Archive for month Octubre, 2012

1st International Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage Research 0

1st International Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage Research

Sept. 9-12, 2013. Garching campus of Technische Universität München, Germany.

In cooperation with the International Atomic Energy Agency (IAEA) at Technische Universität München, Garching, Germany

Pre-Registration and Call for Abstracts


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | No Comments »

1st International Winter School on Evolution 0

1st International Winter School on Evolution
Preparing a Future Generation for Interdisciplinary Evolution ResearchCiência Viva Knowledge Pavilion, Lisbon, Portugal
March 11th – 15th, 2013
poster


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | No Comments »

Day International Conference on Evolutionary Patterns 0

 

Day International Conference on Evolutionary Patterns
Horizontal and Vertical Transmission and Micro- and Macroevolutionary Patterns of Biological and SocioculturalEvolution
Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal
May 27th-29th, 2013

http://appeel.fc.ul.pt/

poster


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | No Comments »

Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo 0

Us informen que el dia 24 doctubre de 2012 es va  publicar al BOE la Resolución de 22 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2012 del procedimiento de concesión de ayudas de los Subprogramas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Personal Técnico de Apoyo y Torres Quevedo, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, prorrogado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2011

Dintre del  Subprograma Juan de la Cierva (Subprograma JdC) es concediran un màxim de 225 ajuts d’una durada de 3 anys per a la contractació laboral de doctors titulats recentment  per reforçar els equips de recerca de centres d’ I+D espanyols al quals s’incorporin.

El termini de presentació de sol·licituds per als investigadors és des del  29 d’ octubre de 2012 fins el 20 de novembre de 2012 a les 15:00h (hora peninsular)

Una vegada els investigadors han fet la seva sol·licitud a través de la seu electrònica del Ministerio de Economía y Competitividad, hauran de presentar el “Formulario del investigador candidato” i la sol·licitud interna UAB al Registre Gral. UAB (Edifici A), com a màxim el 23 de novembre de 2012

Totes les sol·licituds es centralitzaran des de la Subunitat d’ Incorporació i Mobilitat de l’Àrea de Gestió de la Recerca.


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

VI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA2013 BARCELONA) 0

Un año más, os invitamos a participar en las Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA), destinadas a todos aquellos investigadores/as que aún no han leído su tesis doctoral (incluidos los estudiantes de Máster, Licenciatura y Grado). Es un placer anunciaros que las VI JIA 2013 las organizamos AINUBHA (Associació d’Investigadors/es UB Història i Arqueologia).

Las jornadas tendrán lugar en Barcelona del 7 al 11 de mayo de 2013, en la Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona (UB) y la Institució Milà i Fontanals, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En esta primera circular encontraréis adjuntos los siguientes documentos:

1) Presentación de las VI JIA 2013 / Presentació de les VI JIA 2013 / VI JIA 2013 Presentation
2) Convocatoria propuestas para sesiones / Convocatòria propostes per a sessions / Call for Sessions

 
Tened presente que el plazo de recepción de propuestas finalizará el día 10 de noviembre de 2012.
Para cualquier duda o sugerencia, por favor no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico o visitar nuestra nueva página web:
 

JIA 2013
secretariajia2013@gmail.com


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | No Comments »

Convocatòria Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Técnicos y Torres Quevedo 0

Publicada al BOE la Convocatòria de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, Técnicos y Torres Quevedo publicada al BOE

 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13213.pdf


Posted in Convocatòries i Beques | No Comments »

Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya i beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 2012, 0

Us enviem informació sobre la convocatòria Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya i beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 2012, per si és del vostre interès.

Aquesta convocatòria té les següents modalitats:  

Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya (AJOVE 2012)

La data límit oficial per a presentar les sol·licituds a l´Entitat organitzadora, és el dia 23 de novembre de 2012
La data interna per presentar les sol·licituds al Registre General de la UAB (Edifici A, Rectorat), és el dia 20 de novembre de 2012

Subnunitat que gestiona la convocatòria: Infraestructura i Accions Complementàries

Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut (FJOVE 2012)

La data límit oficial per a  presentar les sol·licituds a l´Entitat organitzadora, és el dia 23 de novembre de 2012


Posted in General | No Comments »

Convocatòria Premi Joventut per treball 0

Us enviem informació sobre la convocatòria Premi Joventut per treball o estudi dins l’àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi temes sobre la realitat juvenil actual de Catalunya, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys (PJOVE 2012), per si és del vostre interès.

La data límit oficial per a presentar les sol·licituds a l´Entitat organitzadora, és el dia 23 de novembre de 2012
La data interna per presentar les sol·licituds al Registre General de la UAB (Edifici A, Rectorat), és el dia 20 de novembre de 2012

Subnunitat que gestiona la convocatòria: Infraestructura i Accions Complementàries

La convocatòria està disponible al portal d’Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB  i en cas de dubtes, podreu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació de la convocatòria.

 


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

Becas Gates Cambridge La Universidad de Cambridge 0

Becas Gates Cambridge La Universidad de Cambridge tiene abierta la convocatoria a las Becas Gates Cambridge, destinadas a ciudadanos de cualquier país fuera del Reino Unido que estén disponibles para obtener un título de posgrado en cualquier materia en la universidad.
La fecha de cierre es el 4 de diciembre de 2012
Más información http://www.gatescambridge.org/apply/


Posted in Convocatòries i Beques, General | No Comments »

les jornades “#Living Heritage! 2

Us presentem les jornades “#Living Heritage! Viu la recerca en patrimoni cultural”, una iniciativa de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ICRPC, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca, i la Diputació de Girona.

Són unes jornades divulgatives per promoure la recerca en patrimoni cultural entre un públic no especialitzat. Es portaran a terme activitats diverses durant tot el mes de novembre. Tanmateix, l’activitat central es realitzarà el 10 de novembre, de 10h a 14h a la Casa de Cultura de Girona.

L’ICRPC obre el #Living Heritage a qualsevol grup de recerca (independentment del camp de recerca), equipaments cultural, empreses i grups que treballen en TIC, entitats, universitats, etc. També obre la possibilitat de patrocini a ens públics i privats.

Teniu tota la informació a:
http://viupatrimoni.wordpress.com/


Posted in Conferències/Seminaris fora departament, General | 2 Comments »