Formació (catàleg de cursos)
0+

Sessions d’introducció a l’ús de la biblioteca i a l’ús de les eines, serveis i recursos d’informació especialitzats. També es poden programar sessions avançades en els casos que es cregui convenient (ex. Mendeley)