kit de sostenibilitat lingüística

construcció d’un espai multilingüe

gen. 23 2018

Per què el kit de sostenibilitat lingüística?

Posted in General by Anna Serra Rodríguez |

 

Introducció
El campus de la UAB, que acull una mobilitat constant d’entrada i de sortida d’estudiants, és un context privilegiat per a l’intercanvi d’experiències lingüístiques i culturals i un espai on es pot viure com enlloc la riquesa de la diversitat. Aquest valor afegit demana tant a les persones autòctones com a les que arriben un exercici de consciència lingüística (consulteu l’Itinerari de consciència lingüística), tenir unes actituds favorables a la sostenibilitat lingüística i una bona competència intercultural, a més d’unes àmplies competències lingüístiques. La construcció d’un campus multilingüe enriquidor i satisfactori no és possible sense l’aportació dels estudiants autòctons, però tampoc sense la dels estudiants nouvinguts. Es tracta d’un projecte que demana la implicació de tothom. El Kit de Sostenibilitat Lingüística aporta les eines mínimes reflexives de supervivència a l’estudiant nouvingut perquè pugui contribuir a la construcció d’un espai multilingüe únic, plaent, del qual pugui sentir-se orgullós de formar part.

 

Destinataris
Alumnes dels cursos EILC del Servei de Llengües.

 

Durada
6 hores

 

Continguts

25 de gener (15-17 h)
1. Breu pinzellada de la situació sociolingüística a Catalunya i en l’àmbit universitari.
2. Les llengües a la UAB: cap a un projecte compartit de creació d’un campus multilingüe.
3. Principis per a una sostenibilitat lingüística. Treball amb el decàleg “Sigues lingüísticament sostenible“.
4. La competència plurilingüe i pluricultural. Tres metàfores per expressar la competència plurilingüe: 1, 2, 3.

 

30 de gener (15-17 h) Aula A Ciències socials
5. Autoconeixement lingüístic: continuació del treball d’implementació del portfolio electrònic e-PEL de l’OAPEE encetat a classe.
6. Projecte de biografies lingüístiques: elaboració de la biografia lingüística personal a l’espai de biografies lingüístiques del Servei de Llengües. [treball autònom]

 

2 de febrer (15-17 h) Aula A Ciències socials
7. Elaboració del Test d’Obertura Intercultural i debat a l’entorn de la competència intercultural.
8. Tres actituds lingüístiques per a la sostenibilitat: [1] la interacció multilingüe basada en les competències parcials receptives i en la intercomprensió lingüística; [2] el multilingüisme de grup; [3] la competència personal de mediació.
9. Presentació de recursos lingüístics útils que la UAB posa a disposició dels nouvinguts. Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL virtual)

 


1 comentari