Com treure els enllaços “Tagged, XML, BibTex i Google Scholar” de l’apartat de publicacions?

Aquests tipus d’enllaços apareixen quan es crea un contingut de tipus publicació. En la següent imatge es poden veure quan i on apareixen aquests links:

12-07-10-imatge1.JPG

En cas de que no els necessiteu i els vulgueu treure, heu de seguir els següents passos:

  1. Accediu a l’administració.
  2. Dins l’apartat Configuració del lloc web, cliqueu a Biblio settings.
  3. A la pagina que us apareixerà, heu de anar a l’apartat Links.
  4. 12-07-10-imatge2.JPG

  5. En els subapartats “Export Links” i “Google Scholar Link”, heu de desmarcar els camps “EndNote Tagged”, “EndNote XML”“BibTex” i “Show Google Scholar links”.
  6. 12-07-10-imatge3.JPG

  7. Cliqueu al botó inferior DESA LA CONFIGURACIÓ.
  8. Aneu a publicacions i comproveu que ja no veieu els links.
  9. 12-07-10-imatge4.JPG