Scratch

Scratch és un llenguatge de programació dissenyat perquè tot el món pugui iniciar-se en el món de la programació. Serveix per a crear històries interactives, jocs i animacions; a més a més de facilitar la difusió de les creacions finals amb altres persones via web.

Donat a la facilitat i fluïdesa davant les tecnologies digitals que presenten els joves i més petits davant actualment, Scratch té múltiples avantatges, principalment en aquest sector de la població. Alguns exemples serien; la possibilitat de crear i per tant, l’autoexpressio a partir d’un ordinador. D’aquesta manera també és potència l’aprenentatge i el raonament. Serveix com ha eina per aprendre estratègies importants de resolució de problemes i disseny que condueixen a dominis externs a la programació. La programació ofereix oportunitats per a reflexionar sobre el mateix pensament així com per a pensar en el procés mateix de pensar.

El següent Scratch, és una petita història per tal de tenir un petit apropament i poder començar a treballar amb aquest llenguatge de programció.

https://scratch.mit.edu/projects/181796935/

Resnick,M.,  Maloney, J.,  Monroy,A.,  Rusk,N.,  Eastmond,E.,  Brennan,K.,  Millner,A.,  Rosenbaum,E.,  Silver,J.,  Silverman,B.,  Kafai,Y. (2010) Programación para todos. Eduteka. Recuperat el 7 Novembre del 2017 de: http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/ProgramacionParaTodos