Archive for April 29th, 2008

¿Que hauran de ensenyar els nostres estudiants de magisteri?

Tuesday, April 29th, 2008

Aquest document estableix un primer nivell de concreció de la competència bàsica en Tecnologia de la informació i comunicació que l’alumnat ha d’assolir en acabar l’ensenyament obligatori.

http://www.xtec.net/escola/tec_inf/tic/index.htm