Pràctiques d’Acolliment Lingüístic

Unitat de Dinamització Lingüística del Servei de Llengües

Nov 18 2009

3. Suport lingüístic i cultural

Posted in |

Aquestes són les tasques a realitzar per a les pràctiques d’acolliment lingüístic i cultural d’un estudiant de mobilitat:

1. Reflexió: unitat d’acollida lingüística d’Argumenta

argumenta-foto-gran.jpg
El programa Argumenta conté una unitat didàctica dedicada a l’acollida lingüística. Aquest material pretén fer reflexionar sobre temàtiques que incorpora el procés d’acolliment lingüístic d’una persona de fora del context lingüístic i cultural català, així com també posar-vos en el paper dels agents que hi estan implicats. La unitat està dividida en tres blocs: reflexió sociolingüística, recursos lingüístics i recursos culturals.

  • Les activitats de cada bloc que heu de fer i enviar a la formadora són:  A1, A4 i A5 bloc 1; A2, A5 i A6 bloc 2; A1 bloc 3. A l’apartat Sessions, teniu un document amb les activitats.

 

2. Treball autònom: les sessions pràctiques

2.1 L’acolliment lingüístic i cultural guiat consta de 8 sessions pràctiques d’una hora amb l’estudiant d’intercanvi. Després de la primera sessió (el primer contacte amb l’estudiant), heu d’elaborar un pla de treball, que ha de contenir els següents apartats:
–    Detecció de necessitats
–    Objectiu general
–    Objectiu desglossat
–    Planificació de les pràctiques: descripció de les activitats, recursos…

Aquestes són les fitxes que heu d’anar omplint després de cada sessió pràctica.

Una vegada finalitzades les 8 sessions, heu d’elaborar la memòria final de les pràctiques d’acolliment.

La memòria final ha d’incloure, com a mínim, la informació següent:
–    Dades personals de la persona que acull
–    Dades personals de la persona que és acollida
–    Perfil de la persona acollida
–    Pla de treball
–    Una fitxa de cadascuna de les 8 sessions pràctiques
–    Valoració final: assoliment dels objectius fixats, procés que ha seguit la persona acollida, relació amb la persona que ha estat acollida, punts forts i punts febles de les pràctiques, valoració global de l’experiència.

2.2 Treball alternatiu en el cas que no tingueu una parella lingüística serà realitzar una memòria sobre una d’aquestes temàtiques:

– Elaborar una campanya de dinamització lingüística per a fomentar el coneixement i l’ús del català a la vostra facultat.

– Elaborar un text informatiu per a estudiants de mobilitat sobre la situació sociolingüística a Catalunya, en general, i a l’àmbit universitari en particular.

– Explicar una experiència que hàgiu viscut en relació amb el canvi de llengua i fer-ne una anàlisi: en quines circumstàncies s’ha produït, per què, etc.

– Elaborar una campanya de dinamització lingüística per promoure el coneixement mutu de les llengües i cultures que coexisteixen al campus.

El format d’entrega d’aquesta memòria podrà ser un vídeo, una infografia o un treball escrit. Us donarem les indicacions durant la segona sessió presencial i entrades en aquest blog.

3.Recursos d’acollida

recursos_bloc_tandem.JPG
Recursos i materials que us poden ser útils per a preparar les sessions d’acollida.