Suport a l’Acreditació i Assessorament de la Recerca (SAAR)
0+

L’objectiu principal del web de Suport a l’Acreditació i Avaluació de la Recerca (SAAR) és orientar els professors i investigadors per tal d’identificar i facilitar l’accés a les dades necessàries per omplir els formularis d’acreditacions, sexennis i trams de recerca d’ANECA, AQU i CNEAI. A les seves diferents seccions es poden trobar els recursos (per àrees de coneixement o general) que us permeten localitzar els indicadors que avaluen les publicacions científiques i els enllaços als organismes oficials i la seva documentació per tal d’obtenir les acreditacions.