Arxiu d'etiquetes: imatges figuratives

Anàlisi audivosiual d’una campanya

Until society progresses, we will keep moving forward“. A través d’aquest directe missatge, la comunitat Inter LGTB (interasssociation: lesbian, gay, bi and trans) l’any 2016 van llençar una campanya audiovisual per visibilitzar l’assetjament a causa de l’orientació sexual, per tal d’eradicar-lo. La música, original de Jean-Pierre Taïeb, conjuntament amb les imatges figuratives que representen el dolor, el patiment, l’esforç i sobretot la por i l’ansietat que viu una persona assetjada per la seva orientació sexual, aconsegueixen commoure i transmetre aquesta angoixa a tot aquell qui veu la campanya.

Allò que crida més l’atenció sobre la campanya és els moviments de la càmera, ja que mitjançant un angle d’enquadrament subjectiu, combina molts tipus de travelling de manera que l’espectador pugui experimentar el ritme accelerat i ràpid del protagonista, tot sentint la seva angoixa i desesperació. Tot i així, sí trobem alguns plans de travelling més aviat frontal, de manera que el moviment tendeix a ser més fixe en comparació la resta de vídeo, en la presentació de personatges externs, com els pares (1:20).

Sempre partint des de l’angulació subjectiva, podem experimentar angles picats, angles contrapicats, angle zenitals i angles cap el costat. Aquesta variació d’angulacions, fan que l’espectador rebi immediatament l’ansietat de la situació, sobretot mitjançant els angles zenital i cap el costat, amb els quals experimentem de molt a prop les accions del protagonista. En canvi, els angles picats i contrapicats s’utilitzen per donar èmfasi a les amenaces i a les sensacions més subjectives de l’agredit, com en el moment que avança a través d’una escala i a sota seu es visualitzen persones amenaçant-lo (1:47).

Per tant, aquesta varietat d’enquadraments, angles i plans, combinat amb uns moviments bruscos de càmera i una música estrepitosa, fan que la comunitat LGTB aconsegueixi fer arribar el seu missatge d’una manera més impactant i trencadora sense deixar indiferent a l’espectador.