Pràctiques d’Acolliment Lingüístic

Unitat de Dinamització Lingüística del Servei de Llengües

Set 30 2015

2. Acollida lingüística

Posted in |

Per què l’acollida lingüística als estudiants d’intercanvi?

Realitzar una bona acollida lingüística i cultural a les persones que arriben de nou als territoris de parla catalana, i que no tenen coneixement de la llengua i la cultura, permet tenir una visió del que representa l’ús de la llengua al nostre territori, a banda de permetre una millor integració a la societat catalana.


La Llengua catalana

El coneixement i l’ús de la llengua catalana al nostre territori és un important factor d’integració social, no és només una eina de comunicació, sinó una eina de relació amb els altres. Representa, a més,  l’accés a drets o beneficis socials així com la possibilitat de participar de manera plena en la nostra societat. En definitiva, una manera de poder participar en la vida publica en igualtat de condicions.

paisos-catalans.jpg

On es parla? Es parla a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent,  a la comarca murciana del Carxe, a la Catalunya del Nord (Estat Francès), a Andorra, i a l’Alguer (illa de Sardenya).

Quanta gent el parla? El català es parla en un territori on viuen més de 13 milions de persones. D’aquestes, 11,5 milions l’entenen i  10 milions el poden parlar.

YouTube Preview Image

Actualment, el català es troba a la 9a posició respecte de les 23 llengües oficials a la Unió Europea pel que fa a la població on és oficial. Es poden consultar altres dades sobre la llengua catalana en aquest informe de Plataforma per la Llengua.

Una eina útil per tal d’acostar la realitat sociolingüística de Catalunya als estudiants d’intercanvi és el Lingcat, que us permetrà veure com aquesta realitat es reflecteix en l’àmbit universitari.


L’oficialitat de la llengua a Catalunya

L’Estatut d’Autonomia (18 de juny de 2006) estableix que el català és un deure i el seu ús és un dret.

Article 6: La llengua pròpia i les llengües oficials

El català i l’occità són les llengües oficials de Catalunya, ja que són les llengües pròpies del territori. El castellà també és llengua oficial, tot i no ser pròpia, ja que ho és a tot l’Estat Espanyol.

Diversitat lingüística a Catalunya

A Catalunya, s’ha comptat la presència de més de 250 llengües diferents actualment, segons dades del GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades).

Aprenentatge de la llengua catalana

Segons les dades del Consorci per a la Normalització Lingüística del 2009, els cursos inicials i bàsics de català van comptar amb la participació de 126.000 inscrits. (cal tenir present que aquestes són només dades d’aquesta institució).

A més, el programa de Voluntariat per la Llengua va formar durant l’any 2012, 10.129 parelles.

UAB: el català i la diversitat lingüística

A través del següent enllaç podeu consultar totes aquelles aspectes sobre sociolingüística rellevants a la Universitat: dades sobre l’ús de la llengua catalana i altres llengües, aprenentatge del català, gestió de la diversitat lingüística, etc…