SEMINARI SOBRE DIFUSIÓ DE LA RECERCA 2.0

seminariEl IV Doctoral Working Group del Doctorat en Sociologia organitza enguany la trobada “Difusió de la Recerca 2.0“, que compta amb la participació de l’expert en gestió del coneixement i eines 2.0 en la recerca Xavier Lasauca.
També s’hi presenten diverses iniciatives 2.0 desenvolupades pels serveis de la Universitat.
El taller és obert a tota la comunitat universitària.

Dia 13 de maig, de 12h a 14h, a l’aula 15 de la Facultat d’Economia i Empresa – B1/004.

[+informació]

 

Enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat de grau i de màster i Enquesta d’Avaluació de les Assignatures de grau, del segon semestre i anuals, del curs acadèmic 2014/2015

Ja estan actives l’enquesta per avaluar l’actuació docent del professorat de grau i de màster i l’enquesta d’avaluació d’assignatures de grau, del segon semestre del curs i les anuals. Podeu respondre-les fins al dia 8 de juny de 2015.

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat i de les seves assignatures, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions no estan relacionades, i  no tenen possibilitat de connexió.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora.

Les enquestes estaran actives fins al 8 de juny de 2015 i ja hi podeu accedir: www.uab.cat/enquestes