Avís per als usuaris del navegador Internet Explorer 11

Us informem que s’ha detectat una incidència en l’ús de l’eina de “Missatgeria” del Campus Virtual, des del navegador Internet Explorer (versió 11).

Aquesta incidència provoca que no sigui possible seleccionar el grup de destinataris en intentar crear un nou missatge.

Per solucionar-ho, podeu seguir les següents instruccions només un cop.

Accediu al menú de “Configuració de la visualització de compatibilitat“:

missatgeriaIE11Feu clic sobre el botó “Afegeix” i seguidament sobre el botó “Tanca“.

missatgeriaIE11_2