Arxiu de la categoria: Notes

Com puc veure les notes que m’han posat els professors?

Si el professor utilitza l’eina de notes per comunicar-vos les vostres notes parcials i finals, heu de fer el següent:

 1. Entrar en l’espai docent de l’assignatura.
 2. Clicar sobre el botó Notes, present al llistat d’eines de l’espai docent.
 3. Veureu una pàgina com la següent:

  31-05-10-imatge3.JPG

  • Trobareu 2 pestanyes, una per a cada convocatòria.
  • Un llistat amb les notes parcials, amb la nota i amb comentaris (sempre i quan el professor els hagi posat).
  • Si us apareix la informació “Les notes estan pendents de publicació“, significa que el professor ha despublicat les notes i que les estarà modificant.
  • Si no us apareix el missatge anterior, us apareixerà la nota final de convocatòria de l’assignatura.
 4. En cas que en entrar veieu la següent anotació: “No hi ha ítems avaluables assignats a aquesta convocatòria“, és degut que el professor, o bé, no fa servir aquesta eina o bé, que encara no ha posat cap nota.

Com puc publicar les notes?

El procediment de publicar les notes l’heu de fer per a cada grup de docència que tingueu en l’assignatura. Això es degut a que cada grup de docència té la seva pròpia taula i per tant no es guarden totes en el mateix lloc en la base de dades.

 1. Heu de clicar en Confirma les notes finals.
 2. Fent això, us apareixerà el botó Publica les notes finals i seguidament heu de clicar-lo.
 3. Amb això ja estaran publicades i cada alumne veurà únicament les seves notes.

En cas de que vulgueu fer una modificació a les notes després de publicar-les només cal que feu el següent:

 1. Cliqueu en Despublica les notes finals.
 2. Modifiqueu les notes que us calgui modificar.
 3. Cliqueu en Confirma les notes finals.
 4. Cliqueu en Publica les notes finals.

Per a què serveix el botó “Confirma les notes finals”?

Aquest botó serveix per a que els canvis que heu fet a modifica notes finals quedin desades com a Notes Finals de Qualificació.

Caldrà que cliqueu aquest botó per 2 motius:

 • Perquè en descarregar les notes a un excel, s’incorporin les columnes Nota final i Qualificació amb les notes modificades i les que doneu com a vàlides a notes finals de convocatòria.
 • Per a que doneu com a vàlides les notes finals de la convocatòria, i així us aparegui el botó Publica les notes finals.

Com puc modificar les notes finals?

En cas de que vulgueu canviar la nota final manualment per alguns o per a tots alumnes (ja sigui perquè vulgueu arrodonir notes o pel motiu que creieu convenient), cliqueu sobre el botó Modifica les notes finals.

 1. Entreu a l’Espai Docent.
 2. Del menú d’eines, cliqueu sobre Notes.
 3. A continuació, cliqueu a Modifica les notes finals.
 4. Us apareixerà la taula de notes on tindreu la columna de qualificació accessible per modificar-la.
 5. Canvieu les notes que necessiteu. Teniu 2 opcions:
  • En primer lloc, podeu posar la nota numèrica.
  • A continuació, teniu l’opció mitjançant desplegables (en algunes notes), d’indicar dins d’aquella nota quina opció voleu:
   • Nota de 9 – 10 –> Excel·lent o Matrícula d’honor
   • Nota de 0 –> No Presentat, No qualificable o Suspens

  Un exemple seria el següent:

  31-05-10-imatge1.JPG

 6. Cliqueu sobre Modifica per desar els canvis fets.
 7. Una vegada hagueu guardat les dades, cliqueu sobre Tornar per tal d’anar a la vista de notes.
 8. El resultat de l’exemple, seria el següent:

  31-05-10-imatge2.JPG

Com puc puntuar els alumnes individualment?

És possible puntuar individualment tots els ítems avaluables manuals d’un alumne.

 1. A la taula de Notes, heu de clicar en el NIU de l’alumne i entrareu a les seves notes:

  27-05-10-imatge1.JPG

 2. Una vegada cliqueu sobre el NIU veureu la fitxa de l’alumne. Aquesta fitxa serà del següent estil:

  27-05-10-imatge2.JPG

 3. Podeu omplir les notes dels ítems manuals i consultar les notes d’altres ítems.
 4. Podeu veure quina nota final es calcula automàticament i indicar quina nota final se li vol posar manualment. En cas que no es vulgui posar cap nota final manualment, l’aplicació agafarà la nota calculada automàticament.
 5. Podeu mirar les notes de la primera o de la segona convocatòria a partir de les pestanyes.
 6. Una vegada hagueu modificat les notes en una de les convocatòries, cliqueu en Puntua per salvar els canvis.
 7. Per tornar a la Vista de notes, cliqueu a Torna.

Com puntuar un ítem avaluable d’un examen de l’eina Avaluació?

A un ítem del tipus Importar notes d’un examen, no es poden modificar les notes directament des de l’eina de Notes.

L’eina de Notes només permet visualitzar-les i fer-les servir per calcular la nota final. Si cal canviar alguna nota d’un examen, cal anar a l’eina d’Avaluació i modificar-la allà. Automàticament veureu els canvis a l’eina de Notes. Així doncs, l’eina de Notes està fent la consulta de les notes dels exàmens en l’eina d’Avaluació .

Dins la taula de notes, la columna d’un ítem d’aquest tipus, es veuria de la següent manera:

21-05-10-imatge22.JPG

 La columna contindrà la següent informació:

 • Títol: Nom que hagueu posat al camp Etiqueta en crear l’ítem.
 • Notes: Files amb les notes dels alumnes importades des de l’eina d’Avaluació.
 • Ponderació: El pes que té l’ítem sobre la nota final.
 • Nota de tall: Nota mínima que cal per a que es faci servir la nota de l’ítem per calcular la nota final.
 • No presentat=0: Apareixerà un Sí o un No, depenent de si al crear l’ítem l’heu seleccionat.

Com puntuar un ítem avaluable d’un lliurament?

Des de l’eina de Notes no és possible modificar directament les notes d’un ítem del tipus Importar notes d’un lliurament.

L’eina de Notes només permet visualitzar-les i fer-les servir per calcular la nota final. Si cal canviar alguna nota d’un lliurament, és necessari anar a l’eina de Lliurament de Treballs i modificar-la allà.

Una vegada hagueu modificat la nota des de l’eina de Lliurament de Treballs, es canviarà automàticament l’ítem corresponent de l’eina de Notes.  Així doncs, l’eina de Notes està fent la consulta de les notes dels lliuraments definits des de l’eina de Lliurament de Treballs.

A la taula de notes, la columna d’un ítem d’aquest tipus, es veuria de la següent manera:

21-05-10-imatge19.JPG

 La columna contindrà la següent informació:

 • Títol: Nom que hagueu posat al camp Etiqueta al crear l’ítem.
 • Notes: Files amb les notes dels alumnes importades des de l’eina de Lliurament de Treballs.
 • Ponderació: El pes que té l’ítem en la nota final.
 • Nota de tall: Nota mínima necessària per a que es faci servir la nota de l’ítem per a calcular la nota final.
 • No presentat=0: Apareixerà un Sí o un No, depenent de si al crear l’ítem l’heu seleccionat.
 • Veure: En clicar en aquest botó anireu al lliurament de l’ítem concret a l’eina de Lliurament de Treballs. Aquí podreu mirar i canviar les notes.