Arxiu de la categoria: Wiki

Com funciona l’eina de gestor d’arxius?

L’eina de gestor d’arxius us permet llistar tots el arxius que van ser pujats al wiki i pujar-ne de nous.

El llistat que està organitzat per nom d’arxiu, inclou el tipus d’arxiu, la data de pujada i l’autor.

A més, teniu l’opció de pujar un arxiu indicant la ruta (amb l’opció Navega…) i una petita anotació.

Nota: Us recordem que per enllaçar l’arxiu pujat al wiki l’heu d’escriure exactament amb el mateix nom que va ser pujat.

Quina utilitat té el botó Canvis recents?

Teniu al vostre abast l’eina canvis recents, la qual llista qualsevol modificació feta en el wiki, els articles modificats i les seves dates de modificació amb l’autor. Tot ordenat per data i hora de modificació.

ImCanvisRecents

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

Teniu l’opció, utilitzant la pestanya superior dreta, de filtrar les modificacions per a una millor visualització, de la següent manera:

  • Dia, mostra les modificacions diàries.
  • Setmana, mostra totes les modificacions de la setmana actual
  • Mes, mostra totes les modificacions del mes actual.
  • Semestre, mostra totes les modificacions.

ImCanvisRecents2

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

Quina utilitat té el botó Edició?

L’opció Edició permet modificar un article en un entorn web mitjançant una sintaxi pròpia molt similar a la d’altres entorns wikis.

 ImgEdicio

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran).

boto1 Negreta ”’Text en negreta”’
boto2 Cursiva ”Text en cursiva”
boto3 tatxat –Text tatxat–__text reemplaçat__
boto4 Link intern: uab [[Títol de l’enllaç]]
boto5 Link extern: www.uab.cat [http://www.exemple.cat títol de l’enllaç]
boto6 Capcelera == Text per a l’encapçalament ==
boto7 Insertar imatge [Imatge:Exemple.jpg]
boto8 Insertar video [Video:Exemple.flv]
boto9 Insertar audio [Audio:Exemple.mp3]
boto10 Insertar document descarregable [Arxiu:Exemple.pdf]
boto11 Formula matemàtica [math]Inseriu una fórmula[/math]
boto12 Insertar llistat no numerat *primer element de la llista
*
boto13 Insertar llistat numerat #primer element de la llista ordenada
#
boto14 Insertar cita [quote: Nom de l’autor
Cos de la cita
]

Si trobeu que un altre usuari ha realitzat modificacions a l’article mentre estaveu treballant en una versió més antiga, el propi wiki us farà constància amb un petit avís.

ImEdicio2

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

Creació d’una nova pàgina d’article.

La creació de noves pàgines al wiki és molt senzilla, només heu de crear un link intern en el wiki amb un títol que no hi existeixi.

Per exemple:
[[Barcelona]]

Això crea una pàgina d’article al wiki anomenada Barcelona si prèviament no existeix.

Una vegada salveu els canvis, en l’article trobareu un enllaç intern cap a la nova pàgina que us apareixerà directament per poder editar sense problemes.

Si la pàgina existís, us crearia un enllaç intern cap la pàgina d’article.

Insertar una imatge a l’article.

Per inserir una imatge en l’article que esteu modificant, només cal posar el nom de la imatge amb la següent sintaxis:

[Imatge: nom_imatge.jpg]

Això crea un link on podreu pujar l’imatge.

Al desar els canvis us ha d’aparèixer un enllaç amb nom_imatge.jpg, on si cliqueu, us apareixerà
el següent diàleg per pujar l’imatge.

ImEdicio3

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

La imatge una vegada pujada us apareixerà en el lloc de l’enllaç anterior.

ImEdicio4

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

Quina utilitat té el botó Metadata?

Aquesta eina té restringit el seu ús només als responsables.

ImMetadata

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

El bloqueig (o desbloqueig) és una acció únicament realitzable per l’usuari amb perfil administrador o professor responsable de l’Espai Docent.

Aquesta acció inhabilita la lectura i escriptura d’un article indefinidament.

La Restricció de permisos permet deshabilitar l’escriptura i/o lectura qualsevol usuari amb perfil inferior al de responsable de l’article.

Quina utilitat té el botó Històric?

L’històric de cada article permet veure tot un llistat de modificacions que s’han efectuat a l’article pels diferents usuaris.

Al seleccionar cada versió com a última o prèvia, podeu veure els canvis que s’han efectuat d’una versió a una altre en aquestes dates. El text que no tingui diferències és omès.

A més a més, podeu visualitzar l’article en qualsevol versió anterior a l’actual juntament amb l’usuari que va realitzar la modificació.

ImHistoric

(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran)

Quina informació tindré del meu wiki?

En un wiki que estigui creat podreu trobar:

  • un títol informatiu,
  • una petita descripció de l’espai wiki.
  • botó modifica, el qual obre un formulari on podreu modificar el nom, la descripció  i els permisos dels usuaris del vostre wiki.
  • botó detalls dels usuaris, el qual obre un nou diàleg que us permet consultar els permisos que té assignats cada grup d’alumnes.