Llengua Catalana

Just another Blogs.uab.cat site

febr. 01 2011

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

Publicació a la pàgina web Anobii: El banquer anarquista


No hi ha comentaris

febr. 01 2011

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

Mapa conceptual: El banquer anarquista


No hi ha comentaris

febr. 01 2011

Reavaluació/Ressenya: El banquer anarquista

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

RESSENYABANQUERANARQUISTA


No hi ha comentaris

febr. 01 2011

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

<a href="http://

Llegir la ideologia

View more presentations from PaulaLama.

“>


No hi ha comentaris

gen. 31 2011

Reavaluació/Conferència de Daniel Cassany: Llegir la ideologia. De la llengua cap al pensament crític

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

La conferència al Servei de Llengües de la UAB l’any 2009 va anar a
càrrec del professor Daniel Cassany, autor molt conegut per les seves
publicacions com és el cas de La cuina de l’escriptura als anys vuitanta,
o de més recents com l’obra Rere les línies.
Cassany explica que llegir és una tasca social i cultural en la qual per
fer una bona lectura i comprendre els diferents textos que se’ns presentin,
hem de ser crítics amb el text, és a dir, hem de tenir un coneixement
previ sobre el tema. També hem de saber quina és la intenció, la ideologia
que el autor vol mostrar. A més, deia que llegir és diferent en cada
comunitat, ja que el valor de les paraules és diferent. Tot això ho criticava
posant exemples de nois/es preuniversitaris o universitaris de primer any,
que deien que no sabien trobar la ideologia de diferents editorials de
periòdics i que es dedicaven només a saber de què anava el tema.
Cassany ens parla del concepte de literacitat (de l’anglès Literacy) que
significa: capacitat de llegir, d’utilitzar informació escrita i d’escriure en
una varietat de contextos. Implica integrar la parla, l’observació, el
pensament crítici l’oïda amb la lectura i l’escriptura. Inclou el coneixement
cultural que fa que el parlant, l’escriptor o el lector pugui reconèixer i usar
el llenguatge d’una manera apropiada a cada situació social.
Així mateix, diferencia tres tipus de perspectives a l’hora d’entendre una
lectura: la lingüística, en què s’han d’aprendre els elements lèxics,
gramaticals, l’estructura del text per poder entendre el seu significat. S’ha
d’aprendre la síntesis, els textos. El lector no és gaire important ja que el
significat està dins del text, llegir vol dir recuperar el significat.
Seguidament, hi ha la perspectiva de la psicolingüística, en la qual hi ha
l’ús d’inferències, és a dir, comunicar una cosa però que no s’afirma
explícitament, ja que ha de ser un mateix el que ha de disposar de
coneixements previs per comprendre-ho i això és difícil si ets d’una altra
cultura i no en saps molt sobre el tema en qüestió. Per últim, hi ha la
perspectiva sociocultural, semblant a l’abans comentada, ja que si no
saps el valor que tenen les paraules en cada regió, et serà difícil
comprendre la totalitat del text.
Assenyalava que la manera de llegir al llarg dels anys ha canviat molt, ja que
ara tenim més accés a la informació que no pas anys anteriors, perquè molta
gent no podia accedir tant als llibres per què era analfabet o per motius
econòmics. A més a més, el fet de disposar d’altres mitjans de consulta i lectura
d’informació en aquest segle, com l’Internet, ha ajudat a canviar la manera de llegir.
En el cas de la utilització de pàgines informàtiques, recalcava la ingenuïtat de
la gent al fiar-se molt de la informació trobada, tant com si aquestes webs
fossin llibres de biblioteca. També, el fet que moltes pàgines estan plenes
“d’escombraries”, que no sempre ens diuen la veritat, ja que aquestes no
estan controlades per gent experta en el tema que es parla, ni en verificar
l’ortografia i gramàtica dels textos. És per això que Cassany va donar una
sèrie de recomanacions didàctiques sobre llegir i escriure webs perquè
aquestes tinguin credibilitat, com per exemple, el fet d’anar actualitzant la
pàgina web, o que sempre aparegui el nom de l’autor. Finalment, conclou el
el discurs donant els següents consells: utilitzar textos autèntics, treballar amb
més d’un text (com dos o tres textos), atès que ens donen punts de vista
diferents a més d’una idea de pluralitat, identificar l’autor (si és conegut i si
té importància a la comunitat), saber quin és el propòsit d’aquest autor,
treballar els implícits més, és a dir, en allò que no es diu, i dialogar amb
altres persones, considerant que és molt interessant saber les idees dels
altres on això ens permet enriquir la nostra visió .


No hi ha comentaris

gen. 14 2011

Exposició oral: Retórica exprés de Lluís Pastor

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

watch?v=jt0o0n7VtoA


No hi ha comentaris

gen. 14 2011

Retòrica exprés de Lluís Pastor

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

Guió

-Salutació

-Tema del llibre

-Idees: Processos per comunicar amb èxit;

1-Inventar
2-Disposar
3-Elocutar
4-Memoritzar
5-Pronunciar

1. Invenció
-Processos:

1.1. Analitzar el context de la comunicació
1.2. Recerca d’informació
1.3. Crear arguments i idees
1.3.1. Tòpics
1.3.2. Entimema
1.3.3. Dividits en quatre parts: exordi, narració, demostració, epíleg

2. Disposar 2.1. Model d’ubicació d’arguments

3. Elocutar
-Processos

3.1. Redactar
3.1.1. Seleccionar paraules i aspectes
3.1.2. Determinar la longitud de les frases
3.1.3. Escollir el ritme de les frases
3.1.4. Dimensionar paràgrafs en funció de l’estructura
3.2. Revisar

4. Memòria

4.1. Identificar les relacions

4.1.1. Frase inconnexa de Cornegie
4.1.2. Llocs de Ciceró
4.1.3. Figures de Twain
4.1.4. Caseller mental de Campayo

4.2. Repetir arguments, frases i relacions

4.2.1. Sistema dual de Lincoln

5. Pronunciar

5.1. Decidir la imatge que es dóna
5.2. Adequar la veu i els gestos
5.3. Dominar l’espai
5.4. Controlar el temps
5.5. Reforçar el missatge

6. Conclusions


No hi ha comentaris

des. 02 2010

El banquer anarquista (2)

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

Publicació a la pàgina web Anobii:

http://www.anobii.com/paulal/books


No hi ha comentaris

des. 01 2010

Mapa conceptual : El banquer anarquista

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

Mapaconceptual


2 Comments

nov. 30 2010

Ressenya: El banquer anarquista

Posted in General by Paula Lama Jimenez |

ELBANQUERANARQUISTA


No hi ha comentaris

Next »