SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE JUNY-SETEMBRE (ampliació)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) podran signar les seves actes de qualificació, de juny i de setembre, telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS.

La iniciativa, que té com a objectiu la millora de l’accessibilitat del personal acadèmic als processos administratius i facilitar l’adaptació de l’Administració electrònica, es podrà fer mitjançant el certificat idCAT.

Els professors poden sol·licitar l’idCAT mitjançant un formulari, el qual es troba al peu d’aquesta notícia, i posteriorment, quan rebin un avís per correu electrònic, podran passar a recollir el certificat, amb una fotocòpia del seu DNI, pel Registre General ubicat a l’edifici del Rectorat.

L’idCAT és un certificat de l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) gratuït que identifica a les persones. Aquest certificat, a més de la signatura d’actes, es pot utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments,…).

Per tal de realitzar la signatura digital, el professorat comptarà amb el suport del Centre d’Assistència i Suport (CAS), de les administracions dels centres docents i de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació (OGID).

[Formulari de sol·licitud de l’idCAT]