Arxiu de la categoria: Gestor de grups

Com puc passar els grups creats d’Inscripcions a Gestor de grups?

Per poder passar els grups creats de l’eina d’Inscripcions de grups cap a l’eina de Gestor de grups , cal que la inscripció hagi finalitzat el seu període.

Una vegada que els alumnes ja estan apuntats en els grups i la inscripció està tancada, cal fer el següent:

 1. Entreu a l’eina d’Inscripcions a grups
 2. En el requadre de la inscripció que heu fet, heu de fer clic en el botó “Converteix”.
 3. En la següent pàgina us apareixerà un missatge preguntant si esteu segurs de fer aquesta acció. Heu de tornar a fer clic el botó “Converteix”.
 4. Una vegada feta l’acció, podeu anar a Gestor de grups i veureu que els grups formats estan allà dins de la carpeta amb el títol que tingués la inscripció.

Com puc gestionar un grup?

Per examinar els grups d’usuaris (alumnes o professors) feu clic sobre l’enllaç Professors o sobre el codi del grup d’alumnes que hi ha a la part dreta de la pantalla.

imagen1.JPG

Seguidament apareix el llistat dels usuaris que pertanyen al grup, a més de les accions d’Assigna al grup, Crea un grup i Envia un missatge.

imagen2.JPG

Assigna al grup

Seleccioneu els usuaris que voleu assignar a un altre grup. Aquesta acció no significa que quedin desassignats del grup actual, només es “copien”. Seleccioneu el grup destí i feu clic sobre el botó Assigna al grup.

imagen3.JPG

Seguidament els usuaris seleccionats també hauran estat assignats al grup seleccionat (en aquest cas al grup Grup visible).

Crear un grup

Seleccioneu els usuaris que voleu assignar a un nou grup (no existent fins ara) marcant el seu checkbox. Feu clic sobre el botó Crea un grup.

Els usuaris seleccionats apareixeran dins el formulari de creació del grup. Seguiu les instruccions de l’apartat “Com puc crear un grup?”

Envia un missatge

Seleccioneu els usuaris als que voleu enviar un missatge marcant el seu checkbox.

Feu clic sobre el botó Envia un missatge.

El següent missatge us informa que és necessari tenir un client de correu instal·lat. En cas positiu feu clic sobre el botó Envia un missatge o en Envia un missatge amb còpia oculta.

Automàticament s’obrirà el vostre client de correu amb totes les adreces dels alumnes carregades. Ara només cal que introduïu l’assumpte i el cos del missatge, i que l’envieu com ho feu normalment.

Com puc eliminar un grup?

Seleccioneu, si s’escau, de l’arbre de la dreta la categoria que conté el grup que voleu eliminar. A la següent pantalla feu clic sobre l’opció Elimina que té associada el grup seleccionat.

 imagen1_11.JPG

Seguidament apareix la següent pantalla on es mostra la informació sobre la categoria, per tal de confirmar la seva eliminació.

imagen1_12.JPG

Per procedir amb l’eliminació feu clic sobre el botó Elimina. En cas de voler anul·lar-la només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Com puc modificar un grup?

Seleccioneu, si s’escau, de l’arbre de la dreta la categoria que conté el grup que voleu modificar. A la següent pantalla feu clic sobre l’opció Modifica que té associada el grup seleccionat.

imagen1_10.JPG

Apareixerà un formulari on només podeu modificar el nom, descripció i categoria pare del grup.

Per finalitzar feu clic sobre el botó Modifica. En cas de voler anul·lar la modificació, només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Com puc crear un grup?

Per crear un nou grup feu clic sobre la icona Crea un grup.

imagen1_8.JPG

Seguidament apareixerà el següent formulari:

imagen1_9.JPG

  • Nom identificatiu del grup.
  • Descripció del grup.
  • Categoria. Menú desplegable que permet seleccionar la categoria dins la qual es crearà el grup.
 • Usuaris. Seleccioneu del menú desplegable “Seleccioneu el grup d’usuaris” el grup que us permetrà crear l’actual. Automàticament podreu veure els usuaris del grup seleccionat. Seleccioneu els usuaris que desitgeu i passeu-los al camp de l’esquerra utilitzant els botons marcats a la següent imatge.

Un cop omplerts els camps feu clic sobre la icona Crea per procedir a crear el grup. En cas de voler anul·lar l’acció només cal prémer qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Com puc actualitzar el llistat d’alumnes?

Per actualitzar el llistat d’alumnes amb les dades de matrícula que consten a Sigma, heu de fer clic sobre el codi de grup que hi ha a la part dreta de la pantalla. És recomanable realitzar aquesta operació periòdicament, sobretot durant el període de matriculació.

A continuació apareixerà un llistat d’alumnes (si ja s’ha fet l’actualització anteriorment) i al final un requadre gris amb informació sobre l’actualització.

imagen1_7.JPG

Feu clic en el botó Actualitza.

Nota: El procés d’actualitzar pot trigar un cert temps mentre importa les dades des de Sigma

Com puc eliminar una categoria?

Seleccioneu de l’arbre de categories de la dreta el nom de la que voleu eliminar. Feu clic sobre l’opció Elimina un cop dins de la categoria.

imagen1_5.JPG

Seguidament apareix la següent pantalla on es mostra la informació sobre la categoria, per tal de confirmar la seva eliminació.

imagen1_6.JPG

Per procedir amb l’eliminació feu clic sobre el botó Elimina. No es podrà eliminar una categoria si conté algun grup, heu d’eliminar tots els grups abans. En cas de voler anul·lar l’eliminació només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.

Com puc modificar una categoria?

Seleccioneu de l’arbre de categories de la dreta el nom de la que voleu modificar. Us apareixera una pantalla com la següent:

imagen1_4.JPG

Feu click sobre el botó Modifica.

Modifiqueu els camps que voleu cambiar. Per finalitzar feu clic sobre el botó Modifica. En cas de voler anul·lar la modificació només cal prémer el botó Cancel·la o qualsevol enllaç a una altra pàgina.