DESACTIVACIÓ DEL CURS 2012-2013


Us informem que dilluns dia 15 de setembre, procedirem a desactivar el curs 2012-2013, així com també la missatgeria associada.

L’objectiu d’aquesta actuació és recuperar espai d’emmagatzemament i reutilitzar recursos per a l’actual curs.

Aprofiteu, si us plau, per guardar-vos una còpia del material docent, missatgeria i de la resta d’informació que vulgueu conservar.

JA ESTÀ ACTIU EL CURS 2014-2015 AL CAMPUS VIRTUAL!

Nou curs 2014-2015

Si sou professors/es i voleu activar les vostres assignatures, seguiu les instruccions per activar espais docents al Campus Virtual i/o Aules Moodle.

Si sou alumnes, progressivament us aniran apareixent les vostres assignatures a mida que el professor o la professora les activi al Campus Virtual. Recordeu que no han d’aparèixer per força totes les assignatures de les quals us heu matriculat.

ENQUESTA DE GRAU DE SATISFACCIÓ AMB LA TITULACIÓ FINALITZADA [+ informació]

Des del dia 27 de juny fins al 7 d’octubre, en el Campus Virtual i a l’adreça https://enquestes.uab.cat, es trobarà l’enquesta de “Grau de satisfacció d’egressats”, per aquells estudiants de Llicenciatures, Diplomatures Graus i Màsters, que hagin finalitzat els seus estudis al curs 2013-2014.

L’enquesta s’activarà de forma individual quan l’alumne  estigui en disposició de sol·licitar el títol (“expedient tancat en disposició de títol”).
La recollida de dades es realitza de forma coordinada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i amb la resta d’universitats catalanes.

L’objectiu és poder programar accions de millora derivats de l’anàlisi dels resultats, per la qual cosa s’anima als titulats a respondre-la.
Els resultats de l’enquesta  estaran disponibles a la web de la UAB al voltant de  la primera quinzena de febrer de 2015.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat docent (oqd@uab.cat).

ENQUESTA DE GRAU DE SATISFACCIÓ AMB LA TITULACIÓ FINALITZADA

Des del dia 27 de juny fins al 7 d’octubre, en el Campus Virtual i a l’adreça https://enquestes.uab.cat, es trobarà l’enquesta de “Grau de satisfacció d’egressats”, per aquells estudiants de Llicenciatures, Diplomatures Graus i Màsters, que hagin finalitzat els seus estudis al curs 2013-2014.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat docent (oqd@uab.cat).

[+ informació]

NOU CURS ACADÈMIC 2014-2015 AL CAMPUS VIRTUAL

Nou curs 2014-2015

Us informem que a partir de dimarts dia 1 de juliol a les 12h, estarà actiu el nou curs acadèmic 2014-2015 al Campus Virtual. El professorat, a partir d’aquesta data, podrà sol·licitar l’alta de les noves assignatures.

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE JUNY I SETEMBRE


El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot  signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS,  les seves actes de qualificació de juny i setembre.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat  idCAT o amb el DNI electrònic.

[Més informació]

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE JUNY I SETEMBRE (ampliació)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot  signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS,  les seves actes de qualificació de juny i setembre.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat  idCAT o amb el DNI electrònic.

Si es vol obtenir l’idCAT cal fer la sol·licitud mitjançant el formulari que es troba al peu d’aquesta notícia i esperar a rebre un avís per correu electrònic. Posteriorment, cal passar a recollir el certificat, amb l’original i amb una fotocòpia del DNI, pel Registre General ubicat a l’edifici del Rectorat.

Si  es vol obtenir el DNI electrònic cal posar-se en contacte amb una de les oficines d’expedició d’aquest certificat.

Un cop es disposa d’un d’aquests certificats, és molt important  fer  la instal·lació i configuració del programari necessari per la signatura digital de les actes.
Per ajudar en aquesta tasca es pot consultar la Seu electrònica, apartat “Com identificar-se”.
També es pot contactar amb el Centre d’Assistència i Suport (CAS), a l’extensió de telèfon 2100 o mitjançant l’adreça de correu cas@uab.cat.

L’idCAT i el DNI-e són certificats que, a més de la signatura d’actes, es poden utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments…).

Formulari de sol·licitud de l’idCAT

ENQUESTES D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT DEL PROFESSORAT I DE LES ASSIGNATURES DEL 2N SEMESTRE DEL CURS 13/14

Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’activitat docent del professorat i l’enquesta sobre les assignatures de grau del segon semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 14 de juny de 2014.

[+ MÉS INFORMACIÓ]

Enquestes d’avaluació de l’activitat docent del professorat i de les assignatures del segon semestre del curs 2013/2014 [+informació]

Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’activitat docent del professorat i l’enquesta sobre les assignatures de grau del segon semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 14 de juny de 2014.

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 1. Enquestes d’avaluació de l’actuació docent del professorat

Ja està activa al Serveis d’Intranet i Aplicacions, l’enquesta d’Avaluació de l’Activitat Docent del professorat els alumnes d’assignatures de teoria de graus i de màsters del segon semestre del curs 2013-2014.

Els resultats d’aquesta enquesta formen part del sistema d’avaluació institucional dels mèrits docents del professorat.

L’enquesta estarà activa fins al 14 de juny del 2014 i ja hi podeu accedir: Enquesta d’avaluació de l’activitat docent.

 

2. Enquestes d’avaluació de les assignatures de titulacions de Grau

Ja estan actives al Campus virtual, fins el 14 de juny de 2014, les enquestes d’avaluació de les assignatures de les titulacions de Grau que han tingut docència al segon semestre del curs 2013/2014, a l’adreça https://enquestes.uab.cat/.

La UAB garanteix la confidencialitat dels resultats ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i els resultats no estan relacionats, sense possibilitat de connexió.

Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora en cas que fossin necessàries.

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent oqd@uab.cat