Civisme i valors

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’impulsen i es gestionen actuacions d’observació i anàlisi com els processos de participació per detectar els valors de la societat catalana, l’enquesta de civisme i valors i l’Observatori de Civisme i Valors. També es promou el reconeixement del civisme mitjançant la convocatòria anual dels Premis de Civisme. Així mateix, es realitzen actuacions de foment i consolidació del civisme i els valors.
Aquestes actuacions es realitzen amb l’objectiu de generar polítiques públiques que promocionin el civisme, millorin la relació entre els ciutadans i fomentin el respecte als valors de la societat catalana.
Civisme i valors

MANUAL OPERATIVO DEL PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO PARA LA ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, ALBERGUES DE JUVENTUD, RESIDENCIAS COLECTIVAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BARCELONA (PEUAT)

MANUAL OPERATIVO DEL PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO PARA LA ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, ALBERGUES DE JUVENTUD,  ESIDENCIAS COLECTIVAS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN LA CIUDAD DE BARCELONA (PEUAT)

Dret i civisme per la bona convivència