Mostra totes les entrades de Suport Serveis UAB

Com personalitzar el logo superior esquerra del web

logo1

Si voleu personalitzar el logo superior esquerra del vostre web, basat en el tema “Marvin”, podeu seguir les següents instruccions:

 1. Accedir a Administració -> Site building -> Themes.
 2. Fer clic sobre Configure, del tema actiu.logo2
 3. Dins l’apartat Upload logo image, fer clic sobre Selecciona el fitxer per navegar pel vostre ordinador i seleccionar el logo.logo3
 4. Un cop carregat el logo, fer clic al botó del final de la pàgina SAVE CONFIGURATION.

 

 

[ALUMNADO] CÓMO ENVIAR UNA ENTREGA UTILIZANDO EL NAVEGADOR CHROME

Si utiliza el navegador Chrome y, cuando intenta subir el fichero de entrega, aparece el siguiente error:

lliurament1

o bien, se queda en blanco,

lliurament2

siga estas instrucciones cada vez que tenga que subir un fichero de entrega:

 1. Escriba en la barra de navegación about:plugins
 2. Inhabilite el Flash, haciendo clic sobre “Desactiva”.
  lliurament3
 3. Ya puede subir el fichero de entrega de trabajo. Tenga en cuenta que el proceso de carga del fichero puede tardar.

 

[ALUMNAT] COM ENTREGAR UN LLIURAMENT UTILITZANT EL NAVEGADOR CHROME

Si utilitzeu el navegador Chrome i, en intentar entregar un lliurament de treball, apareix el següent error:

lliurament1

o bé, es queda en blanc,

lliurament2

seguiu les instruccions cada vegada que hagueu de pujar un lliurament:

 1. Escriviu a la barra de navegació about:plugins
 2. Inhabiliteu el Flash, fent clic sobre “Desactiva”.
  lliurament3
 3. Ja podeu pujar el lliurament. Tingueu en compte que el procés de càrrega del fitxer pot trigar.

 

¿Cómo activar el menú desplegable en el tema de Grups de Recerca?

Si tiene activado el tema de Grups de Recerca y el menú que aparece debajo de la imagen de la cabecera no despliega ningún menú, deberá seguir los pasos indicados a continuación.

El menú le aparecerá de la siguiente forma:

 1. Primero tendrá que seguir los pasos de la FAQ “¿Cómo hacer que los subapartados del primary link salgan como secondary links?”
 2. A continuación, acceda a la administración.
 3. En el apartado Site building, haga clic en Menus.
 4. Haga clic sobre la pestaña de Primary links.
 5. En el listado que le aparecerá, seleccione la opción Expanded en las págines que son Primary links.
 6. Finalmente, haga clic sobre el botón “Desa la Configuració“.
 7. Vuelva a la administración.
 8. En el apartado Site building, haga clic en Temes.
 9. Haga clic en la opción Configure, en el tema de Grup de Recerca.
 10. En el apartado Toggle display, desmarque la opción Primary links.
 11. En el apartado Theme-specific settings, seleccione la opción Enable Superfish Drop Menus.
 12. Finalmente haga clic sobre el botón “Desa la Configuració“.
 13. Como resultado, ya puede ver que en el menú aparecen flechas que indican que existe un submenú desplegable.

¿Cómo puedo añadir o quitar grupos de docencia de mi Espacio Docente?

Ahora ya es posible añadir y/o quitar grupos de docencia (código y grupo de asignaturas Sigma) de su espacio docente.

 1. Acceda a la herramienta de “Configuración”.
 2. Apartado “Alumnos” -> “Añadir/eliminar grupos de docencia SIGMA“.
 3. La caja de la derecha le mostrará los grupos de docencia que tiene asignados en Sigma en el curso académico actual.
 4. La caja de la izquierda le mostrará los grupos de docencia que incluye actualmente su espaci docente.
 5. Para añadir otro grupo de docencia, selecciónelo de la caja de la derecha y haga clic sobre el botón de traspaso.
 6. Para confirmar, haga clic sobre el botón “Modifica“.
 7. Si dentro de la caja de la derecha no le aparece el código de la asignatura y el grupo que desea incluir, lo puede hacer manualmente. Indicando el código Sigma de la asignatura, así como también el grupo correspondiente. Para confirmar la orden, haga clic sobre el botón “Añadir“.

Com puc afegir o treure grups de docència dins el meu espai docent?

Ara ja podeu afegir i/o treure grups de docència (codi i grup d’assignatures Sigma) dins el vostre espai docent.

 1. Accediu a l’eina de “Configuració”.
 2. Apartat “Alumnes” -> “Afegir/treure grups de docència SIGMA“.
 3. La caixa de la dreta us mostrarà els grups de docència que teniu assignats a Sigma en el curs acadèmic actual.
 4. La caixa de l’esquerra us mostrarà els grups de docència que inclou actualment el vostre espai docent.
 5. Per incloure un altre grup de docència, seleccioneu-lo de la caixa de la dreta i feu clic sobre el botó de traspàs.
 6. Per confirmar, feu clic sobre el botó “Modifica“.
 7. Si dins la caixa de la dreta no us apareix el codi d’assignatura i el grup que voleu incloure, ho podeu fer manualment. Indicant el codi Sigma de l’assignatura, així com també el grup corresponent. Per confirmar l’ordre, feu clic sobre el botó “Afegir“.

Com puc desassignar alumnes manualment al meu Espai Docent?

 1. Entreu a l’Espai Docent.
 2. Del menú d’Eines, feu clic a Configuració.
 3. Cliqueu sobre el botó Alumnes.
 4. Dins l’apartat “Assignatura XXXXX – Grup O – IMO: Grup alumnes manuals” hi ha el llistat d’alumnes assignats manualment.
 5. Al final de cada fila trobareu el botó Desassignar.
 6. Feu clic sobre el botó Desassignar, del costat de l’alumne que voleu treure.

Tot i que no hi hagi cap alumne assignat, el grup IMO: XXXXX quedarà permanentment creat. Per eliminar-lo contacteu amb el CAS (cas@uab.cat).

 

Com puc assignar alumnes manualment al meu Espai Docent?

 1. Entreu a l’Espai Docent.
 2. Del menú d’Eines, feu clic a Configuració.
 3. Cliqueu sobre el botó Alumnes.
 4. Tal i com s’indica, introduïu els NIUs dels alumnes separats per comes i sense espais.
 5. Feu clic sobre el botó Afegeix.

Aquests alumnes quedaran assignats automàticament a l’espai docent, dins un nou grup de docència fictici del tipus IMO:XX_XXXX_0.

Atenció! Tingueu en compte que cada vegada que un alumne assignat manualment s’identifiqui al Campus Virtual, s’activarà un procés automàtic i individual que comprovarà si l’alumne ja té una matrícula vàlida. Aquest procés comportarà el següent:

 1. Els alumnes que no arribin a tenir matrícula es mantindran dins aquest grup d’assignació manual (grup fictici).
 2. Els alumnes que ja tinguin matrícula i conservin el mateix codi i grup d’assignatura, s’eliminaran del grup fictici i s’assignaran al grup real. Si han realitzat algun treball (lliurament, discussió, …) es mantindrà.
 3. Els alumnes que ja tinguin matrícula i no conservin el mateix codi i/o grup d’assignatura, s’eliminaran del grup fictici i s’assignaran al grup real. Si han realitzat algun treball  (lliurament, discussió,…) l’hauran de tornar a lliurar/repetir al grup real.  Es per això que durant el període d’aquesta assignació és recomanable que els alumnes accedeixin només en mode lectura i que no realitzin cap acció (lliuraments, discussions, …).

 

Com puc desassignar professors amb perfil de “responsable” a l’Espai Docent?

 1. Entreu a l’Espai Docent.
 2. Del menú d’Eines, feu clic a Configuració.
 3. Cliqueu sobre el botó Equip Docent.
 4. Dins l’apartat Responsables hi ha el llistat de professors que tenen accés a l’Espai Docent amb perfil de responsables. Al final de cada fila trobareu el botó Treure.
 5. Feu clic sobre el botó Treure, del costat del professor que voleu desassignar.