MÉS TREBALL EN GRUP

Bon dia amics i amigues,

Durant aquesta entrada al blog, ús vull exposar com va el projecte innovador que juntament amb unes companyes realitzó en l’Espai la Gresca.

En aquests moments ja hem acbat de dissenyar la programació sobre el joc que volem que els nens/es de l’Espai la Gresca crein, i per aixó em realitzat una guia al professorat per a que aquests puguin ensenyar de manera idonea a aquests alumnes a la realització de joc.

En primer lloc, crec que és necessari exposar de que tracta el joc que em considerant adient, despres d’haver tingut una primera reunió amb l’espai, aquest tracte de

ROBOTS BEE-BOT

Bon dia amics i amigues,

Avui hem fet una classe sobre els robots, al meu grup li ha tocat jugat amb Bee-Bot, els quals són robots dissenyats per als nens/es. Aquest robot és fàcil d’utilitzar i és una eina fàcil perquè els petits puguin realitzar diferent seqüències, animacions, resolucions de problemes, i per descomptat, per aprendre jugant.

Aquest robot accepta fins a un màxim de 40 instruccions, les quals estan programades a partir de diferents tecles de direcció, les quals aquestes direccions són:

– Anar cap endavant
– Anar cap enrere
– Girar a l’esquerra
– Girar a la dreta.

Una vegada programada la seqüència escollida, simplement hi ha que púlsar la tecla verda del mig, la qual diu “Go“, i així el mateix robot bee-bot pugui executar el programa.

Aquesta programació acaba quan el robot emet tres vegades seguides un petit soroll en terminar cada instrucció.

Perquè sigui més fàcil saber com aquests robots funcionen, ús deixo una imatge;

Com a reflexió personal, considero que és important exposar que amb aquests robots infantils es pot treballar i aprendre de manera divertida i efectiva en el llenguatge de direccions, lateralitat i altres conceptes d’espais temporals. A més a més, serveix per treballar continguts de totes les arrees d’aprenentatge, com les matemàtiques, les ciències i fins i tot l’educació física. Amb aquest Bee-Bot els alumnes més petits aprendran de forma significativa, creativa i divertida.

Ús adjunto foto del Bee-bot;

Amics i amigues, ja sabeu a utilitzar aquest robot Bee-bot.

E-LEARNING O EDUCACIÓ A DISTANCIA

Bon dia amics i amigues,

Avui en la magistral s’ha parlat sobre una modalitat d’ensenyament i aprenentatge, més concretament en el Elearning. Segons SangràValchopoulos i Cabrera (2012) exposen que aquesta educació a distància o e-learning, es pot representar el tot o una part del model educatiu en el qual s’aplica. Aquest,  s’explota en els medis i en els dispositius electrònics per facilitar l’accés, l’evolució i la millora de la qualitat de l’educació i la formació.

En relació amb això, el Elearning es pot definir com una modalitat d’ensenyament- aprenentatge que consisteix en el disseny, la posada en practica i l’avaluació d’un pla formatiu desenvolupat a través de xarxes com els ordinadors… El procés formatiu és fa a través d’una espècie d’aula o entorn virtual.

Un element important és que l’ Elearning, comença a ser una proposta innovadora, a més, ja no està únicament enfocada a l’educació a distància.

L’aprenentatge millora quan s’enfoca en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne, és a dir, que la funció del docent és més de guia, el que és essencial és la propia pràctica del discent.

Per altra part, s’ha exposat les diferents formes en les quals es denomina el model d’aprenentatge E-learning, són diferents;

– Formació basada en la web, campus virtual o entorn virtual de l’aprenentatge (Duart i Sagrà, 1999)
– Ensenyament i aprenentatge a distància a partir de la web (Romiszowski, 1999)
– Espais virtuals d’aprenentatge i educació a distància (Estebanell i Farrès, 2001)
– Plataformes tecnològiques (Ballesteros, 2002)

En resum, aquest E-learning és un aprenentatge electrònic o digital, el qual permet la interacció de l’usuari (alumnes) amb diferents materials a partir de la utilització de diverses eines informàtiques, és un aprenentatge que s’esta donant a conèixer i està tenint cada vegada més importància en el món de l’educació.

Espero que a partir d’aquesta entrada comenceu a utilitzar aquesta plataforma digital. Ens veiem en la pròxima entrada.

Competencia digital y competencia digital docente

Bon dia amics i amigues,

Aquest bloc el destinaré a parla sobre les Competència digital i la competència digital docent, relacionant-lo amb el text de Gisbert Cevera (2015).

Com es pot comprovar en els centres educatius d’avui dia, s’ha anat desenvolupant les competències digitals tant dels estudiants com dels docents, ja que aquestes estan relacionades amb les capacitats necessàries per aprendre en aquesta nova societat més digitalitzada.

En relació amb això, aquest autor també exposa la importància de ser competent a partir de l’ús de la tecnologia educativa com a docent, ja que són ells/es els que hauran d’ensenyar els seus coneixements sobre l’ús d’aquestes noves competències digitals als seus alumnes. Per aquest motiu han d’estar capacitats.

Aquest documental exposa un objectiu important, el qual és; Aïllar els conceptes de competència digital tant dels estudiants com dels docents per als contexts universitari.

En relació amb això, l’autor primerament reflexiona sobre la competència digital, en el que exposa que; “són unes competències claus de forma genèrica, i que s’ha desenvolupat en l’àmbit universitari”. Aquesta competència digital ocupa una posició indiscutida, ja que és imprescindible comptar amb noves habilitats tècniques i cognitives per fer front als coneixements que es plantegen.

Però per dur a terme aquestes competències digitals, s’estableixen tres nivells claus, els quals són:

– L’alfabetització digital, la qual permet als estudiants a saber utilitzar bé les tecnologies.
– Profundització de coneixements, per inserir més coneixements en diferents àmbits disciplinaris.
– Creació del coneixement, s’enfoca en saber manejar de manera eficient les tecnologies, permeten així inserir els nous coneixements als quals ja tenien.

Per tot això, les universitats espanyoles han manifestat la consideració que les competències digitals són imprescindibles per l’estudiant universitari.

En segon lloc, l’autor també parla sobre les competències digitals docents, ja que són els que acompanyen als i les alumnes en la seva formació. En relació amb això, s’ha d’exposar que el rol del docent ha canviat molt, ja que ara no només ha de ser un transmissor de la informació, sinó que ara fa la funció de mentor. En altres paraules, la seva funció ara és més complexa, ja que s’ha de planificar, intervenir, i saber transferir els coneixements. A més, de ser competent en l’ús de les tecnologies, ha de saber utilitzar les TIC de manera idònia.

A partir d’aquest article i com a reflexió personal, he d’exposar que estic totalment d’actor amb l’autor, ja que és important tenir un bon ús de les competències digitals, però no únicament els alumnes, sinó que els mateixos docents han d’integrar les TIC com a competència clau.

Espero que sigui d’utilitat aquest article. Ens veiem la setmana vinent nois /es.

Aquí ús deixo la pàgina web per si voleu llegir l’article.

https://revistas.um.es/riite/article/view/257631/195811

L’avaluació dels materials didàctics digitals

Bon dia amics i amigues,

Durant aquesta entrada intentaré que reflexioneu sobre un article “L’avaluació dels materials didàctics digitals“, exposat en la revista llatinoamericana de Tecnologia Educativa, RELATEC, el qual els seus autors són, Cepeda Romero,O ; Gallardo Fernández, I.M, i; Rodríguez J (2016).

Aquest article parla sobre la necessitat que hi hagi una avaluació en aquests materials digitals d’avui dia, ja que aquests aporten noves funcions i utilitzacions diferents, fen que els mètodes de concebir i entendre l’aprenentatge també es modifiquin. Normalment, aquests nous materials són desconeguts per als docents, fets que dificulta els coneixements.

No obstant això, i com exposa Cepeda Romero,O ; ” Els resultats de la investigació sobre aquestes plataformes digitals, tenen moltes carències tant en el contingut com en el disseny formal”.

Per aquest motiu, és important una avaluació d’aquestes plataformes digitals, ja que és l’única manera que es té per reflexionar i pensar si aquests recursos són d’utilitat, quines són les fortaleses i els obstacles que existeixen per la seva implementació en els centres educatius.

En aquests moments els autos plantegen una hipòtesi, la qual és; els materials digitals han de permetre als docents adaptar-los a les característiques de l’alumnat, creant així entorns d’aprenentatge més enriquidors i variables?”. En relació amb això, l’objectiu general que planteja és el d’analitzar les característiques tecnològiques i pedagògiques de les plataformes digitals amb contingut educatiu.

Pel que fa a això, la metodologia emprada per aquests autors és de manera qualitativa, apropiada per analitzar les característiques dels materials didàctics digitals. L’anàlisis que manifesta aquest estudi pretén ser descriptiu.

Com a conclusió, manifesten que en aquesta última dècada les tecnologies digitals hi han persuadit als centres educatius, a través del canvi de llibre de text al digital. No obstant això, Martínez Bonafé (2016), analitza que no es tracta de si el llibre és digital o no, sinó de pensar en un altre tipus d’escola” (p.331).

A partir d’aquest article he pogut reflexionar que les TIC’S cada vegada tenen més potencial dins dels centres educatius, tant els de primària com els de secundària. No obstant això, el format de llibre tradicional segueix molt present. S’ha d’exposar que existeixen poques propostes de treball per projectes.

Espero que aquest article hagi servit per agafar consciència sobre la importància de l’avaluació en els materials digitals i de què els llibres tradicionals encara avui són molt necessaris per a un bon aprenentatge. Ens veiem la pròxima setmana!!

Aquí ús deixo la pàgina web per si voleu llegir l’article.

REFLEXIONS SOBRE L’ÚLTIMA ENTRADA DEL SCRATCH

Bon dia amics i amigues,

Avui vinc a fer una reflexió sobre la utilització de la plataforma “Scratch“, la qual és l’instrument o la metodologia que estic aprenen durant l’assignatura de TAC.

Primerament he de comentar que tant les classes magistrals, com els seminaris amb els professionals d’aquesta eina digital m’han servit molt per conscienciar-me que és una nova i bona tècnica d’aprenentatge, la qual és molt complexa, per als centres educatius.

Durant aquests dies he fet un altre joc al Scratch, una mica més complicat que els anteriors, ja que he començat a utilitzar els operadors i els sensors. He de dir que al principi de l’animació, estava aterrada, ja que no era conscient de si seria capaç de fer un correcte ús dels codis. No obstant això, una vegada feta, m’he sentit orgullosa de mi mateixa.

Els aprenentatges que em porto a partir d’aquesta nova animació, és l’ús dels sensors i dels operadors, ja que per a mi eren codis que es trobaven en la plataforma Scratch , però que no sabia com aplicar-los en les creacions que realitzava.

Sincerament, i encara que he millorat molt en aquestes eines digitals, sóc conscient que he d’aprendre molt més.

Aquí ús deixo l’última animació que he realitzat en el meu “Scratch“:

 

Ens veiem la setmana que bé nois/es!!!

 

 

TREBALL EN GRUP

Bon dia amics i amigues,

Avui ús vinc a parlar sobre un projecte innovador que realitzo en grup per observar i analitzar les aplicacions de les plataformes tecnològiques a l’hora d’inserir de forma dinàmica i fàcil coneixements educatius.

Fa ja unes setmanes que vaig endinsar-me en un projecte per incorporar l’ús de les noves tecnologies en l’Espai la Gresca, la qual és una associació sense afany de lucre destinada a l’educació en el lleure, aquest consta d’una innovació pedagògica en les Tecnologies en l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC).

El nostre objectiu és que els mateixos alumnes siguin capaços de crear unes animacions originals en les quals a la vegada que s’estan divertint, també estiguin aprenent i que tot això tingui una relació amb la temàtica que té l’escola, en el nostre cas, el reciclatge.

En relació amb això, s’ha d’exposar que aquest centre està molt enfocat en un reciclatge de qualitat i per aquest motiu, volia que s’apliques una plataforma que fes reflexionar als alumnes a fer un bon ús de les escombraries per mantenir més net el món on vivim.

Durant les pròximes setmanes explicaré la programació que es realitzarà al centre educatiu. A més, també s’exposaré les explicacions que donarem a les docents perquè siguin aquests els que transmetin als mateixos alumnes com realitzar aquest el projecte i així puguin executar-lo de manera individual o grupal, a l’hora que s’ho passen bé assimilant nous coneixements.

Ens veiem la setmana que ve!!!

USOS CREATIUS DE LES TECNOLOGIES

Bon dia amics i amigues,

La classe magistral d’avui ha estat enfocada en la FABRICACIÓ DIGITAL, en altres paraules, en un procés que permet dissenyar i produir diferents objectes com tecnologies digitals, les quals impliquen:

– Treballar a partir de les necessitats que tingui la persona.
– Treballar a partir d’una investigació.
– Treballar des d’una disciplina diferent de l’habitual.
– Compartir el coneixement amb les altres persones.
– Col·laborar amb la comunitat educativa.

Més tard, la docent s’ha centrat en els usos creatius de les tecnologies, o en les bones pràctiques d’aquestes, les quals s’enfoquen:

– Un aprenentatge més actiu i autèntic.
– Promoció de la comprensió d’aquestes tecnologies.
– Promoció en la interacció social i en les dinàmiques de col·laboració.
– Respecte per la diversitat.
Però sobretot aquestes tecnologies han de ser transferibles i aplicable en tots els contextos possibles.

Per altra part, és important exposar quins són els espais on es centra aquesta fabricació digital. Primer de tot, s’ha d’exposar que són espais de creació i aprenentatge on les persones tenen un paper protagonista i actiu, en la que tenen uns objectius a portar a terme: Democratitzar les tecnologies a partir de l’aprenentatge per a tots dels fonaments de la fabricació digital i el desenvolupament de projectes amb un retorn social.

Les maquines més utilitzades en aquests processos digitals, són les màquines additives, les més freqüents solen ser la impressora 3D o la talladora làser.

Finalment, gràcies a la fabricació digital es poden crear diferents plataformes digitals i/o programes informàtics que ajuden en el dia a dia a les persones, no tan sols en l’àmbit educatiu sinó també en el laboral.

Ens veiem en una altra entrada!! Espero que aquests coneixements siguin útils, ja que són important per comprendre de manera general les fabricacions digitals.

SESSIÓ MAGISTRAL

12/11/2019

Bon dia amic i amigues,

Avui ús parlaré sobre la classe magistral, la qual s’ha enfocat a parlar sobre la diferència que hi ha entre l’aprenentatge basat en el joc, el serious game i la gamificació. La diferencia més clara entre aquests tres tipus de coneixements es realitza a partir de la narrativa que té cadascun d’ells.

Durant aquesta sessió, l’experta s’ha centrat sobretot en el projecte de gamificació, la qual proposa diferents tasques i/o activitats que es fa a partir d’un fil conductor, ja que aquest es basa en la unificació entre l’aprenentatge, les simulacions i el joc. En altres paraules, l’objectiu d’aquest és la presentació de l’aprenentatge des d’un punt de vista menys habitual, però que motiva més als alumnes.

Segons Salen i Zimmerman (2004), “el concepte de gamificació s’ha d’entendre com un joc dins del marc de l’ensenyament l’aprenentatge com a sistema on els jugadors participen en un conflicte artificial definit per unes normes que desemboca en un resultat quantificable”.

En altres paraules, com bé exposa Kim (2011), “la gamificació és la utilització de les tècniques de joc, en el qual es promou un aprenentatge des d’una vessant motivadora que ofereix l’ús de les dinàmiques el joc”.

Els beneficis més importants que dóna la gamificació:

  • És saber l’èxit i el fracàs, ja que els infants han d’aprendre i entendre que a vegades es pot guanyar però que també és important saber perdre.
  • La competitivitat, aquests infants han de ser competitius amb ells mateixos, per poder arribar a l’objectiu, en aquest cas, superar aquestes animacions.
  • Treball en equip, ja que és molt important que els nens/es sàpiguen treballar conjuntament per compartir els coneixements i els aprenentatges que tenen i així entre tots poder arribar a la meta desitjada.
  • Entre d’altres.Aquesta sessió magistral, ha finalitzat amb dos vídeos en els quals s’observaven dos jocs els quals utilitzaven diferents estratègies de raonaments i/o de càlcul mentals, de manera més dinàmica i motivadora pels infants.Amics i amigues, ús espero la setmana que bé en el meu canal per seguir aprenent sobre les plataformes digitals!!

MÉS SCRATCH QUE MAI

Bon dia amics  i amigues,

Com ús vaig prometre la setmana passada, avui us vinc a ensenyar diferents jocs que he realitzat a la plataforma digital “l’Scratch“, perquè així pugueu aprendre a utilitzar-lo de manera més lúdica.

Durant aquests dies, he creat cinc animacions noves en les quals he pogut conèixer com utilitzar els diferents escenaris, a canviar de disfressa al protagonista, a posar música, a manegar el grandària dels objectes, a més, d’aplicar la posició en la qual vull que estigui el personatge.

Perquè vosaltres també comenceu a tenir els coneixements necessaris per realitzar aquestes animacions, ús he deixat en cada projecte l’explicació idònia per a poder realitzar-lo sense complicacions.

No obstant això, he d’exposar que el joc de l’amagatall, les carreres, el joc de la pilota o el del laberint, em van semblar molt difícils, ja que són animacions en les quals has d’estar molt atent a tots els petits detalls perquè surti bé, a més, de tenir molts codis a utilitzar. En canvi, altres projectes com les escenes o el de les lletres, no em van sobtar tan complicats, ja que els codis que s’han utilitzat eren més senzills.

CARRERES

JOC D’AMAGATALL

LABERINT

CICLE INICIAL; HISTORIES ANIMADAS

LLETRES

Després d’autoavaluar-me sobre aquestes escenes, puc dir, que encara em queda molta formació i coneixements nous sobre com fer un millor ús d’aquesta plataforma. No obstant això, estic intentant integrar nous aprenentatges per seguir realitzant animacions més complexes i a la vegada, divertides perquè vosaltres també pugueu assimilar i profunditzar aquestes creacions i comenceu a fer les vostres pròpies.

Ens veiem la setmana que ve amics i amigues, estigueu atents a les noves publicacions!

https://scratch.mit.edu/mystuff/