Arxiu de la categoria: Lliurament de treballs

[ALUMNAT] COM ENTREGAR UN LLIURAMENT UTILITZANT EL NAVEGADOR CHROME

Si utilitzeu el navegador Chrome i, en intentar entregar un lliurament de treball, apareix el següent error:

lliurament1

o bé, es queda en blanc,

lliurament2

seguiu les instruccions cada vegada que hagueu de pujar un lliurament:

 1. Escriviu a la barra de navegació about:plugins
 2. Inhabiliteu el Flash, fent clic sobre “Desactiva”.
  lliurament3
 3. Ja podeu pujar el lliurament. Tingueu en compte que el procés de càrrega del fitxer pot trigar.

 

Com crear un lliurament individual per a un subgrup d’alumnes?

Cal tenir en compte que l’opció de lliurament individual, no contempla la selecció dels subgrups creats mitjançant l’eina de Gestor de grups i Inscripcions a grups.

1. Crear un “Nou lliurament individual”.

2. Seleccionar l’opció “Manual”.

3. Seleccionar els alumnes desitjats. Aneu seleccionant els alumnes mantenint premuda la tecla “control”.

4. Passar la llista d’alumnes a la caixa de l’esquerra, utilitzant el botó “<”.

5. Acabar d’emplenar el formulari de creació del lliurament.

 

Creació d’un lliurament de treball per a alumnes d’un grup assignat manualment

Alguns Espais Docents del Campus Virtual tenen alumnes assignats manualment (no procedents de la matrícula Sigma), són els grups IMO:.

Per a aquests Espais Docents heu de tenir en compte el procés que cal seguir per seleccionar els alumnes com a destinataris d’un lliurament de treball, ja que en cas contrari, els alumnes no el veuran.

 

1. Crear un “Nou lliurament individual”.


2. Seleccionar l’opció “Manual”.

lliurament

3. Seleccionar a tots els alumnes. Per seleccionar tota la llista, feu clic sobre el primer alumne i feu clic sobre l’últim, mantenint premuda la tecla “shift” (majúscules).

4. Passar la llista d’alumnes a la caixa de l’esquerra, utilitzant el botó “<”.

5. Acabar d’emplenar el formulari de creació del lliurament.

 

Com puc fer una entrega mitjançant lliurament de treballs?

L’eina Lliurament de treballs us permet enviar un arxiu d’entrega al professor.

Un lliurament tindrà un període d’entrega, amb una data d’inici i data de finalització. Fora d’aquest període, hi tindreu accés però no podreu fer més entregues.

Accediu a l’eina lliurament de treballs.

A la part central de la pàgina, podeu observar que hi ha dues pestanyes. Aquestes pestanyes són per poder veure els lliuraments que tenen el període obert o el període tancat. Per poder fer un lliurament, el període ha d’estar obert.

A la part esquerra podeu visualitzar els lliuraments amb la següent informació:

 • Títol de l’entrega.
 • Període del lliurament: data d’inici i finalització de l’entrega.
 • Entregat: Si heu fet algun lliurament apareixerà la paraula Entregat en verd.

Si cliqueu sobre el títol d’una de les entregues, podeu començar a realitzar el lliurament.

Podeu observar que a la dreta de la pantalla hi ha més informació sobre el lliurament.

A l’esquerra, hi ha un formulari que heu d’omplir per realitzar el lliurament, i conté els següents camps:

 • Títol: Títol per a l’entrega. [Obligatori]
 • Anotacions pel professor: Podeu deixar qualsevol comentari.
 • Arxius adjunts: Per adjuntar el fitxer del treball. [Obligatori]

Finalment, cliqueu sobre Entrega per entregar el lliurament o sobre Cancel·la per cancel·lar.

Com puc modificar un lliurament?

Feu clic sobre l’opció Modifica, que té associada el lliurament que voleu modificar.

Apareixerà un formulari amb els següents camps:

 • Canvi dels usuaris/grups. Podeu afegir o treure usuaris o grups del lliurament. [Obligatori]

 • Canvi del títol.  En aquest cas, modifiqueu el camp si ho considereu necessari. [Obligatori]

 • Descripció del treball. Procediu com en el camp títol.

 • Arxius adjunts. En aquest cas podeu pujar o eliminar arxius, igual que quan creeu un lliurament (Veure secció Com puc crear un nou lliurament individual/en grup?)

 • Període d’entrega. Teniu l’opció de modificar el període d’entrega. En cas de no tocar-lo, es mantindrà l’anterior. [Obligatori]

Quan s’hagin dut a terme totes les modificacions premeu el botó Modifica. En cas de voler anul·lar les modificacions, només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Com puc eliminar un lliurament?

Heu de clicar sobre l’opció Elimina que està present a cadascuna de les entrades del llistat de lliuraments.

Ara podeu veure la informació del lliurament seleccionat a eliminar. Apareixerà un avís de confirmació de l’eliminació.

Finalment, per procedir amb l’eliminació, feu clic sobre la icona Elimina. En cas de voler anul·lar l’eliminació, només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Atenció: Aquesta nova eina permet l’eliminació de lliuraments que continguin treballs entregats pels alumnes.

Com puc veure la informació d’un lliurament?

Per accedir a la informació d’un lliurament, feu clic sobre el seu títol.

La informació que es mostra del lliurament és la següent:

A la part esquerra de la pantalla:

 • Títol del lliurament.
 • Alumnes als que va destinat, amb la data que han entregat, el títol del treball i la nota.

A la part dreta de la pantalla:

 • Nou període. Per afegir un nou període.
 • Títol del lliurament.
 • Opcions Modifica Elimina. Per realitzar canvis al lliurament.
 • Termini d’entrega del lliurament. Data d’inici i de finalització.
 • Tipus d’entrega. Individual o en grup.
 • Arxius adjunts. En el cas d’haver-los afegit.
 • Pròrrogues, en cas de tenir-ne.