blog de olalla

Just another Blogs.uab.cat site

gen. 17 2011

retòrica exprés 2!

Posted in General by 1281515 |

http://www.youtube.com/watch?v=z_nGFamUPqw


No hi ha comentaris

gen. 13 2011

Guió Presentació: Retòrica Exprés

Posted in General by 1281515 |

Guió Presentacio: Retòrica Exprés

1. Introducció

2. Frase inicial de presentació:

*        Salutació

*        Presentació del tema

2.2 idees principals:

*        Adaptació de la retòrica dels antics clàssics als nostres temps.

*        L’obra Retòrica Exprés, com a manual per a comunicar amb èxit.

*        La comunicació no es cosa de virtuosos està a l’abast de tothom.

3. primera idea principal:

*        Quina es la diviso de l’obra i perquè?

4. Segona idea principal:

*        L’obra esta dividida en cinc processos. En que consisteixen?

5. Tercera idea principal:

*        En que m’ajuda’t el llibre retòrica exprés?

6. Idea conclusiva.

*        Critica: A quin tipus de discurs, exposició oral va dirigit?

*        Valoració: L’obra és un bon manual, per aprendre a expressar-se.

7. Frase final


No hi ha comentaris

nov. 29 2010

Ressenya, El banquer anarquista

Posted in General by 1281515 |

Ressenya de l’obra:

El banquer anarquista de Fernando Pessoa.

Títol: El banquer anarquista
Autor: Fernando Pessoa
Primera edició Abril del 2002
82 pàgines
Editorial: Quaderns Crema

Fernando Pessoa ( Lisboa, 13 de Juny de 1888 — Lisboa, 30 de Novembre de 1935) Va viure a sud-africà durant un temps, fet que va fer possible que  convertís l’anglès en la seva segona llengua la qual li va permetre treballar com a traductor tècnic,i publica les seves primeres obres. Pessoa dedica la seva vida al periodisme, la publicitat i al comerç però sobretot la es va dedicar a la poesia.  Va escriure i va traduir per diferents revistes com  Orpheu, Atena, Ruy Vaz i Presença. Una de les seves primeres obres poètiques va ser Antinous (1918) escrita en anglès.  Fernando Pessoa no va ser un autor molt reconegut en vida, ja que només va publicar una obra poètica escrita en portuguès abans de morir, Mensagem (1933). No serà fins desprès de la seva mort que es publicaran diversos llibres amb les seves obres. La gran innovació de Pessoa a la Literatura va ser la creació del heterònims, personatges falsos que és tornen veritables a traves de la manifestació artística pròpia i diferent a la de l’autor. Els més significatius serien Álvaro de Campos amb l’obra Tabacaria la qual es considerada una de les més conegudes en la literatura portuguesa, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, i un quart Bernardo Soares, amb l’obra Livro do Desassossego, anomenat semi-heterònim per les similituds amb l’autor i per no tenir unes característiques i una personalitat tan definida com els altres heterònims. En contraposició als heterònims apareix la idea de l’orònim, on el mateix autor escriure la seva obra i la signa sense utilitzar els heterònims.

El banquer anarquista és una obra de discussió ideologia, dividida per un sol capítol on es recullen diverses maneres de veure i entendre l’anarquisme, sota la forma d’una narració dialogada entre el banquer i un noi que l’escolta amb i escepticisme. La temàtica està relacionada amb la política ja que Pessoa va ser un apassionat i original comentarista de la vida política portuguesa i europea. L’obra comença amb un debat entre el banquer i el noi, desprès de que aquest comenti que fa un dies va sentir que en altres temps el banquer havia estat anarquista. Arrel d’aquestes paraules el banquer argumenta al noi, que ell va ser i és anarquista i que ha seguit sempre les conviccions de l’anarquisme. Primer es narra de com el banquer forja la seva ideologia, o el que ell denomina el camí psicològic, i ens deixa clar que des de la seva joventut  ja posava  molt d’ímpetu per aconseguir un món més just des de posicions anarquistes, però en la maduresa  veiem que aquest noi amb ímpetu per aconseguir canvis en les injustícies socials s’ha convertit en un banquer capitalista, fet pel qual en un principi el noi que l’escolta no entén que aquest encara sigui anarquista, el banquer comença per definir l’anarquista  “és un rebel contra la injustícia que ens fa néixer desiguals socialment. I d’aquesta consciència sorgeix, com és obvi, la rebel·lió contra les desigualtats socials que propicien aquesta desigualtat.” Desprès aclareix la diferència entre les desigualtats naturals, contra les quals no es pot lluitar ni es poden canviar  i les desigualtats socials que sí poden modificar-se o lluitar per reduir-les, o eliminar-les i que constitueixen les denominades ficcions socials pel simple fet que no són naturals. El banquer intenta lluita contra les ficcions socials amb l’ajut d’amics camarades anarquistes però finalment acaba veient que  treballant tots junts creen una tirania involuntària però que no deixa de ser una estri de les ficcions socials. Arrel d’aquest descobriment el banquer intenta lluitar per la llibertat en solitari, aquest arriba a la conclusió que les ficcions socials no és poden eliminar sinó és a traves de la revolució però si es poden subjugar per tan és considera un home lliure gracies a la possessió de grans quantitats de diners, i per tan es subjuga aquesta ficció social que són els diners que deixen de ser importants per al banquer però també descobreix que no pot alliberar a tota l’ humanitat, que són ells qui s’han de alliberar.

La temàtica de l’obra potser ha deixat de ser un tema de màxima actualitat com ho havia estat anys enrere però hem de dir que a Portugal és continua parlant del moviment anarquista, exemple d’això es la reunió que és va dur a terme els dies 15, 16,i 17 d’Octubre del 2009 a Porto on es debatien qüestions com Els moviments socials i anarquistes ,Possibles estratègies per al triomf de l’anarquisme, la formació anarquista… El banquer estaria totalment en contra de l’anarquisme actual ja que com hem vist aquest defensa que únicament és poden superar les ficcions socials, amb la lluita individualitzada o amb la revolució amb la qual no superaríem si no que eliminaríem les ficcions socials, però actualment  els anarquistes són un col·lectiu que es reuneixen per debatre diferents temes i no per fer la revolució com hagués volgut el personatge del banquer. Pessoa va ser un home compromès amb la política i els problemes socials de l’Europa de l’època,però en cap moment és va posicionar amb un bàndol polític, potser el llibre el banquer anarquista ens fa pensar que Pessoa és anarquista però realment aquest defensa la idea d’una a Monarquia a Portugal ja que creu que és el més escaient donat el caràcter imperialista del País. Tot i que també s’havia que la monarquia seria un sistema inviable a Portugal, per això, i no agradant-li, deia que si algun dia hi havia un referèndum sobre aquesta qüestió ell votaria a favor de la república. Respecte al títol de l’obra és una mica enganyós des de el meu punt de vista, ja que esperes trobar-te l’historia d’un banquer anarquista, però no un banquer que utilitza d’intel·ligència per alliberar-se d’un sistema que no li agrada, si no un banquer revolucionari que lluita contra el sistema a traves de la violència. En el llibre el banquer critica la forma violenta dels anarquistes que posen bombes, i diu que aquest són molt diferents a ell, però des de el meu punt de vista no hi ha gaire diferencia entre l’anarquista que posa bombes i el banquer anarquista ja que tots dos intenten seguir un dels principis de l’anarquisme, oposició  i abolició d’autoritat ,«sense amo ni sobirà»,els primers a traves de la violència i a traves de la força eliminen l’autoritat, i el segon a traves d’aprofitament d’una ficció social que ja existeix, els diners, per aconseguir estar per sobre de l’autoritat que és una altra manera de eliminar-lo, el fet de no necessitar-lo. Per tant tots dos compleixen l’objectiu de l’anarquisme. En l’obra no es cita en cap moment cap referent històric no és fins al final del llibre que l’autor ens dona el lloc i l’any on transcorre el relat, Lisboa gener de 1922. L’obra segueix una estructura lògica, ja que duran la narració anem veient com el banquer canvia la seva manera de veure l’anarquisme segons com transcorren els fets, per tant podríem dir que l’autor sempre segueix la mateixa tesi que és superar les ficcions socials, però canvia la manera de fer-ho segons diferents fets com quan el banquer decideix lluitar encontra les ficcions socials en solitari per no crear tirania.


2 Comments

nov. 08 2010

De la llengua cap al pensament crític.

Posted in General by 1281515 |

<a href="http://

Resum d’una conferència pp!

“>


No hi ha comentaris

nov. 01 2010

Resum sobre els debats del 19/10

Posted in General by 1281515 |

Dimarts 19 d’Octubre, la classe de català és va convertir en una sala de debats on es debatia sobre la reforma laboral del govern i les curses de braus.
Jo vaig participar en els debats d’una manera més secundaria ja que no vaig defensar cap dels dos temes proposats sinó que vaig observar com transcorrien els debats.
En el primer debat es tractava el tema de la reforma laboral. El primer grup en començar havia de defensar la reforma laboral, des de el meu punt de vista i no coneixent massa informació del tema vaig veure uns arguments massa extensos cosa que podia produir que el receptor perdés part d’informació. Van utilitzar arguments de causa, analogies, contraargumentació…
També van fer servir un símil molt adequat, “crisis del crac del 29”, per argumentar a favor de la reforma i una conclusió on es resumia perfectament les idees que volien explicar.
L’altre grup estava encontra de la reforma. Aquest grup crec que va fer servir arguments més clars i entenedors .
A més de l’ utilització de la contraargumentació, llenguatge emotiu i també arguments d’autoritat.
En general els dos grups van fer servir bons arguments i tot el debat s’ha caracteritzat pel respecte entre els grups, menys algun moment on portats per la intensitat del debat és trepitjaven uns als altres i potser va ser una mica confús.
L’altra part de la classe tractava el tema de la Tauromàquia, mitg grup estava a favor i el altre encontra .
Primer va començar el grup que defensava les curses, aquest grup partia amb una certa desavantatge ja que les curses de braus és un tema molt polèmic. Saben això el grup utilitza una forta contraargumentació, fal•làcies com l’indult del brau entre d’altres fal•làcies. També exemplificacions, arguments d’analogia, de causa…
L’altre grup per contra va fer un bon ús de les comparacions per demostra la crueltat de la cursa de braus.
Però van utilitzar en excés el llenguatge emotiu i també l’ús de percentatges sense citar les fonts.
Tot i així s’ha de dir que tots dos grups van defensar els seus temes de manera correcta i utilitza’n amb molt bon criteri formes de cortesia.


1 comentari

oct. 28 2010

Resum d’una conferència

Posted in General by 1281515 |

La conferència d’en Daniel Cassany tractava sobre tàctiques per llegir d’una manera critica, de com ha canviat la manera de llegir i d’aprendre a llegir.
L’autor divideix la conferència en tres grans grups:
Com entem llegir? Segons Daniel Cassany
ho podem entendre des de tres perspectives diferents:
Lingüística,molt senzilla on destaquem un vocabulari, una sintaxis i una estructura dels textos basica en la llengua.

Psicolingüística, hi ha un vocabulari, una sintaxis i una estructura de textos més complicada. A més a més ens trobem que hem de llegir i ser capaços d’aportar un coneixement previ.
“Ex: Sóc català però no garrepa”, aquest però indica una inferència i tot i que no s’ha afirmat res, amb aquesta implicació lingüística comuniquem més del que s’ha dit pròpiament en l’exemple.
– Sociolingüística, aquí el nivell és ,és elevat i complicat. Ja que el lector pot perdre el significat del que llegeix, fins i tot no entendre del text sinó coneix el valor que té el text en aquella comunitat, cultura… “Ex: a)Vaig pujar a l’autobús. El conductor no tenia canvi. Una dona em va donar 20centims.
b) Vaig entrar en una botiga, Em van servir una coca-cola. Vaig oferir 80euros per un collaret però es van partir de riure”.
Diferencies que trobaríem entre el primer i el segon exemple es que en el primer coneixem molt bé el que és anar amb autobús i tot el que es necessita saber relacionat amb viatjar amb transport públic. I en canvi en el segon exemple sinó sabem en quin lloc es produeix l’acció potser no entenem el significat de la frase i fins i tot la podem trobar incoherent.

Que ha canviat? Noves maneres
Per saber que ha canviat només hem de mirar una o dos generacions en darrera, la generació dels nostres pares casi no accedia a la cultura, per no parla de la dels nostres avis.
Ara en canvi i gracies a Internet podem accedir a qualsevol text, lectura , reportatge… en qüestió de segons. I no només accedim a llegir-ho sinó que també podem escriure-ho. Cosa que fa que moltes vegades és sigui més difícil fer una lectura critica del que estem llegint.
Llegir críticament Hem de tenir en compte els següents punts per fer una lectura critica: Organització coneguda, dissenys professionals, actualitzar amb freqüència, incloure vincles d’alres webs…
I hem d’evitar textos on no trobem els següents punts: Ocultació de l’autor o Font, Navegació difícil, incloure anunci, Errors ortogràfics…


2 Comments

oct. 25 2010

Argumentació – Activitat 4

Posted in General by 1281515 |

En aquest text veiem com l’autor exposa la seva idea de llibertat  sense donar-nos cap tipus d’argument que reforcí la seva tesi.
L’autor només ens dona exemples: “No sóc lliure si, disposant d’un cervell que pot produir cent, se’m deixa vegetar en una ocupació on rendeixo deu.” que no són més que opinions sobre de com ell creu que ha de ser la feina d’un individu lliure.
Cal dir que l’autor en el text només avarca el tema de la llibertat des de un punt de vista laboral “ En el món actual és més lliure el professional que treballa […]” i no fa referència a cap altre tipus de concepte de llibertat com podria ser llibertat de pensament, d’acció…
A més com ja hem dit abans al no haver-hi arguments, no hi ha argumentació i per tan no és pot acceptar com a text argumentatiu.


2 Comments

oct. 18 2010

Hola, món!

Posted in General by 1281515 |

Welcome to Blogs.uab.cat. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!


1 comentari