Com crear els grups d’alumnes Sigma a la meva aula moodle

Si  disposeu d’aula moodle a la qual heu donat accés a més d’un grup Sigma d’alumnes, haureu pogut comprovar que l’entorn Moodle tracta a tots els alumnes dins d’un sol grup de participants. És a dir, Moodle no transparenta els grups Sigma.

Si us interessa disposar, dins la vostra aula moodle, de la mateixa distribució de grups Sigma, serà necessari que els creeu vosaltres mateixos (només caldrà fer-ho un cop).

El procés que cal seguir està format per dos blocs:

– Prepareu el fitxer que servirà per fer la càrrega massiva. Aquest fitxer haurà de tenir l’extensió “.csvseparat per ; El primer camp ha de ser el NOM de l’alumne, el segon camp han de ser els COGNOMS, el tercer camp ha de ser el NIU i el quart camp ha de ser el NOM DEL GRUP (el que heu creat prèviament buit a Moodle). La forma més fàcil de generar aquest fitxer és crear un excel amb 4 columnes i introduir la informació corresponent.

excelAquesta informació la podeu obtenir accedint a Sigma i fent una descàrrega o exportació de les llistes dels alumnes.

– Finalment, des de l’excel, anomeneu i deseu el document amb format CSV (delimitat per comes) (*.csv).

excel1

– Feu clic sobre el botó Activa edició.

activa

– Feu clic sobre el botó Afegeix una activitat o un recurs, de la secció corresponent.

afegeix– Seleccioneu l’activitat Inscripció a grups i feu clic sobre el botó Afegeix.

grup2

– Ompliu únicament els dos camps obligatoris Nom i Descripció i deseu els canvis.

– Oculteu l’activitat, ja que no l’han de veure els alumnes.

inscri1– Feu clic sobre el nom de la inscripció.

inscri2

– Feu clic sobre Tria un fitxer, per seleccionar el fitxer .csv que conté les dades dels alumnes.

inscri3– Un cop carregat el fitxer, feu clic sobre el botó Importa.

inscri4– Els alumnes quedaran inscrits als grups indicats.

A partir d’aquest moment podeu utilitzar aquests grups per fer diverses accions com:

Com crear una tasca (lliurament de treballs) per a grups

A continuació es detallen els passos que cal seguir per crear una tasca (lliurament de treball) adreçada a grups.

Cal tenir en compte que:

 • Qualsevol dels alumnes que formen part del grup podrà lliurar el treball i automàticament aquest document quedarà copiat a l’espai de lliurament de tots els membres del grup. Per tant, el lliurament serà únic.
 • El/la professor/a haurà de puntuar a cada alumne del grup per separat.

El procés que cal seguir està format per tres grans blocs:

 • creació dels grups buits
 • emplenament dels grups
 • creació de la tasca

 

CREACIÓ DELS GRUPS BUITS


 

EMPLENAMENT DELS GRUPS

Aquest emplenament (assignació dels alumnes a cada grup) es pot fer de dues formes:

El resultat de totes dues opcions serà que disposareu dels grups amb els alumnes assignats. Per consultar-los, accediu al bloc de Configuració > Usuaris > Grups.


 

CREACIÓ DE LA TASCA

 • Feu clic sobre el botó Activa edició.

activa

 • Feu clic sobre el botó Afegeix una activitat o un recurs, de la secció corresponent.

afegeix

 • Seleccioneu l’activitat Tasca i feu clic sobre el botó Afegeix.

tasca1

 • Ompliu el camps Nom de la tasca i Descripció. Marqueu l’opció Mostra la descripció en la pàgina principal del curs, si és això el que voleu.

tasca1

 • Definiu les dates corresponents.

tasca2

 • Seleccioneu , al desplegable L’estudiantat tramet en grups.

tasca3

 • Del desplegable Mode de grups, seleccioneu l’opció Grups visibles. Això us permetrà filtrar per grups el llistat de lliuraments.

tasca4

 • A Restriccions d’accés, feu clic sobre el botó Afegeix una restricció.

tasca5

 • Tot seguit, feu clic sobre el botó Grup.

grup9

 • Seleccioneu el grup que ha de poder fer aquesta tasca. Repetiu aquests tres últims passos per a cada grup.

tasca6

 • Per últim, seleccioneu qualsevol de, per a que qualsevol dels grups definits pugui fer la tasca.

tasca8

 • Per finalitzar, feu clic sobre el botó Desa els canvis i torna al curs.

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Un cop creada la tasca, vosaltres com a professors veureu més informació,

tasca9que els alumnes.

tasca10

A mida que els grups vagin lliurant, podeu anar visualitzant i puntuant els treballs. Per fer-ho, feu clic sobre la tasca i seguidament sobre Visualitza/Qualifica totes les trameses.

tasca11La taula que us apareix, es pot filtrar per grup, escollint-lo des del menú Grups visibles.

tasca12Per poder fer una correcció més ràpida i amigable seleccioneu l’opció Qualificació ràpida.

tasca13

Això farà que pugueu puntuar directament des d’aquesta pantalla. Cal que recordeu que heu de puntuar a tots els membres dels grups (un a un).

Per fer-ho, descarregueu-vos el treball des de la columna Fitxers de la tramesa i introduïu la nota dins la casella de Qualificació.

tasca14Per desar totes les qualificacions, feu clic sobre el botó Desa tots els canvis de la qualificació ràpida situat al final del llistat.

tsca15

Com crear una activitat “Inscripció a grups”

Aquest tipus d’activitat serveix per a que els alumnes es puguin inscriure a grups creats buits prèviament per vosaltres.

Si no teniu els grups buits creats, seguiu les següents instruccions: http://blogs.uab.cat/oaid/2015/07/21/com-crear-un-grup-dalumnes-buit/.

Si els grups buits ja estan creats:

 • Feu clic sobre el botó Activa edició.

activa

 • Feu clic sobre el botó Afegeix una activitat o un recurs, de la secció corresponent.

afegeix

 • Seleccioneu l’activitat Inscripció a grups i feu clic sobre el botó Afegeix.

grup2

 • Ompliu els camps Nom i Descripció. Al camp Nombre màxim de membres per grup, indiqueu el valor corresponent i seleccioneu les dates durant les quals els alumnes es podran inscriure.

grup3

 • Desmarqueu les opcions Els estudiants poden crear grups, Els estudiants poden establir i modificar la descripció del grup i Esborra el grup quan el darrer estudiant el deixi.

grup4

 • Per finalitzar, feu clic sobre el botó Desa els canvis i torna al curs. L’activitat quedarà creada i llesta per a que els alumnes s’inscriguin. Les instruccions que han de seguir els alumnes per inscriure’s al grup, són les següents: http://blogs.uab.cat/oaid/2015/07/21/com-minscric-a-un-grup/.

Sóc alumne/a. Com m’inscric a un grup?

Per a que us pugueu inscriure a un grup, és imprescindible que el/la professor/a hagi creat prèviament una activitat d’Inscripció a grups.

 • Accediu a l’aula i feu clic sobre la inscripció.

inscri1

 • Feu clic sobre el botó Inscriu-te al grup… corresponent.

inscri2

 • Feu clic directament sobre el botó Inscriu-te al grup….

inscri3

Com afegir alumnes a un grup manualment

 • Accediu a Configuració > Usuaris > Grups.

grups

 • Feu clic sobre el nom del grup i després sobre el botó Afegeix/suprimeix usuaris.

grup4

 • Seleccioneu els alumnes i/o professors corresponents i feu clic sobre el botó Afegeix per traspassar-los a l’apartat Membres del grup.

grup5

GRUP6

 • Per finalitzar feu clic sobre el botó Torna a grups.

grup7

Com crear un grup d’alumnes buit

 • Accediu a Configuració > Usuaris > Grups.
 • grupsFeu clic sobre el botó Crea grup.

grup2

 • Ompliu el camp Nom del grup i feu clic sobre el botó Desa els canvis.

grup3

 • Feu clic sobre el nom del grup i després sobre el botó Afegeix/suprimeix usuaris.

 

 

Com crear una activitat o un recurs visible únicament per a un o varis grups d’alumnes

grup8

 • Feu clic sobre el botó Grup.

grup9

 • Feu clic sobre el menú desplegable Grup i escolliu el grup corresponent.

grup10

Cal tenir en compte que si seleccioneu més d’un grup, haureu de seleccionar l’opció qualsevol de,

grup1

En desar els canvis, l’activitat o recurs serà visible únicament al/s grup/s seleccionat/s.

Com crear un grup d’alumnes ple (afegint-los manualment)

 • Accediu a Configuració > Usuaris > Grups.
 • grupsFeu clic sobre el botó Crea grup.

grup2

 • Ompliu el camp Nom del grup i feu clic sobre el botó Desa els canvis.

grup3

 • Feu clic sobre el nom del grup i després sobre el botó Afegeix/suprimeix usuaris.

grup4

 • Seleccioneu els alumnes i/o professors corresponents i feu clic sobre el botó Afegeix per traspassar-los a l’apartat Membres del grup.

grup5

GRUP6

 • Per finalitzar feu clic sobre el botó Torna a grups.

grup7

Cómo traspasar material de una Aula Moodle del curso 14-15 a otra Aula Moodle del curso 15-16

Antes de iniciar el traspaso, es importante asegurarse que la aula destino tiene la misma estructura que la aula origen. Es decir, que coincidan con el formato (por temas, por semanas,…) y también con el número de ítems (semanas/temas) a mostrar. Estas opciones son accesibles desde el menú “Editar ajustes” de la aula.
En caso de no coincidir la estructura, el material se importará igualmente pero aparecerá desordenado en la aula destino.

 1. Identifíquese en el Campus Virtual (http://cv.uab.cat).
 2. Haga clic sobre la pestaña “2014-2015” y seguidamente sobre la aula origen, la cual se abrirá en otra pestaña del navegador.20142015
 3. En el bloque “Ajustes“, haga clic sobre “Copia de seguridad“.
  20142015paso1
 4. Haga clic sobre el botón “Siguiente” de cada pantalla que aparezca, hasta finalizar todo el proceso (botón “Ejecutar copia de seguridad“). No será necesario modificar ningún otro parámetro. Dependiendo del volumen de material, puede ser un proceso lento.20142015paso2
 5. Finalmente haga clic sobre el botón “Continua“.
  20142015paso3
 6. Descárguese en su ordenador el fichero .mbz generado, haciendo clic sobre el enlace “Descargar”.20142015paso4
 7. Ahora debe acceder a la aula destino, cambiando a la pestañaa anterior del navegador que contiene la página de bienvenida del Campus Virtual. Si la ha perdido, vuelva a acceder a http://cv.uab.cat.
 8. Haga clic sobre la pestaña “2015-2016” y seguidamente sobre el nombre de la aula destino.
  20142015pas4
 9. En el bloque “Administración“, haga clic sobre el botón “Restaurar“.
  20142015paso6
 10. Cargue el fichero .mbz generado en el punto 5, haciendo clic sobre el botón “Seleccione un archivo“, o bién, arrastrándolo directamente sobre la ventana.20142015paso7
 11. Una vez cargado, haga clic sobre el botón “Restaurar”. Si la copia de seguridad (fichero .mbz) ocupase más de 200Mb, contacte con el CAS (cas@uab.cat).
  20142015paso8
 12. A continuación se cargará una página extensa. Como las opciones seleccionadas por defecto, ya son correctas, vaya directamente al final de la página y haga clic sobre el botón “Continuar”.
 13. A continuación, haga clic sobre el botón “Continuar” de la sección “Restaurar en este curso“. Deje marcada por defecto la opción “Fusionar la copia de seguridad con este curso“.20142015paso9
 14. En el siguiente paso (Ajustes), haga clic sobre el botón “Siguiente” sin modificar ninguna opción.
 15. En el siguiente paso (Esquema), vuelva a hacer clic sobre el botón “Siguiente” sin modificar ninguna opción.
 16. En el siguiente paso (Revisar), haga clic sobre el botón “Ejecutar restauración“. Dependiendo del volumen de material, puede ser un proceso lento. Aparecerá una barra de progreso.
 17. Haga clic sobre el botón “Continuar” para finalizar el proceso.

20142015paso10