SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE FEBRER

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de febrer.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat idCAT o amb el DNI electrònic.

[Més informació]

SIGNATURA DIGITAL D’ACTES DE QUALIFICACIÓ DE FEBRER (ampliació)

El professorat dels centres docents propis de la Universitat Autònoma de Barcelona pot signar telemàticament, mitjançant una signatura digital i l’aplicació Sigm@-CDS, les seves actes de qualificació de febrer.

Aquesta signatura digital es pot fer amb el certificat idCAT o amb el DNI electrònic.

Si es vol obtenir l’idCAT cal fer la sol·licitud mitjançant el formulari que es troba al peu d’aquesta notícia i esperar a rebre un avís per correu electrònic. Posteriorment, cal passar a recollir el certificat, amb l’original i amb una fotocòpia del DNI, pel Registre General ubicat a l’edifici del Rectorat.

Si  es vol obtenir el DNI electrònic cal posar-se en contacte amb una de les oficines d’expedició d’aquest certificat.

Un cop es disposa d’un d’aquests certificats, és molt important  fer  la instal·lació i configuració del programari necessari per la signatura digital de les actes.

Per ajudar en aquesta tasca es pot consultar el web d’Administració electrònica, apartat “L’idCAT> Com es fa servir” o l’apartat ”DNI-e i FNMT> DNI-e”.

També es pot contactar amb el Centre d’Assistència i Suport (CAS), a l’extensió de telèfon 2100 o mitjançant l’adreça de correu cas@uab.cat.

L’idCAT i el DNI-e són certificats que, a més de la signatura d’actes, es poden utilitzar (personalment o professionalment) en molts altres procediments telemàtics que diferents administracions públiques posen a l’abast dels usuaris (declaració d’hisenda, presentació de projectes de recerca, tràmits d’ajuntaments…).

Formulari de sol·licitud de l’idCAT

Consejos para traspasar el banco de preguntas de una Aula Moodle a otra

Para traspasar el banco de preguntas de una aula a otra es recomendable hacer una importación completa del contenido íntegro del aula de origen hacia la de destino.

Una vez finalizada la importación podrá eliminar el resto de contenido, manteniendo únicamente el banco de preguntas. De esta forma podrá disponer de todas las preguntas, de las imágenes asociadas y de las categorías creadas.

 

Consells per traspassar el banc de preguntes d’una Aula Moodle a una altra

Per traspassar el banc de preguntes d’una aula a una altra és recomanable fer una importació completa del contingut íntegre de l’aula d’origen cap a la de destí.

Un cop feta la importació podeu eliminar la resta de contingut, mantenint únicament el banc de preguntes. D’aquesta forma podreu disposar de totes les preguntes, de les imatges associades i de les categories creades.

 

PROFESSORAT: NOVETAT! CREACIÓ AUTOMÀTICA D’AULES MOODLE

gestiomoo

Us informem que ja és possible donar d’alta una Aula Moodle de forma instantània. Trobareu les instruccions aquí.

ENQUESTA D’ESTUDIANTS DEL PROJECTE U-MULTIRANK

alerta

Recordeu que els estudiants de les titulacions d’ADE, ADE+Dret, Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, Física, Física+Matemàtiques i Física+Química esteu convidats a participar a l’enquesta d’estudiants del projecte U-Multirank.

Podeu trobar més informació per accedir a l’enquesta al correu electrònic que heu rebut a l’adreça institucional.

AVÍS IMPORTANT! PARADA PROGRAMADA DE LES AULES MOODLE

Us informem que dimecres dia 22 de gener el servei d’Aules Moodle de la UAB estarà aturat des de les 8h fins a les 8:30h.
Es tracta d’una aturada programada per realitzar tasques de manteniment del servidor.