Pràctiques d’Acolliment Lingüístic

Unitat de Dinamització Lingüística del Servei de Llengües

Set 30 2015

1. Voluntariat lingüístic

Posted in |

Des de l’any 1998 el Servei de Llengües ofereix als estudiants que vénen de fora de Catalunya a fer una estada a la UAB la possibilitat de participar en les diferents activitats que s’apleguen dins del programa Connecta.

Aquest programa va néixer amb la voluntat d’unificar l’oferta cultural i l’oferta lingüística adreçada als estudiants de mobilitat per tal de facilitar-los la seva estada a la nostra universitat.

estudiants.png

Voluntariat lingüístic: inicis

1994: l’Oficina d’Afers Socials de la UAB, encarregada de gestionar la prestació social substitutòria a la Universitat, engega un pla de voluntariat adreçat a tota la comunitat universitària. Aquesta iniciativa va tenir bona acollida i el 1995 va crear l’Oficina del Voluntariat.

1995: VII Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris: el Gabinet de Llengua Catalana (actualment Servei de Llengües) va convidar l’Oficina d’Afers Socials a presentar el seu programa de voluntariat. Fruit d’aquests contactes, va sorgir la idea de crear un voluntariat lingüístic.

1996: El 26 de juny d’aquest any la Comissió de Política Lingüística de la UAB va aprovar aquesta proposta inicial, que es va convertir en el text fundacional del voluntariat lingüístic. A la proposta es fixaven tres grans àmbits d’intervenció:

–    El programa de suport als estudiants estrangers.
–    El programa de detecció de necessitats lingüístiques.
–    El programa de campanyes de promoció del català.

Progressivament, altres universitats catalanes van anar desenvolupant programes de voluntariat i d’acollida lingüística i també ho va fer la Generalitat que va estendre a tota la societat el programa Voluntaris per la Llengua.

Voluntariat lingüístic: actualitat

Què significa ser voluntari?

Consulteu aquest enllaç de Xarxanet.org on podreu trobar també la Carta del voluntariat de Catalunya.

A la UAB, la Fundació Autònoma Solidària és l’entitat que s’ocupa de gestionar les activitats de voluntariat de la Universitat.

Objectius

– Fomentar l’intercanvi lingüístic i cultural entre els diferents estudiants de la UAB.
– Promoure el coneixement i l’experimentació de la cultura pròpia mitjançant l’elaboració de productes i l’organització d’activitats.
– Informar de la situació sociolingüística del país i de l’àmbit universitari
– Formar lingüísticament els estudiants nouvinguts perquè puguin seguir les classes que s’imparteixen en català.

Àmbits d’actuació

– L’ajuda lingüística: parelles lingüístiques o intercanvis lingüístics
– L’acollida sociocultural: activitats lúdiques i culturals (Jornades de benvinguda, visites guiades, tallers, etc…)

Programa d’acollida lingüística: CONNECTA

ajudam_web.jpg

El programa d’acolliment integra totes aquelles activitats que van destinades a l’acolliment d’estudiants de mobilitat, de manera que inclou activitats destinades als estudiants autòctons de la UAB, als estudiants de mobilitat que vénen a la UAB i activitats compartides per ambdós col·lectius.