Marta Estella

Tag Archive 'català'

Feb 06 2009

Un nou aval per al multilingüisme a les universitats catalanes

Posted in General |

Ján Figel, comissari europeu d’Educació, Formació, Cultura i Joventut, ha donat suport al multilingüisme que es practica a les universitats catalanes, en unes declaracions a l’ACN, que recullen l’Avui i El Periódico. Ha destacat especialment el valor que té el fet que els estudiants ERASMUS que hi vénen a fer una estada puguin entrar en contacte ambqualsevol de  les llengües que s’utilitzen normalment a la universitat i encoratjar-los així  a adoptar el model 1 + 2 (una llengua pròpia + més dues llengües estrangeres), recollit a les conclusions del Consell Europeu de Barcelona del març del 2002.

“La resposta no és el monolingüisme, sinó el multilingüisme” ha dit el comissari i “L’Estat espanyol no ha d’estar a la defensiva, sinó ser obert i conscient que la diversitat és la seva riquesa i que cal preservar-la i promoure-la”. Sens dubte, una bona notícia.


No hi ha comentaris

Gen 26 2009

Seguretat lingüística a la Universitat

Posted in General |

St. Patricks Old CathedralUn missatge, aquesta setmana, de l’amic Albert Servitje, coordinador del Gabinet Lingüístic de la UPF, en què anunciava que deixa la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, em porta a escriure de nou sobre la seguretat lingüística. Recordo quan l’Albert, amb l’emoció que posa en les coses en què creu, ens va donar a conèixer el terme seguretat lingüística, en el sentit que ell ha encunyat: la certesa que els estudiants saben abans de matricular-se quina llengua utilitzarà el professor per fer les classes, i el compromís que aquesta informació és vinculant, que ningú no podrà demanar que una classe en català es faci en castellà.

Érem al curs de tardor del CUIMPB sobre “El multilingüisme de les universitats en l’EEES” (per cert, se n’acaben de publicar les actes), i l’Albert ens feia el símil amb la llengua de les misses. Ens explicava que havia recorregut les esglésies dels voltants de la plaça de la Mercè amb la càmera de fotos a la butxaca per reforçar la seva proposta amb imatges de la política informativa que aplica la institució eclesiàstica. “Tothom sap d’entrada en quina llengua és cada missa i ningú no aixeca la mà per demanar que es canviï”.

Sóc critica amb el concepte de seguretat lingüística (un altre dia en tornaré a parlar), però  ara vull destacar el valor d’una idea que, sorgint del responsable d’un servei lingüístic, s’ha fet un lloc central en l’agenda de la política lingüística universitària. Una idea clara i simple, aparentment, que ha remogut el discurs esmorteït sobre l’ús del català a la universitat. Una idea que és, en definitiva, una mostra de la professionalitat que ens cal.


2 Comments

Gen 20 2009

El català a la universitat, encara (i II)

Posted in General |

Snake

En l’apunt anterior, feia referència al model bífid en política lingüística universitària: una línia de promoció del català i una altra per a l’anglès, que sovint discorren en paral·lel, i sovint també es veuen com a contraposades. A la UAB, el Pla de llengües: una aposta estratègica pel multilingüisme parteix d’una visió més integral:

Aquests dos plantejaments [el compromís amb el català i l’aposta per la projecció internacional] s’han de reforçar mútuament: la llengua catalana només pot desenvolupar-se dins un marc que potenciï el multilingüisme; el multilingüisme ha d’esdevenir un dels trets d’identitat de la UAB.

Crec de debò en aquest punt de vista. En un entorn globalitzat com l’actual, en què el multilingüisme és la norma, i el monolingüisme l’excepció, la promoció de l’ús del català, com a llengua pròpia de Catalunya i de tots els nivells de l’educació, cal vehicular-la per mitjà d’estratègies pel multilingüisme que estableixin el marc de desenvolupament de l’ecosistema lingüístic, i les mesures de foment necessàries perquè aquest marc sigui una realitat.

Les polítiques de promoció només del català no poden aspirar més que a reservar un espai simbòlic i protegit per a la llengua catalana, fora del sistema real de comunicació de les persones i les institucions. Les polítiques pel multilingüisme, en canvi, s’han revelat com les més beneficioses per a la promoció de l’ús de les llengües menys difoses. Un bon exemple és el gir que ha fet els darrers anys la Comissió Europea i, en general, els àmbits de treball europeus, amb l’adopció de fórmules com l’1+2 llengües, el concepte de llengua adoptiva com a llengua addicional a l’anglès com a llengua franca, el lema “not only English”, etc.

D’altra banda, en aquest entorn globalitzat les universitats catalanes no podem pretendre destacar com a universitats en anglès. El tret diferenciador, el valor afegit ens vindrà donat pel fet de ser universitats realment multilingües que comportin un enriquiment de l’experiència intercultural als estudiants que hi vinguin.


No hi ha comentaris

Gen 18 2009

El català a la universitat, de nou (I)

Posted in General |

Ambiguous information

Will Lion

Lliurat el projecte del màster, reprenc l’activitat al blog. Aquesta setmana, la M. Jesús Ferrés donava notícia de la jornada que està preparant la Plataforma Universitària pel Català sobre l’ús de la llengua catalana a les universitats.

Esgotat el discurs de la normalització lingüística universitària, la ‘gestió del multilingüisme’ ha esdevingut una etiqueta aglutinadora de visions diverses. Aquesta funció aglutinadora ha estat positiva en la mesura que ha facilitat un lloc per a la política lingüística en l’agenda del sistema universitari català. Ara, però, que ja hem superat la fase de descoberta dels mots salvadors, cal començar a concretar línies d’acció: què vol dir la gestió del multilingüisme?, quantes / quines llengües?, quines funcions per a quines llengües?

El model que ha tingut més projecció en el conjunt del sistema universitari català  ha estat un model bífid, amb una línia de treball sobre la promoció de l’anglès i una altra sobre el català. La de l’anglès s’ha traduït en accions clares: la fixació d’un nivell de sortida per als estudiants de grau i d’entrada per als de postgrau, l’anglès com a requisit cada cop més estès en els processos de selecció i promoció de personal d’administració i serveis, els ajuts per a l’aprenentatge de la llengua, etc. Pel que fa al català, l’explicitud ha estat molt inferior i l’ambigüitat un recurs sovintejat. Com a línies d’acció, s’han esmerçat molts esforços a intentar desplegar la LUC, sense cap resultat tangible fins ara, i la mesura més clara ha estat la introducció de l’anomenada ‘seguretat lingüística’, un concepte sobre el qual cal discussió, difícil d’aplicar, i que en qualsevol cas s’hauria d’entendre com un compromís amb la transparència informativa i els drets dels usuaris, no una acció a favor ni en contra de cap llengua. Amb aquest balanç entenc que hi hagi estudiants que comencin a mobilitzar-se preocupats per la situació del català a la universitat, i crec que des dels serveis lingüístics hem d’aportar reflexions i propostes per desenvolupar un model de sostenibilitat lingüística a les universitats catalanes, ancorat en les línies estratègiques europees sobre multilingüisme.


No hi ha comentaris

« Prev