AVÍS IMPORTANT

avis1314

Us informem que l’1 de desembre de 2014 s’ha procedit a desactivar el curs 2013-2014. Això implica que totes les assignatures d’aquest curs deixen de ser accessibles tant per a professors com per a alumnes.

Si actualment encara esteu treballant en alguna assignatura del curs 2013-2014, podeu seguir aquestes instruccions.

Enquesta d’Avaluació de l’Actuació Docent del professorat de grau i de màster i Enquesta d’Avaluació de les Assignatures de grau, del primer semestre del curs 2014/2015

Ja estan actives l’enquesta per a avaluar l’actuació docent del professorat de grau i de màster i l’enquesta d’avaluació d’assignatures de grau,  del primer semestre del curs. Podeu respondre-les fins al dia 8 de gener de 2015.

Els programes formatius que ofereix la UAB estan sotmesos a un procés d’avaluació continua per la millora i, per tant, és necessari comptar amb un sistema que reculli les valoracions que fan els estudiants.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l’alumnat atorga al seu professorat, ja que la identificació personal de l’alumnat –necessària per tal d’assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions no estan relacionades, i  no tenen possibilitat de connexió.

L’opinió de l’alumnat és bàsica a l’hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament de l’oferta formativa, en el contingut de les matèries i en l’actuació docent desenvolupada pel professorat. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d’aprenentatge dels estudiants.

 Animem els estudiants a respondre-les per tal de programar accions de millora.

Les enquestes estaran actives fins al 8 de gener del 2015 i ja hi podeu accedir:
www.uab.cat/enquestes

Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina de Qualitat Docent: enquestes.oqd@uab.cat

ELECCIONS DE REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS AL CLAUSTRE

alerta

Els estudiants escolliran els seus representants al Claustre de la UAB entre el 9 i l’11 de desembre pel sistema de votació electrònica. Fins el 14 de novembre es poden presentar candidatures.

Tota la informació i documentació sobre el procés electoral es pot consultar al web www.uab.cat/eleccions, i l’actualitat sobre les eleccions es pot seguir també a Facebook i a Twitter.

La presentació de candidatures està oberta fins el dia 14 de novembre. Consulteu com presentar candidatures individuals i col·lectives al web de les eleccions.

La votació electrònica es fa mitjançant el portal de votació electrònica de la UAB www.uab.cat/votacio-e. El període de votació romandrà obert de les 10 h del dia 9 a les 13 h del dia 11 de desembre.

Participa!