurament dels articles és el 30 març 2015.

Pels que no ens coneixeu, Estrat Crític és una revista feta per i per als estudiants d’arqueologia per promoure la investigació i el coneixement crític de la nostra disciplina i al mateix temps fomentar la col·laboració i l’associacionisme amb l’objectiu de promoure una arqueologia crítica i social que serveixi per a construir una consciència històrica que doni eines pel canvi social.

És per això que els apartats de la nostra revista van més allà del format convencional de la majoria de revistes científiques, donant espai doncs al sentit crític que ens caracteritza:

 • Articles científics, apartat pels articles que exposin qualsevol tipus d’investigació de temes actuals.
 • Articles de crítica, secció on s’exposen visions de crítica social, de la disciplina o del seu estudi.
 • L’apartat de dossiers, dedicat als resums i exposicions de diverses mètodes i tècniques d’arqueologia, per facilitar una formació metodològica bàsica de la disciplina.
 • L’última secció de la revista, és l’apartat de ressenyes.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem rebre els vostres articles aviat.

Salut.

Estrat Jove.

———————————————————————————————————————-

Saludos,

Desde Estrat Jove, Colectivo de estudiantes de arqueología de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). Con la actual revista (Estrat Crític 9) ya en imprenta y ya casi fuera del horno, hemos decidido abrir el período de recepción de artículos para el nuevo número, Estrat Crític 9. Por este motivo, hacemos un llamamiento a todos los interesados (estudiantes de grado, licenciatura, máster o doctorados) en publicar artículos en nuestra revista. La fecha límite para la entrega de los artículos es el 30 de marzo de 2015.

Para los que no nos conocen, Estrat Crític es una revista hecha por y para los estudiantes de arqueología para promover la investigación y el conocimiento crítico de nuestra disciplina y fomentar la colaboración y el asociacionismo y así promover una arqueología crítica y social que sirva para construir una conciencia histórica de cambio para la sociedad.

Los apartados de nuestra revista son cuatro:

 • Artículos científicos, apartado para los artículos que expongan cualquier tipo de investigación sobre temas actuales.
 • Artículos de crítica, sección donde se exponen visiones de crítica social, tanto de la disciplina como de su estudio.
 • El apartado de dossiers, dedicado a los resúmenes y exposiciones de diversos métodos y técnicas de arqueología, para facilitar una formación metodológica básica de la disciplina.
 • La última sección de la revista, es el apartado de reseñas.

Muchas gracias por su colaboración y esperamos recibir sus artículos pronto.

Salud.

Estrat Jove.

———————————————————————————————————————-

Greetings

From Estrat Jove, Collective of archaeology students of the UAB (Autonomous University of Barcelona) with the present magazine (Estrat Crític 7-8) already printed and published, we decided to open the period of receipt of papers for the new issue, Estrat Crític 9. For this reason, we call on all who are interested (undergraduate, degree, master or doctorate) in publishing articles in our magazine. The final date for the delivery of articles is 30 March 2015.

For those who do not know us, Estrat Critic is a magazine made by and for students of archaeology to promote research and critical knowledge of our discipline and encourage collaboration and partnership and so promote social critical archaeology and serve to construct a historical consciousness of change for society.

The sections of our magazine are four:

 • Scientific articles, the articles section to expose any research on current topics.
 • Articles of critical section which displays socially critical visions of both the discipline and its study.
 • The file section devoted to abstracts and presentations of various methods and techniques of archaeology, to provide a basic methodological training discipline.
 • The last section of the magazine consists of book and article reviews.

Thank you very much for your support and hope to receive your items soon.

Kind regards.

Estrat Jove.


Posted in Estudiants opinen, General | No Comments »

los beneficiarios de ayudas FPU, que a lo largo del año 2014 0

Us recordem que, tal com estableix l’article 36 de la convocatòria “los beneficiarios de ayudas FPU, que a lo largo del año 2014 pasen al régimen de contrato en prácticas presentarán una Memoria de seguimiento ante su universidad para que sea evaluada por la Comisión académica de doctorado”. A efecte de poder fer la tramitació de tota aquesta documentació al Ministeri, el beneficiari haurà de presentar en format PDF la Memòria de seguiment, l’Informe d’avaluació de la Comissió Acadèmica del doctorat i l’Informe del director de la tesi (degudament signats pel coordinador i segellats pel departament responsable del programa de doctorat) a la Subunitat de Beques, a través del correu electrònic beques.agr@uab.cat com a màxim el dia 26 de gener de 2015.

La Subunitat de Beques farà el tràmit de presentació telemàtica abans del termini oficial de presentació que estableix la convocatòria (des del dia 12 al dia 30 de gener de 2015 a les 14 hores)

 

Us facilitem l’enllaç del MECD amb les instruccions i els impresos corresponent


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Ayudas Juan de la Cierva 0

convocatòries correspondientes al año 2014, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 , per si és del vostre interès.

 

 • Ayudas Juan de la Cierva-formación

  El termini de presentació de sol·licituds per als investigadors és des del dia 13 de gener al 3 de febrer de 2015 a les 15 hores (hora peninsular)

  Una vegada els investigadors han fet la seva sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad, hauran de presentar el “Formulario del investigador candidato“, i la sol·licitud interna de la UAB, al Registre Gral. UAB (Edifici A), com a màxim el 5 de febrer de 2015 a les 18 hores.

 

 

El termini de presentació de sol·licituds per als investigadors és des del dia 8 al el 29 de gener de 2015 a les 15 hores (hora peninsular)

Una vegada els investigadors han fet la seva sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad, hauran de presentar el “Formulario del investigador candidato“, i la sol·licitud interna de la UAB, al Registre Gral. UAB (Edifici A), com a màxim el 30 de gener de 2015 a les 18 hores.

 

Totes les sol·licituds es centralitzaran des de la Subunitat d’ Incorporació i Mobilitat de l’Àrea de Gestió de la Recerca.

També podeu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació d’aquesta convocatòria, a través del portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB

 

Informació per a l’acreditació i avaluació de la recerca


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Ayudas para contratos del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, 0

Ayudas para contratos del Programa “Salvador de Madariaga” en el Instituto Universitario Europeo de Florencia,

La data límit oficial per presentar les sol·licituds a l´Entitat organitzadora, és el dia 31 de gener de 2015 a les 14 hores
Els interessats en sol·licitar ajuts hauran de presentar la sol·licitud al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) i a l’Institut Universitari Europeu (IUE)

Més informació:
Tel. 91 327 76 81
becas.iue@mecd.es

També podeu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació d’aquesta convocatòria, a través del portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Beques “la Caixa” per a estudis de doctorat en universitats espanyoles 2015, 0

Beques “la Caixa” per a estudis de doctorat en universitats espanyoles 2015,

La data límit oficial per presentar les sol·licituds on-line a l´Entitat organitzadora, és el dia 23 de febrer de 2015 a les 14 hores (hora peninsular)

Els sol·licitants que estiguin interessats en presentar sol·licitud i necessitin tramitar el document Carta de Conformitat de la Universitat hauran d’enviar com a màxim el dia 16 de febrer de 2015 per correu electrònic a la Subunitat de Beques de l’Àrea de Gestió de la Recerca (beques.agr@uab.cat) aquest model de document degudament emplenat juntament amb el document Declaració de primera matrícula un cop ja estigui certificat i signat pel departament responsable del programa de doctorat (secretaria del departament, director/a del programa de doctorat, etc.). Una vegada l’Àrea de Gestió de la Recerca hagi signat la Carta de Conformitat, la Subunitat de Beques l’enviarà escanejada per correu electrònic al candidat, i aquest podrà completar la sol·licitud telemàtica a través del web de “la Caixa”.

 

La convocatòria està disponible al portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB  i en cas de dubtes, podreu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació de la convocatòria.

Informació per a l’acreditació i avaluació de la recerca


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2014, 0

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2014, per si és del vostre interès.

El termini de presentació de sol·licituds per als tècnics és des del dia 11 de desembre de 2014 al dia 16 de gener de 2015 a les 15 hores (hora peninsular)
Una vegada els tècnics hagin fet la seva sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad, hauran de presentar el “Formulario del técnico candidato” i la sol·licitud interna UAB al Registre General de la UAB (Edifici A), com a màxim el dia 20 de gener de 2015.
Totes les sol·licituds es centralitzaran des de la Subunitat d’Incorporació i Mobilitat de l’Àrea de Gestió de la Recerca.

També podeu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació d’aquesta convocatòria, a través del nou portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB

Informació per a l’acreditació i avaluació de la recerca


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Les primeres comunitats pageses de Catalunya: el poblat neolític de La Draga 1

activitat842Dia:16 de desembre
Hora: 18h
LLoc: sala d’actes de l’MMB
Entrada lliure

En el marc del projecte El Raval 6.000 anys d’història, l’MMB acull la conferència sobre les primeres comunitats pageses de Catalunya en la que s’explicarà com ara fa uns 7000 anys es van introduir pràctiques agrícoles i ramaderes, uns nous models de subsistència que van suposar canvis substancials en l’economia i la societat d’aleshores. La conferència anirà a càrrec de Xavier Terradas, Antoni Palomo i Raquel Piqué, investigadors i professors de la Institució Milà i Fontanals (CSIC – IMF) i de la UAB, els quals, a través del jaciment del poblat neolític de la Draga (Banyoles), exposaran la ruptura que el Neolític va suposar amb els modes de viure, relacionar-se i organitzar-se respecte el període anterior.

El projecte El Raval 6.000 anys d’història està promogut per la Institució Milà i Fontanals del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), en el marc de Raval Cultural, i compta amb la col·laboració del Districte de Ciutat Vella i l’Eix Comercial del Raval.

Per a més informació: www.raval6000anyshistoria.com

Dia:16 de desembre
Hora: 18h
LLoc: sala d’actes de l’MMB
Entrada lliure

_________________________________________________________________________________________

font: mmb


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, El Departament, General | 1 Comment »

Seminari sobre Característiques, ús i funció dels fossats prehistòrics i protohistòrics. 0

El proper 19 de desembre es celebra a la Universitat Autònoma de Barcelona (Sala de Graus, Facultat de Filosofia i Lletres) el Seminari sobre Característiques, ús i funció dels fossats prehistòrics i protohistòrics.
La inscripció és gratuïta, però cal formalitzar-la en arqueologiasocial@hotmail.com
Us adjuntem el tríptic i el cartell informatiu.

10733975_358853650951273_658818586653504337_n

10471336_358853194284652_728246682669816102_o


Posted in Conferències/Seminaris del departament, El Departament, General, Noticies del departament | No Comments »

Beatriu de Pinós per a l’any 2014 (BP-DGR). 1

DOGC la convocatòria de beques i ajuts en el marc del programa Beatriu de Pinós per a l’any 2014 (BP-DGR).

BP – Modalitat A: Beques per a estades de recerca postdoctorals fora de l’Estat espanyol
Termini oficial: Des del dia 5 de desembre de 2014 fins el 5 dia febrer de 2015
BP – Modalitat B: Ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia català
Termini oficial:  Des del dia 5 de desembre de 2014 fins el 5 dia febrer de 2015
La convocatòria està disponible al portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB  i en cas de dubtes, podreu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació de la convocatòria.

Informació per a l’acreditació i avaluació de la recerca

 


Posted in Convocatòries i Beques, General | 1 Comment »

Seminari “Investigar, Protegir, Valoritzar: funcions i reptes dels instituts de patrimoni”. 0

11 de desembre, des de l’lnstitut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) organitzem el Seminari “Investigar, Protegir, Valoritzar: funcions i reptes dels instituts de patrimoni”.

És una activitat d’assistència gratuïta amb inscripció prèvia. Podeu formalitzar la inscripció i consultar els objectius i continguts del programa en el següent enllaç:

http://www.icrpc.cat/ca/activitats/seminaris-de-l-institut-de-patrimoni.html


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | No Comments »