Com crear un botó Primary link que sigui un enllaç extern?

  1. Accediu a l’administració.
  2. Aneu a Site building, cliqueu a Menus.
  3. Cliqueu a Primary links. Un cop dins cliqueu a Add item.
  4. Al camp Path, heu de posar el link extern. Al camp Menu link title, heu de posar el nom que tindrà el botó.
  5. Guardeu els canvis prement SAVE.