AVÍS: Aturada programada d’aplicacions de gestió i serveis


Us informem que des de divendres 26 de juny (15h), fins diumenge 28 de juny (23h) hi haurà actuació tècnica que implicarà una aturada programada per realitzar tasques de millora.

Aquesta parada afectarà, entre d’altres, al Campus Virtual, Aules Moodle, Guies Docents, Blogs, Wikis de la UAB, Pàgines de la UAB i Treballs Fi d’Estudis.
[+ informació]

NOU CURS ACADÈMIC 2015-2016 AL CAMPUS VIRTUAL!

Nou curs 2015-2016

Us informem que a partir de dilluns dia 6 de juliol a les 12h, estarà actiu el nou curs acadèmic 2015-2016 al Campus Virtual. El professorat, a partir d’aquesta data, podrà sol·licitar l’alta de les noves assignatures.

Com a novetat en aquest nou curs i com a millora del servei, disposareu d’un nou entorn de Moodle amb disseny i eines actualitzades. Consulteu les millores d’aquesta nova versió de Moodle.

NOVETATS I MILLORES DE LA NOVA VERSIÓ DE MOODLE DE LA UAB (VERSIÓ 2.8)

moodle2.8
1. NOU DISSENY GRÀFIC

La imatge de l’entorn de les Aules Moodle de la UAB s’ha actualizat en línia a les tendències actuals, essent un disseny més actual i clar.

 

2. MILLORES EN EINES:
 • QUALIFICACIONS
  • Es facilita la tasca de qualificar, sobretot per a grups grans i moltes activitats.
  • Es disposa de la “Vista simple” per activitat (permet qualificar una sola activitat per a tots els alumnes).
  • Es disposa de la “Vista simple” per usuari (permet qualificar a un sol alumne en totes les seves activitats).
  • Es disposa d’una actualització massiva de qualificacions.
  • Es disposa d’un llistat dels alumnes ordenats per ordre alfabètic per facilitar la localització.
  • Es disposa d’una pantalla optimitzada de càlcul de la qualificació final, per a poder repartir pesos entre les activitats més fàcilment.
 • QÜESTIONARIS
  • Es facilita la creació del qüestionari  i de les preguntes (noves preguntes, reutilització de les ja existents, addició de preguntes aleatòries).
  • S’han eliminat les opcions menys utilitzades de la pantalla de configuració de les preguntes i es permet “drag&drop” per fer l’ordenació.
  • Els alumnes poden respondre a les preguntes de tipus assaig adjuntant arxius (en lloc de només text).
 • TASQUES
  • Es permet incloure fitxers adjunts dins el propi enunciat.
  • S’amplia la capacitat del professor/a per enviar, modificar o esborrar el text o els arxius lliurats pels alumnes.
  • Es permet decidir quan es comunica la qualificació a l’alumne.
  • Es permet fixar un límit màxim de paraules que es poden incloure dins les respostes de text en línia.
  • Es permet escriure la retroalimentació directament sobre el text del lliurament.
 • FÒRUM
  • Millora en la navegació per passar d’un debat a un altre directament.
  • Possibilitat de subscripció  a un sol fil o debat, enlloc de a tot el fòrum complert.
  • Es permet utilitzar puntuacions del tipus “Like” o “M’agrada”.
 • CONSULTA
  • Es pot permetre que l’alumne marqui més d’una opció de les oferides.

 

3. ALTRES MILLORES

 • NOU EDITOR DE TEXT
  • S’inclou un nou editor de text que, tot i que gràficament és similar a l’anterior, ofereix millores en l’accessibilitat del contingut.
  • Es disposa d’un sistema “autosave” per conservar el text no desat (en cas d’una desconnexió puntual). El text introduït es desa automàticament cada minut i es pot  recuperar si es deixa la pàgina sense desar els canvis.
  • Es disposa d’un nou editor d’equacions amb més elements. Transcriu a notació LaTeX, per poder ser editada després.
 • MENÚ D’USUARI
  • Apareix el nou menú d’usuari a la part superior dreta amb accés directe al perfil d’usuari, consulta de missatges, arxius privats, tancament de la sessió…
 • REGISTRES
  • Ofereixen als professors informació més àmplia i detallada sobre l’activitat dels alumnes.

by-nc-sa.eu_petitFont: http://serviciosgate.upm.es/docs/moodle/novedades_moodle2-8.pdf

 

 

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE JUNY I SETEMBRE

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de juny i setembre.

Aquesta signatura digital es pot fer amb els certificats idCAT, FNMT o amb el DNI electrònic.

[Més informació]

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE JUNY I SETEMBRE (ampliat)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de juny i setembre.

Aquesta signatura digital es pot fer amb els certificats idCAT, FNMT o amb el DNI electrònic.

Si es vol obtenir l’idCAT cal fer-ne la sol·licitud mitjançant el web d’idCAT o directament a una entitat de registre (ER), com la de l’Arxiu General i Registre de la UAB o les que hi ha en molts ajuntaments.

Posteriorment, cal passar a recollir el certificat per una ER on cal aportar l’original i una còpia del DNI.

Si es vol obtenir el DNI electrònic cal posar-se en contacte amb una de les oficines d’expedició d’aquest certificat.

Es pot sol·licitar un certificat de l’FNMT mitjançant el web següent: https://www.sede.fnmt.gob.es/web/sede/inicio

Un cop es disposa d’un d’aquests certificats, és molt important fer la instal·lació i la configuració del programari necessari per la signatura digital de les actes.

Per ajudar en aquesta tasca es pot consultar la Seu Electrònica, apartat “Tràmits i gestions”>”Tràmits i gestions amb certificat digital”.

També es pot contactar amb el Centre d’Assistència i Suport (CAS), a través de l’extensió de telèfon 2100 o mitjançant l’adreça de correu cas@uab.cat.

Els certificats digitals, a més de la signatura d’actes, es poden utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments…).

Accés a la signatura digital de les actes (Apartat PDI>Sigm@-CDS)

SEMINARI SOBRE DIFUSIÓ DE LA RECERCA 2.0

seminariEl IV Doctoral Working Group del Doctorat en Sociologia organitza enguany la trobada “Difusió de la Recerca 2.0“, que compta amb la participació de l’expert en gestió del coneixement i eines 2.0 en la recerca Xavier Lasauca.
També s’hi presenten diverses iniciatives 2.0 desenvolupades pels serveis de la Universitat.
El taller és obert a tota la comunitat universitària.

Dia 13 de maig, de 12h a 14h, a l’aula 15 de la Facultat d’Economia i Empresa – B1/004.

[+informació]