Autoavaluació

En l’assignatura de Tecnologies Aplicades a la Comunicació (TAC), he pogut observar des d’una altra perspectiva tots aquells recursos tecnològics que han estat presents al llarg de la meva escolarització. En aquesta ocasió, els he pogut comprendre com a un material didàctic de reforç dins les aules a partir de les seves característiques, objectius i funcionament, tot adoptant una visió més crítica del seu ús. A més, he pogut conèixer noves eines i plataformes per divulgar informació de manera eficaç i atractiva, com també per aprendre nous conceptes amb altres metodologies de treball, com són la Wiki de la plataforma Google i el programa Scratch.

1369457339084-tecnologia

A través d’aquest nou coneixement i d’aquesta nova perspectiva, he pogut conèixer programes educatius que integren la tecnologia i ofereixen a l’alumnat una manera d’aprendre motivadora i amb bons resultats. M’he plantejat però, quina seria la manera de poder fer arribar aquests recursos a tots els centres, ja que el preu elevat del seu cost surt fora de l’abast de moltes organitzacions que no consten d’aquest recurs econòmic. Per tant, crec que com a futura pedagoga m’ha enriquit a nivell de reflexió per plantejar-me i ampliar els horitzons de noves metodologies, sempre amb la finalitat de millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge cap a una escola inclusiva, que tregui el potencial de l’alumnat i vetlli pels seus interessos i habilitats.

Considero que el funcionament de l’assignatura, amb un plantejament en gran part de treball autònom, potencia l’adaptació personal al mètode de treball i la pròpia facilitat al moment d’utilitzar els recursos presentats, perquè d’aquesta manera el projecte final no es veu obstaculitzat pel desconeixement o per la no integració en les noves tecnologies. Personalment, m’hagués agradat aprofundir i ampliar més el treball en grup, començant-lo a treballar abans a classe, ja que sóc una usuària regular de l’ús del Blog i la seva creació no m’ha aportat res més enllà que no conegués, només la pràctica d’aquest. Tanmateix, en aquest sentit, considero que la meva prèvia competència digital m’ha donat més facilitats al moment de fer les entrades i crear el meu propi espai, però d’altra banda no m’ha acabat de motivar del tot. De manera contrària, m’ha enriquit personalment conèixer nous programes i les seves aplicacions que desconeixia, sobretot amb una perspectiva de futur en la meva professió.

En mode de conclusió, considero que l’assignatura de TAC aporta nous coneixements fàcilment aplicables, però m’agradaria que l’enfocament de l’assignatura estigués més dirigit a la creació de metodologies i de programes en les quals es veiessin implicades les tecnologies i així, com a futurs professionals, saber utilitzar-les com un recurs educatiu, ja que ja estem familiaritzats amb el seu funcionament perquè portem convivint amb elles dins les aules gran part de la nostra escolarització.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *