Marta Estella

Tag Archive 'usuaris'

Des 14 2008

Tot és miscel·lani; els recursos lingüístics també

Posted in General |

Aquesta setmana, he participat en una sessió de treball en la qual hem pogut veure i valorar el prototip del portal Intercat  v 3.0, que fa un salt qualitatiu important respecte de la v 2.0 actual, centrat en tres aspectes: la interacció amb l’usuari, la rellevància de la imatge i de l’audiovisual, i una reordenació dels recursos per apropar-se al que en pot esperar l’usuari. Sortint de la reunió, pensava en aquest darrer punt, que és el que em sembla més complex de resoldre;  vaig connectar-lo amb l’Everything is Miscellaneous, de David Weinberger, per la idea de la inutilitat de les taxonomies úniques, i el valor de les etiquetes múltiples amb què els usuaris poden categoritzar un mateix recurs. En trobareu una síntesi en aquest apunt d’Alfons Cornella al blog d’Infonomia, una bona ressenya en l’apunt Les virtuts del desodre digital, del blog de Janquim, i una entrevista i una videoentrevista a l’autor a la revista If, núm. 59.

Everything is Miscellaneous

Fa temps que ens preocupa com donar a conèixer els recursos que produïm els serveis lingüístics universitaris. No hauríem de fer ja el salt cap a un sistema que permetés que els usuaris etiquetessin, valoressin i comentessin els recursos que els oferim?; que permetés difondre uns usos dels recursos que potser nosaltres com a autors no hem previst i desconeixem?, i que facilités la recuperació de la informació també des de múltiples llocs, entre els quals no podem obviar els gestors de marcadors socials, com Mr. Wong o del.icio.us? (Sobre la participació dels usuaris en parlàvem fa unes setmanes en aquests dos apunts.)  De ben segur que els usuaris hi sortirien guanyant, i nosaltres, els serveis lingüístics també.


No hi ha comentaris

Oct 24 2008

Orientació a l’usuari (i IV): kansei

Posted in General |

 Leo Burnettleoburnett.jpg

Descobreixo el terme kansei en aquest article d’Adrián Castro a la revista If…, d’Infonomia, en què el defineix com un terme “para denotar las cualidades que posee un objeto de transmitir emociones placenteras en su forma de uso”. Fent una mica de cerca a la xarxa, hi trobo referències una mica més elaborades, com aquesta breu introdució, però em crida l’atenció una presentació del Ministeri dIndústria japonès sobre la Iniciativa Kansei, en què es proposa afegir als elements tradicionals de valor d’un producte (funcionalitat, credibilitat i cost) el valor kansei, definit com a ‘a high-order function of the brain, including inspiration, intuition, pleasure and pain, taste, curiosity, aesthetics, emotion, sensitivity, attachment and creativity’. Diu el fullet que els japonesos donen valor a un producte o servei quan són conscients de l’esforç o quantitat de  temps que s’ha destinat a produir-lo, o quan poden establir empatia amb el productor, la qual cosa porta a valorar econòmicament tots els intangibles que poden contribuir a augmentar aquesta empatia. Una perspectiva que val la pena tenir en compte també quan dissenyem els productes i serveis relacionats amb la llengua.


No hi ha comentaris

Oct 23 2008

Orientació a l’usuari (III): wikinomics

Posted in General |

He començat a llegir Wikinomics, el llibre, que m’assabento que ja n’ha sortit una segona edició. L’onzè capítol del llibre es va deixar en blanc perquè els lectors l’escrivissin mitjançant aportacions en un wiki, que ha donat lloc al Wikinomics Playbook. A la pàgina The wikified organization del wiki he trobat aquesta imatge que il·lustra el paper central del client o usuari en la wikinomia, un usuari que forma part de l’equip i aporta valor a l’organització amb la seva actuació.

Reprodueixo un fragment de la pàgina:

“The wiki construct enables customers to pose business problems and scenarios they are experiencing to enable the teams to help with. Teams then collaborate around a specific issue and work to develop the solution to this issue by leveraging their existing areas of expertise and learning from the collective efforts of the contributors as the process executes.

In this scenario, other customers/consumers may rally around a specific issue or problem and create within the environment the need and market in a dynamic fashion. The solution team then collaborates with each other and the customer to produce the solution result and provides a means for exposing the solution to other customers with the similar need or problem.

This enables the team to anticipate the need and create the market driven by collective value for the client while deriving value from each other along the way. It also sets precedents for the tearing down of the silos that comprise the serial process and find improvements within the cycle to speed up and maximize the efforts and delivery.”


No hi ha comentaris

Oct 21 2008

Orientació a l’usuari II: participació

Posted in General |

No fa gaire he caigut en la temptació de comptar-me un netbook, una meravella! No hi he tingut, per ara, cap pega, però sí que m’ha calgut consultar algunes qüestions sobre el funcionament. La informació, no l’he trobada al web de l’empresa —cap sorpresa—, sinó en fòrums d’usuaris, que m’han resolt el que necessitava. De vegades m’he preguntat si seria traslladable als serveis lingüístics aquesta aportació de valor per part dels usuaris mitjançant l’ajuda mútua en la resolució de dubtes i problemes, tan habitual en les comunitats usuàries de programes de codi obert, i no he sabut veure com.

Sí que em sembla que seria possible, però, traslladar-hi una iniciativa com “Show us a Better Way“, un concurs promogut pel govern britànic per recollir propostes de millora dels ciutadans, i premiar-ne i portar-ne a la pràctica les millors. En el cas de Show us a Better Way, es tracta d’idees sobre quins serveis es podrien donar amb la informació pública de què disposa el govern. En aquesta entrevista, Tom Watson, del Cabinet Office, explica l’experiència.


No hi ha comentaris

Oct 18 2008

Orientació a l’usuari (I): stakeholders

Posted in General |

Darrerament, al Servei de Llengües hem contrastat posicions sobre què implica una prestació de servei orientada a l’usuari,  a partir de la tensió  entre el que els usuaris finals ens demanen i la responsabilitat que tenim com a servi de suport a la política lingüística de la Universitat. En algun moment hem tingut la imatge de ser alhora l’ens responsable de fomentar la mobilitat sostenible i el promotor o gestor d’aparcaments.

Crec que el concepte de ‘part interessada’ (stakeholder), ens permet superar aquesta tensió, en la mesura que ens porta a construir el mapa de tots els agents implicats / afectats per la nostra activitat: usuaris finals, òrgans de govern de la Universitat, departaments de filologia i tradució, seccions sindicals i òrgans de representació sindical, associacions d’estudiants, govern de la Generalitat, Parlament, entitats que treballen al voltant de la llengua, competidors, etc. Un mapa que ha de tenir en compte les parts afectades directament, les que ho són de manera indirecta, els agents  clau, el rol de cada part, el poder o impacte que tenen en l’organització, les interaccions entre agents. Hi ha diversos sistemes d’anàlisi per construir aquest mapa; des del desconeixement i com a primera impressió m’ha semblat molt útil el cercle de stakeholders (pdf), que es pot generar amb l’ajuda d’aquest programa. I en aquesta presentació hi ha diverses formes de visualitzar les relacions i impactes dels elements del mapa.


No hi ha comentaris

« Prev