Identitat lingüística

Feb 28 2013

Els prejudicis lingüístics a l’aula

Posted in General |

lasvariedadeslinguisticas

 

Un màster com el nostre, centrat en l’acolliment, requereix una reflexió seriosa sobre els prejudicis lingüístics. Hem de saber, per començar, que es tracta de convencions ideològiques que no ajuden les llengües minoritàries.

D’entrada, a nosaltres, com a persones que aprenem a tractar la diversitat a les classes, potser plantejar afirmacions del tipus: “Com més parlants tingui una llengua més rica i perfecta serà”, ens sembla que mereix un “no” rotund i obvi. D’altres, potser són més controvertides i, de fet, al M43  amb Maria Fradera han obert un cert debat. Així, “les llengües amb més parlants són més útils” és un prejudici que convé raonar a l’aula. Com també que “hi ha llengües fàcils d’aprendre i llengües difícils”. El fantasma de la dificultat, en realitat, és molt present en alumnes que tenen, sense anar més lluny, el castellà com a primera llengua, i cal procurar que es plantegin que no és així, en tractar-se de llengües de la mateixa família lingüística.

El cas és que nosaltres, com a agents lingüístics que acollim, hem de prendre consciència dels nostres propis prejudicis, i acabar eliminant-los per poder explicar-los d’una manera entenedora i instaurada en la més absoluta tolerància. Hem de ser oberts, amb capacitat d’escolta, i hem d’estar convençuts del que diem.

En aquest sentit, hem de despullar-nos de qualsevol factor que ens impedeixi tractar el grup-classe com a iguals, sense manifestar preferències per determinats col·lectius segons el nostre coneixement del món, percepcions, prejudicis, estereotips, o com li vulguem dir.

Un cop fet aquest necessari examen d’autoavaluació i de documentar-nos (llegir especialistes com Moreno Cabrera, Jesús Tusón o Gabriel Bibiloni)  la finalitat a l’aula és explicar als alumnes aquells aspectes que poden formar part del sac dels prejudicis. I això cal fer-ho amb naturalitat, perquè aquests temes sempre acaben sortint a classe.

D’aquesta manera, a poc a poc podem observar que com menys prejudicis tinguin cap al català (la llengua que aprenen) i cap a altres llengües (les dels companys), més fàcil ens resultarà tirar endavant el curs amb motivació, amb ganes d’aprendre i amb un clima d’harmonia. De fet, a l’aula som un micromón, una versió petita de la nostra societat on la cohesió i la convivència han de ser pilars fonamentals de cada sessió. Els alumnes s’han de sentir còmodes i això els predisposa –permeteu-me dir-ho–  a estimar-se la terra que els acull, la seva gent i a formar part de la nova cultura.

Però per assolir això, cal aclarir-los preguntes i inquietuds, i allò que nosaltres els transmetem pot contribuir a fer-los decidir si es volen sentir catalans o aliens a la cultura d’acollida. Així mateix, conèixer persones d’altres llocs, entrar en contacte amb altres llengües, parlar-ne i comparar-les, esdevé enriquidor i positiu per a la predisposició a aprendre; per a treballar en la mateixa direcció.

En conclusió, com a professionals, hem d’anar desfent els prejudicis lingüístics amb els alumnes amb paciència i empatia. Els hem de convèncer amb un somriure –em deia l’altre dia una companya de feina–, però primer ens hem de creure el missatge.


This entry was posted on Dijous, 28 Febrer, 2013 at 13:39 and is filed under General. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “ Els prejudicis lingüístics a l’aula”

  1. Maria Fradera Says:

    Bona reflexió. Tens raó: detecttar-los i ser-ne conscients i, sobretot, no pensar que nosaltres n’estem immunes és la millor manera d’enfrontar-nos-hi i de no deixar que ens vencin a l’aula.

  2. Lourdes Marín Says:

    Gràcies, Maria. Si nosaltres no analitzem els nostres prejudicis no sé què volem predicar, oi?

Deixa un comentari

Si us plau, demostra que no ets un robot * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.