¿Cómo insertar vídeos?

Es posible insertar vídeos en una entrada del blog, que provengan de diversas fuentes como YouTube, Google Video, Vimeo…

Para hacerlo, es necesario seguir las siguientes instrucciones:

 1. Tan solo la primera vez, acceder al escritorio de la administración -> Plugins y activar la extensión “Embedded Video“.
 2. En la ventana de edición de la entrada, haga clic sobre el botón “Embedded Video Plugin“.
  video
 3. Seleccione el tipo del origen del vídeo (“Select video portal”) e introduzca en el campo “Insert video ID“, el número de identificación del vídeo.video2
 4. Para finalizar, haga clic sobre el botón “Insert”. Después de guardar la página, aparecerá el vídeo incrustado en la visualización de la propia entrada.

 

 

¿Cómo puedo sincronizar la lista de alumnos con Sigma en mi Aula Moodle?

 1. Identifíquese en el Campus Virtua (http://cv.uab.cat)
 2. Acceda a la herramienta de “Configuración de las Aulas Moodle
  mo
 3. Haga clic sobre el botón “Configuración” de la Aula Moodle correspondiente.
  gestiomoo3
 4. Haga clic sobre la pestaña “Alumnos“.
  pestanaalumnos
 5. Haga clic sobre el botón “Sincronizar con Sigma” para actualizar el listado de alumnos de su aula.

sincrosigmaes

Com puc sincronitzar la llista dels alumnes amb Sigma a la meva Aula Moodle?

 1. Identifiqueu-vos al Campus Virtua (http://cv.uab.cat)
 2. Accediu a l’eina de “Configuració de les Aules Moodle
  mo
 3. Feu clic sobre el botó “Configuració” de l’Aula Moodle corresponent.
  configuracio
 4. Feu clic sobre la pestanya “Alumnes“.
  gestiomoo7
 5. Feu clic sobre el botó “Sincronitza amb Sigma” per actualitzar el llistat d’alumnes de la vostra aula.

sincrosigma

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE FEBRER (ampliat)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de febrer.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat idCAT o amb el DNI electrònic.

 

Si es vol obtenir l’idCAT cal fer la sol·licitud mitjançant el web d’idCAT o directament a una entitat de registre (ER), com la de l’Arxiu General i Registre de la UAB o les que hi ha en molts ajuntaments.

Posteriorment, cal passar a recollir el certificat per una ER on, per autenticar-se, cal aportar l’original i una còpia del DNI.

Si es vol obtenir el DNI electrònic cal posar-se en contacte amb una de les oficines d’expedició d’aquest certificat.

Un cop es disposa d’un d’aquests certificats, és molt important fer la instal·lació i configuració del programari necessari per la signatura digital de les actes.

Per ajudar en aquesta tasca es pot consultar la Seu electrònica, apartat “Com identificar-se”.

També es pot contactar amb el Centre d’Assistència i Suport (CAS), a l’extensió de telèfon 2100 o mitjançant l’adreça de correu cas@uab.cat.

L’idCAT i el DNI-e són certificats que, a més de la signatura d’actes, es poden utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments…).

JA TENS EDUROAM AL TEU MÒBIL?

Si configures la wifi del teu mòbil per eduroam podràs accedir a la xarxa wifi de la universitat sense haver-te de validar cada cop. A més, si et mous a altres llocs, podràs accedir a Internet des de totes les xarxes que hi estan adherides sense haver de fer servir la connexió de dades del mòbil.

Pots veure aquest vídeo explicatiu (en castellà).

[+ informació sobre la configuració]