CAMPUS VIRTUAL DE LA UAB

[:ca]

campusvirtual

El Campus Virtual de la UAB és una plataforma informàtica d’ús docent basada en Moodle, que proporciona un Entorn Virtual d’Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials. El professorat pot activar les seves assignatures i l’alumnat podrà accedir a la informació publicada pel/per la professor/a.  En tots dos casos és necessari disposar d’un NIU i d’una contrasenya activa.

Per consultar l’ajuda sobre les eines que ofereix l’entorn de Moodle, accediu a l’Ajuda del Campus Virtual i navegueu per les categories de la dreta.

També podeu consultar l’ajuda de l’antic entorn del Campus Virtual, accedint a la categoria “Ajuda Campus Virtual clàssic“, situada a la part dreta d’aquesta pàgina.


El Campus Virtual de la UAB es una plataforma informática de uso docente, que proporciona un Entorno Virtual de Aprendizaje para dar soporte a los estudios presenciales y vehicular los estudios no presenciales. El profesorado puede activar sus asignaturas y el alumnado podrá acceder a la información publicada por el/la profesor/a. En los dos casos es necesario disponer de un NIU y contraseña activa.

Para consultar la ayuda sobre las herramientas que ofrece el entorno de Moodle, acceda a la Ayuda del Campus Virtual y navegue por las categorías de la derecha.

También puede consultar la ayuda del antiguo entorno del Campus Virtual, accediendo a la categoría “Ayuda Campus Virtual clásico“, situada en la parte derecha de esta página.

 [:en]

campusvirtual

El Campus Virtual de la UAB és una plataforma informàtica d’ús docent basada en Moodle, que proporciona un Entorn Virtual d’Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials. El professorat pot activar les seves assignatures i l’alumnat podrà accedir a la informació publicada pel/per la professor/a.  En tots dos casos és necessari disposar d’un NIU i d’una contrasenya activa.

Per consultar l’ajuda sobre les eines que ofereix l’entorn de Moodle, accediu a l’Ajuda del Campus Virtual i navegueu per les categories de la dreta.

També podeu consultar l’ajuda de l’antic entorn del Campus Virtual, accedint a la categoria “Ajuda Campus Virtual clàssic“, situada a la part dreta d’aquesta pàgina.


El Campus Virtual de la UAB es una plataforma informática de uso docente, que proporciona un Entorno Virtual de Aprendizaje para dar soporte a los estudios presenciales y vehicular los estudios no presenciales. El profesorado puede activar sus asignaturas y el alumnado podrá acceder a la información publicada por el/la profesor/a. En los dos casos es necesario disponer de un NIU y contraseña activa.

Para consultar la ayuda sobre las herramientas que ofrece el entorno de Moodle, acceda a la Ayuda del Campus Virtual y navegue por las categorías de la derecha.

También puede consultar la ayuda del antiguo entorno del Campus Virtual, accediendo a la categoría “Ayuda Campus Virtual clásico“, situada en la parte derecha de esta página.

 [:es]

campusvirtual

El Campus Virtual de la UAB és una plataforma informàtica d’ús docent basada en Moodle, que proporciona un Entorn Virtual d’Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials. El professorat pot activar les seves assignatures i l’alumnat podrà accedir a la informació publicada pel/per la professor/a.  En tots dos casos és necessari disposar d’un NIU i d’una contrasenya activa.

Per consultar l’ajuda sobre les eines que ofereix l’entorn de Moodle, accediu a l’Ajuda del Campus Virtual i navegueu per les categories de la dreta.

També podeu consultar l’ajuda de l’antic entorn del Campus Virtual, accedint a la categoria “Ajuda Campus Virtual clàssic“, situada a la part dreta d’aquesta pàgina.


El Campus Virtual de la UAB es una plataforma informática de uso docente, que proporciona un Entorno Virtual de Aprendizaje para dar soporte a los estudios presenciales y vehicular los estudios no presenciales. El profesorado puede activar sus asignaturas y el alumnado podrá acceder a la información publicada por el/la profesor/a. En los dos casos es necesario disponer de un NIU y contraseña activa.

Para consultar la ayuda sobre las herramientas que ofrece el entorno de Moodle, acceda a la Ayuda del Campus Virtual y navegue por las categorías de la derecha.

También puede consultar la ayuda del antiguo entorno del Campus Virtual, accediendo a la categoría “Ayuda Campus Virtual clásico“, situada en la parte derecha de esta página.

 [:]