Com fer que les imatges no surtin publicades per defecte?

  1. Accediu a l’administració.
  2. Dins l’apartat Content management, cliqueu a Content types.
  3. De la llista que us sortirà, a la entrada Imatge, cliqueu a Edita.
  4. A l’apartat Workflow settings a Default options, heu de desmarcar Promoted to front page. Us hauria de quedar de la següent manera (Cliqueu en la imatge per fer-la més gran):
  5. 23-04-image4.JPG

  6. Cliqueu al botó inferior de SAVE CONTENT TYPE.