Arxiu de la categoria: Aules Moodle

Característiques del Campus Virtual de la UAB

campusvirtual

El Campus Virtual de la UAB (basat en Moodle) és una plataforma informàtica d’ús docent, que proporciona un Entorn Virtual d’Aprenentatge (aules).

Les aules estan organitzades per blocs, activitats i recursos, els quals es mostren visualment en el seu disseny de 2 o 3 columnes. Aquests blocs es poden eliminar ocultar i moure segons els preferències de l’usuari.

Blocs existents a cada aula:

1. Blocs informatius:

1.1. Cerca Fòrums

Bloc que permet buscar al fòrum del curs una paraula o una frase.

[Més informació]

1.2. Els meus cursos

Bloc que conté el llistat d’aules Moodle a on l’usuari, estudiant o professor, hi participa. A més, permet la navegació en aquests cursos.

[Més informació]

1.3. Últimes Notícies

Bloc que mostra els últims posts que s’han afegit al fòrum “Notícies”, juntament amb els enllaços per accedir a les notícies recents i a les notícies arxivades.

[Més informació]

1.4. Calendari

Bloc que mostra el calendari en format d’agenda, a on es poden indicar els propers esdeveniments d’interès per als alumnes.

[Més informació]

1.5. Activitat recent

Bloc que mostra un llistat de les activitats que s’han creat recentment (lliuraments de treballs, recursos…).

[Més informació]

1.6. Esdeveniments

Bloc que mostra un llistat dels esdeveniments que passaran en breu (Esdeveniments marcats al calendari o dels terminis definits a les activitats).

[Més informació]

1.7. Usuaris en línia

Bloc que mostra un llistat dels usuaris que s’han connectat en els darrers 5 minuts.

[Més informació]

1.8. Canal RSS

Bloc de canals de RSS que permet sindicar notícies d’altres llocs web.

[Més informació]

2. Eines de comunicació i debat:

2.1. Missatges

Mostra el llistat dels missatges nous i els encara no llegits que l’usuari ha rebut. És l’eina de missatgeria interna de Moodle.

[Més informació]

2.2. Quickmail

Bloc que permet (només al professor) enviar correus externs, als alumnes.

3. Blocs de continguts:

3.1. Activitats

Llistat d’activitats del curs ordenades per tipus. Les activitats permeses a les aules són les següents:

 • Fòrum: El fòrum és una activitat a on els estudiants i els professors poden intercanviar idees mitjançant la publicació de comentaris. Hi ha quatre tipus bàsics de fòrums.
  [Més informació]
 • Tasques: Permet al professor qualificar varis tipus d’enviaments dels alumnes. Hi ha quatre tipus diferents de tasques, les quals són: “Activitat fora de línia”, “Pujar un únic fitxer”, “Tasca de text en línia” i “Pujada avançada de fitxers”.
  [Més informació]
 • Wiki : Un Wiki permet als participants d’una aula Moodle, treballar de forma conjunta per crear documents en pàgines web. A l’hora de crear, poden afegir, expandir o modificar el seu contingut.
  [Més informació]
 • Qüestionari: Mòdul que permet al professor crear qüestionaris pels alumnes a partir de les preguntes que estan al banc de preguntes. Posteriorment pot posar els qüestionaris per a que els alumnes els realitzin.
  [Més informació]
 • Glossari: Activitat que permet als participants crear i mantenir una llista de definicions, com si fos un diccionari.
  [Més informació]
 • Xat: Permet als participants mantenir una conversa en temps real a través d’Internet en l’aula.
  [Més informació]
 • Consulta: En aquesta activitat, el professor fa una pregunta i especifica una sèrie de respostes múltiples que els alumnes poden contestar.
  [Més informació]
 • Feedback: Activitat per crear enquestes (permet crear les preguntes, i organitzar-les en plantilles).
 • Base de dades: Permet crear conjunts d’entrades de la temàtica que es desitgi, definint el formulari i la informació que contindrà cada entrada (pot ser text, imatges, arxius).
  [Més informació]
 • Enquesta: Conjunt de preguntes, organitzades en plantilles (no editables).
  [Més informació]
 • Selecció de grup: Activitat que serveix per a que els alumnes puguin inscriure’s ells mateixos als grups que crea el professor (sinó ha de ser el professor qui els inscrigui en els grups).
 • Recursos: Llistat de recursos que s’han afegit a l’aula Moodle (documents, etc). Els recursos que es poden crear en les aules són els següents:
  [Més informació]
 1. Inserir etiqueta: Permet col·locar text i imatges, entre d’ altres activitats, a la pàgina central d’un curs.
 2. Llibre: Recurs per crear un llibre  com a material d’estudi multipàgina senzill.
 3. Compon pàgina de text: Recurs per crear una simple pàgina escrita en text pla.
 4. Compon pàgina web: Recurs per crear una pàgina web simple, només amb HTML.
 5. Enllaçar fitxer o lloc web: Recurs que permet enllaçar qualsevol pàgina web  o arxiu, ja sigui pública o bé que estigui a l’aula.
 6. Visualitzar directori: Recurs per mostrar un directori complert (amb els  seus subdirectoris) des de l’àrea d’arxius de l’aula.
 7. Desplegar contingut IMS: IMS és un esquelet de continguts emmagatzemats en un format estàndard, seguint certes especificacions, que permet reutilitzar-los en altres plataformes d’e-learning que suportin aquest estàndard.

3.2. HTML

Bloc que permet al professor crear-hi el codi HTML que desitja mostrar.

[Més informació]

4. Bloc de participants:

Bloc que mostra el llistat d’usuaris que participen a l’aula (professors i alumnes).

[Més informació]

5. Bloc d’administració:

Bloc per als professors editors de l’aula, que conté diverses eina d’administració de l’aula. Els alumnes veuen una versió d’aquest bloc que els hi mostra el propi llibre de qualificacions i, si els hi està permès, els seus registres de curs.

[Més informació]

Aquest bloc es compon de les següents eines:

 • Activa edició: Per modificar l’aspecte del curs. Es poden eliminar, ocultar i moure els blocs .
 • Paràmetres generals: En aquesta eina es poden veure els aspectes de la configuració del curs i modificar-ne d’altres.
 • Llibre de qualificacions : On apareixen les qualificacions de les activitats que proposa el professor en el curs (tasques, qüestionaris, …).
 • Grups: Permet al professor gestionar grups d’usuaris dins de l’aula.
 • Còpia de seguretat: Permet al professor crear una còpia de seguretat de tot el contingut de l’aula  (sense dades personals, és a dir, ni usuaris, ni lliuraments, ni posts de fòrums…).
 • Informes: Els registres de totes les accions que realitzen els usuaris dins el curs.
 • Preguntes: Banc de preguntes que posteriorment es podran utilitzar per crear activitats qüestionari.
 • Fitxers: Els fitxers que estan disponibles dins el curs. Per a que un fitxer sigui visible per a  l’alumne s’ha de crear un recurs que “enllaci” amb el fitxer, o bé un recurs de tipus  directori).
 • Perfil: Per a modificar i veure dades del perfil de l’usuari, així com per accedir a la missatgeria interna.

Més Informació

FAQ’s