Anàlisi d’un anunci.

Es comença amb primeríssim primer plà dels ulls de la noia on es mostra que veu alguna cosa. La càmara fà un travelling vertical que acaba amb un segon primeríssim primer plà de la mateixa noia mossegant-se els llavis, indicant que l’ agrada el que està veient. Seguidament, amb un moviment rotatiu de la càmara es mostra un plà detall a l’ ordinador de la noia, per mostrar el que veu.

A la seguent escena, el que es vol mostrar ja no són els petits detalls, sinó als dos personatjes, als seus moviments i al paisatge que els envolta, per aquesta raó utilitzan el plà general.

Quan passem a la tercera escena, també es canvia el plà, ja que només es mostra mig cos dels personatges, amb l’ intenció de donar més importància a ells que no pas al paisatje.

La quarta escena torna a apareixer el plà general, ja que volen que l’ espectador vegi tot el que el personatje està menjant.

La cinquena, es comença tal i com s’ havia deixat abans (segona escena), però poc a poc instrodueixen zoom fins que el plà general s’ observa desde més aprop, però continua sent plà general.

La sisena escena, comença amb un plà mig, i en un moment s’ introdueix un plà detall per poder mostrar el que està passant sota la taula.

La setena escena és més complicada, ja que utilitzant el zoom passem d’ un pla americá a un primer plà, amb l’ objectiu de fixar l’ atenció dels espectadors en el rostre del personatje. En la mateixa escena es produeix un canvi on trobem un pla detall de la televisió escorzat amb el cavell del personatje, el qual acaba desapareixient a causa del zoom en direcció a la televisió.

Tot seguit es torna al plà general amb el qual havia desaparegut la cinquena escena, i seguirà així durant tota la vuitena escena.

A la novena, observem un pla mig i seguidament tornem a un plà detall de la televisió d’ abans.

Aquest plà detall de la televisió de la desena escena fa reaccionar al personatje d’ una forma determinada, i la reacció es mostra amb la convinació ràpida del plà detall amb un primer plà per contemplar el rostre. Finalment apareixla reacció del personatje amb un pla general.

La escena numero once,dotze, tretze i catorze, s’ entrellacen molt depressa una amb l’ altre per mostrar “la conclusió” de l’ anunci. La once i dotze son plans mitgos, la tretze un primer plà i l’ anunci finalitza igual que ha començat, amb un primeríssim primer pla dels llavis de la noia.

 

Aquí està l’ enllaç del vídeo que he analitzat:

 

Projecte de codificació dels carrers de Rubí

El seminari TIC de Rubí el formen algunes escoles com L’Escola Parroquial Nostre Senyora de Montserrat, la Schola, Joan Maragall…Conjuntament treballen amb l’ objectiu de codificar els carrers de Rubí.

Els nens de p3, segon tercer, quart i sisè de cadascuna de les escoles participants, escull un carrer aprop de la seva institució educativa i elabora un blog amb tota la informació corresponent. Cada curs s’ encarrega d’ una part diferent del blog.

Un cop el blog s’ ha finalitzat, amb la colaboració de l’ escola d’art de rubí, s’elabora un codi QR i s’imprimeix en paper. Aquests s’ enganxen sota la placa del nom del carrer, i a partir d’ aquí tothom pot accedir als diferents blogs fets pels alumnes, i aprendre la història de qualsevol dels carrers que tenen el codi QR.

D’una banda penso que és un projecte amb un alt nivell d’ interacció social, ja que gràcies a aquest te tots els ciutadans i ciutadaneprojecs de Rubí (jo entre ells) podem saber molta informació d’aquests carrers amb el simple moviment d’ escanejar el codi QR. Aquesta informació no l’ hauriem buscat mai si no fos gràcies a aquest projecte.

D’altre banda és molt creatiu, ja que d’un carrer es poden observar moltes coses com son la construcció, la seva història, perquè reb aquest nom etc. I són els mateixos nens qui han de crear el bloc i analitzar quina pot ser l’ informació més interessant.

Pel que fa als més petits de les escoles, aquest projecte els ajuda aconeixer a les noves tecnologies, i sobretot amb l’ ablfabetització informàtica.  A ells els hi serà molt més fàcil reconeixer una lletra i donar al botó, que no pas escriure-la.

En conclusió, hem sembla un projecte molt creatiu i amb molta interacció social, ja que fa participant a qualsevol persona que passi pel carrer indicat.codigo-qr

 

 

La fotografia que hem defineix

 

15534820_1373667526040092_6748495560300298240_n1

Hem sento identificada amb aquesta fotografia, ja que hi ha moments on crec que el món hem menjará…i aquí es reflexen els
meus pensaments.

Aquest es un gran pla general, i no el cambiaria pel fet de l’importància que vull donar al
cel dins la fotografía.

M’hagues agradat fer la foto enfocada desde sota, es a dir, un contrapicat, ja que la meva intenció era representar com de petita hem sentía.

Vídeo creat per mi

Aquest és un vídeo que he montat a través de grabacions que ens van fer durant unes actuacions socials realitzades al carrer major del meu poble.

La veritat és que pensava que em costaria més, però m’ho he passat molt bé fent-ho. He intentat posar una melodia de fons que tingués relació amb el tema que mostrem, i convinar amb la veu dels porpis actors i actrius.

Aquí et deixo l’ enllaç: