PECAL

Pràcticum

Set 19 2013

Pràcticum PECAL

Posted in General per Enric Serra Casals |

Coordinació: Maria Fradera i Oriol Guasch

Benvinguts al bloc del pràcticum del PECAL. A continuació teniu diverses informacions que us poden resultar útils per seguir el pràcticum.

Bloc 1. Pràctiques d’observació: guia de treball.

Bloc 2. Pràctiques d’observació: guia de treball.

Informe de valoració del pràcticum.

Avaluació de l’estudiant.

Reflexió sobre les pràctiques
Al llarg de les pràctiques us encoratgem a recollir totes les vostres reflexions al bloc personal. Recordeu que es pot accedir als blocs personals de tot l’alumnat des de la secció central de qualsevol dels blocs del PECAL. És interessant que en el desenvolupament de les pràctiques pugueu donar un cop d’ull a allò que van experimentant i aprenent els vostres companys i companyes. No cal dir que podeu deixar els comentaris que vulgueu a les entrades dels altres. També els tutors segueixen els blocs i hi aniran fent aportacions sobre el que expliqueu.

Aprofiteu, sobretot, els avantatges que us dóna treballar en un espai virtual: podeu incorporar a les vostres entrades mitjans ben diversos com imatges, documents pdf, vídeos incrustats, fitxers de so on expliqueu les vostres impressions del pràcticum, etc.

Portafolis
Molt important: tot el material reflexiu que aneu abocant als vostres blocs-portafolis, amb les intervencions de tutors i col·legues, serà un material molt valuós en construir el portafolis final de la vostra experiència (consulteu-ne les característiques formals). El lliurament del portafolis es pot fer per mitjà d’una entrada al bloc que remeti a un document pdf amb el treball complet.


No hi ha comentaris