Aquesta també és la teva candidatura! 0

SÓC en Nilo, estudiant de Ciències Biomèdiques i delegat del 2n curs del citat grau.

Em considero una persona compromesa amb els seus semblants i força sensible a les injustícies. Per saber més de mi s’hauria de demanar als meus coneguts.

PRETENC defensar la veu i els interessos de tots els estudiants. Com un més, no em perdonaria que no es fes, i personalment confio en mi mateix per aquests menesters.

PENSO:
Que la veu dels estudiants al Claustre és més rellevant i que la manera d’aconsseguir tot el que tractem els delegats de grau amb el degà és més factible si baixa del Claustre.
Advoco per una aplicació coherent i adequada del plan EEES (bolonya). Una distribució de la càrrega de treballs més acord a la realitat dels estudiants, del seu temps lliure i de la finalitat docent d’aquests. Assegurar el ja aconsseguit de les recuperacions (una mena de 2a convocatòria) si la prova escrita supera un percentatge excesiu de la qualificació definitiva.

Més beques pels estudiants  i més possibilitats d’intercanvis internacionals.

Més material i recursos pels laboratoris per tal de millorar les pràctiques.

Més microones a la cafeteria.

Assegurar que es pugi al Consell de Govern (pel representant del Claustre que ens representi al Consell) la ferma proposta a les persones competents (ATM, Alcalde, etc.), d’n T10 universitari d’un preu reduït al menys a la meitat del preu actual, o abonaments mensuals econòmics.

Pressupost destinat a la nostra Facultat per adaptar les aules a la realitat del plan EEES. Taules amb ENDOLLS i WI-FI de qualitat a totes les aules.

Lluitar contra l’estat de desinformació en el que estem sumits els estudiants. Reclamar més informació per a tothom. Una informació de qualitat i un campus virtual acceptable i que no suposi una taxa extra a la matrícula.

I per descomptat, el compromís de pujar les idees i els problemes que surtin al llarg del curs


Posted in General | No Comments »

Espai electoral en proves 0

Participa-hi!

És important la teva participació i és el primer que et demanaré. El segon és que em triïs a l’hora de votar, i per triar cal conèixer què es tria i què es pot triar.

No puc ajudar-te a conèixer a la resta de candidats, però sí donar-me a conèixer jo mateix.

Mitjançant aquest blog duré a terme  això comentat abans:

Qui sóc

Què pretenc

Quina mena de idees tinc


Posted in General | No Comments »