Marta Estella

Feb 16 2011

Qui necessita un pla?

Posted in General |

Need

Un pla pot respondre a necessitats de tipus divers: necessitats normatives, necessitats formulades explícitament o necessitats subjectives. Els plans de llengües de les universitats van sorgir fa anys fruit de necessitats subjectives, unes necessitats percebudes sobretot pels serveis lingüístics, que ens vam autoassignar, en molts casos, l’encàrrec d’elaborar el pla i maldar després perquè fos pres en consideració. Actualment, els plans de llengües de les universitats de Catalunya responen a necessitats formulades explícitament, per part dels equips de govern. Aquesta formulació explícita no és del tot aliena als incentius que representa el fet de disposar d’un pla de llengües, en la mesura que ha estat un indicador per al finançament per objectius de les universitats. Som lluny encara d’uns plans de llengües que responguin a necessitats normatives, com em deien unes col·legues de Finlàndia que s’esdevé a les universitats d’aquest país. I en el nostre context, em costa trobar-hi avantatges, a una hipotètica necessitat que es formulés com a norma. La situació actual em sembla prou satisfactòria: els plans de llengües responen a demandes explícites dels equips de govern, més o menys incentivades externament, però també, i en alguns casos sobretot, com a resposta a necessitats reconegudes i articulades internament.

El pas d’uns plans de llengües que responen a necessitats subjectives dels serveis lingüístics a uns plans que resulten d’una necessitat formulada explícitament pels equips de govern no és banal. Té efectes importants, entre els quals el replantejament del rol que tenim els serveis lingüístics en la planificació lingüística de les universitats i la capacitat d’influència en la política lingüística universitària. D’això i d’altres qüestions, en parlarem aquesta setmana la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives a la Universitat de Vic.

Imatge: Need, de Tom Maglieri
Some rights reserved


This entry was posted on Dimecres, 16 Febrer, 2011 at 7:21 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.