Antiplagi
0+

L’eina d’antiplagi està integrada dins el Moodle del Campus Virtual de la UAB, concretament amb l’eina de Tasques (lliurament de treball).

Signatura
0+

Generació de signatures corporatives de correu electrònic de la marca UAB.

Guies docents
0+

Eina que permet l’elaboració de les guies docents de les assignatures, per a la seva posterior consulta per part dels alumnes des del portal de la UAB (apartat Estudiar).

Enquestes
0+

Eina d’autoservei que permet la creació d’enquestes i la seva posterior difusió per a la comunitat universitària. Els resultats es poden visualitzar en format d’informes i/o descarregar-los en format excel.

TFG
0+

Eina que té per objectiu facilitar a alumnes, tutors i coordinadors, el seguiment i lliurament del Treball Final d’Estudis.

Programari (llicències, ús, disponibilitat)
0+

Servei que ofereix als usuaris la informació, els requeriments per a la instal·lació i els circuits per a obtenir la llicència del programari gestionat des del Servei d’Informàtica, des del SID de Lletres i Psicologia, SID de Traducció e Interpretació, SID de Ciències de l’Educació, i de Biblioteques