Com posar el “search box” accessible per a tots els usuaris?

 1. Accediu a l’administració.
 2. Dins l’apartat Site building, cliqueu a Modules.
 3. A la llista, busqueu el mòdul Search i seleccioneu-lo.
 4. Cliqueu al botó inferior de SAVE CONFIGURATION.
 5. Torneu a l’administració.
 6. Dins l’apartat Site building , cliqueu a Themes.
 7. Del tema que tingueu habilitat, cliqueu a Configure.
 8. A l’apartat Toggle display seleccioneu Search box. Us hauria de quedar de la següent manera (Cliqueu en la imatge per fer-la més gran):
 9. 23-04-image5.JPG

 10. Cliqueu al botó inferior de SAVE CONFIGURATION.
 11. Ara cal que activeu els permisos perquè la cerca d’informació sigui per a tots els usuaris.
 12. Torneu a l’administració.
 13. Dins l’apartat User management, cliqueu a Permissions.
 14. En el llistat heu de buscar el quadre de  search module.
 15. En Search content, heu de seleccionar totes les caselles de la fila. Us ha de quedar de la següent manera(Cliqueu en la imatge per fer-la més gran):
 16. 23-04-image6.JPG

 17. Cliqueu al botó inferior  de SAVE PERMISSIONS.
 18. Per últim, heu de col·locar el block de search box a on vulgueu.
 19. Torneu a l’administració.
 20. A l’apartat Site building, cliqueu a Blocks.
 21. Busqueu Search form en el llistat i en el desplegable indiqueu-li a on el voleu col·locar. (Cliqueu en la imatge per fer-la més gran).
 22. 23-04-image7.JPG

 23. Cliqueu a Save Blocks.