¿Que hauran de ensenyar els nostres estudiants de magisteri?

Aquest document estableix un primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la informació i comunicació que l’alumnat ha d’assolir en acabar l’ensenyament obligatori.

http://www.xtec.net/escola/tec_inf/tic/index.htm

Comments are closed.